Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo planerar coronavaccinationsställe i Söderkulla – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

En äldre kvinna får en spruta i armen.
Sibbo vill göra det lättare för dem som bor i kommunens södra delar att ta sig till ett vaccinationsställe. Illustrerande arkivbild. En äldre kvinna får en spruta i armen. Bild: Silja Viitala / Yle februari,2021,Busholmen,Helsingfors,Coronavaccin,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,andningsskydd,ansiktsmasker,människor,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,Pfizer Inc.,vaccin,vaccinering

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här finns vår senaste artikel om coronaläget i Östnyland.

5 februari kl. 17.00: Sibbo planerar coronavaccinationsställe i Söderkulla

Sibbo kommun förbereder öppnandet av ett coronavaccinationsställe i Söderkulla.

För tillfället har kommunen ett coronavaccinationsställe vid social- och hälsovårdsstationen i Nickby, men det kan vara svårt att ta sig dit för dem som bor i södra Sibbo.

Öppnandet av ett vaccinationsställe i Söderkulla är fortfarande i planeringsskedet och kommunen informerar mer när allt klarnat.

Coronavaccineringen i Sibbo framskrider i takt med vaccinleveranserna.

Som bäst vaccinerar kommunen över 80-åriga hemvårdsklienter och över 80-åriga patienter på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.

Den preliminära tidtabellen för coronavaccineringen finns på kommunens webbplats, och där kan du följa med hur vaccineringen framskrider.

5 februari 2021 kl. 14.25: En elev i Sipoonjoen koulu i Sibbo smittad av coronaviruset

En elev i Sipoonjoen koulu har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Den smittade eleven har vistats i skolan under sjukdomens smittsamhetstid. En elevgrupp kan ha blivit exponerad för smittan.

Personerna som har exponerats försätts i karantän och eleverna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden. Den insjuknade eleven har isolerats. Eleverna eller personalen i Sipoonjoen koulus övriga undervisningsgrupper har inte exponerats för smittan.

Eleverna och personalen i Kungsvägens skola, som finns i samma skolbyggnad som Sipoonjoen koulu, har inte exponerats.

5 februari kl. 12.10: Gymnasierna i Sibbo övergår delvis till närundervisning

Kommundirektör Mikael Grannas tweetar att gymnasierna i Sibbo delvis övergår till närundervisning från den 10 februari.

Det betyder att de är varannan vecka på distans och varannan vecka i skolan.

Du kan läsa mer här.

4 februari kl. 18.05: Borgåbarn under 12 år kan återvända till sina hobbyer, gymnasierna övergår delvis till närundervisning

Borgå öppnar delvis hobbyverksamheten för barn under 12 år från och med måndagen den 8 februari. Anordnarna av hobbyverksamheten måste ändå se till så noggranna restriktioner följs.

Från och med den 1 mars ges gymnasieundervisningen i Borgå växelvis på distans och växelvis som närundervisning i skolan.

Staden rekommenderar att yrkesskolorna också tar i bruk samma arrangemang.

I övrigt fortsätter de nuvarande coronarestriktionerna och rekommendationerna gälla till den 21 februari. Det bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte i dag.

Coronaläget i staden fortsätter se illa ut.

Du kan läsa mer här.

3 februari kl. 16.55: Här kan du se hur många som vaccinerats i våra kommuner

Grafiken uppdateras dagligen mellan klockan 12 och 14. Du kan välja att se antalet vaccinerade kommunvis eller per sjukvårdsområde.

3 februari kl. 9.30: Redan åtta nya coronafall i Borgå i februari

Coronaläget i Borgå var rekorddåligt i januari med totalt 62 nya bekräftade fall. Det är mer än under någon tidigare månad sedan pandemins utbrott.

Läget ser inte ut att ha förbättrats nu i början av februari. Hittills den här veckan har åtta fall bekräftats i staden.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen säger att det är många barn och unga som berörs just nu eftersom de sitter i karantän.

Fallet i Albert Edelfeltin koulu som bekräftades på tisdagen var det sjätte i en skola på en kort tid.

"Vi är mycket oroliga över att smittan sprider sig även till dem i riskgrupperna och önskar att alla nu hjälps åt att förebygga smittspridningen. Vi behöver orka ett tag ännu och det blir snart lättare", skriver Silvennoinen i ett sms åt Yle Östnyland.

2 februari kl. 12.20: Coronavirusfall i Albert Edelfeltin koulu i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu. Cirka 35 personer har exponerats för smittan i skolan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare ha fått ett meddelande om exponeringen av skolans rektor. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit.

De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 3 februari. De exponerade ska sitta i karantän hemma.

Syskon till dem som är i karantän kan gå till skola och daghem.

De exponerade eleverna får distansundervisning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma.

02.02.21 kl. 14.40. Borgå stad uppgav tidigare att cirka 70 personer exponerats för coronavirus. Det rätta antalet är cirka 35 personer.

1 februari kl. 14.50: En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – drygt 60 personer i karantän

En elev i Sipoonlahden koulu har konstaterats vara smittad av coronaviruset.

Den insjuknade eleven har vistats i skolan och eftermiddagsklubben under smittsamhetstiden.

Flera elever och en del av undervisningspersonalen i årskurserna 1–2 i en av skolans lärbyar har exponerats för smittan och de har satts i karantän.

På grund av exponeringen sätts sammanlagt cirka 65 personer i karantän.

Närundervisningen för de elever som eventuellt har exponerats för smittan avbröts på måndag morgon när man fick kännedom om den eventuella exponeringen.

De exponerade sätts i karantän och de elever som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden. Den insjuknade eleven har isolerats.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har också förskoleundervisning. Sipoonlahden koulu och Söderkulla skola är belägna i samma fastighet, men skolorna har egna lärbyar.

Eleverna i de övriga årskurserna och undervisningsgrupperna i Sipoonjoen koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats i samband med detta smittofall.

Inte heller eleverna i Söderkulla skola har exponerats i samband med coronafallet i Sipoonlahden koulu.

Kommunen ber alla vårdnadshavare att noggrant följa med meddelandena som skickas via Wilma. Vårdnadshavarna informeras oftast först om elevens eventuella exponering via Wilma.

Sök dig till test även om dina symtom endast är lindriga

1 februari kl. 7.00: Över 100 personer utsatta för coronasmitta i Borgå

Ett coronavirusfall har konstaterats i Peipon koulu i Gammelbacka på söndagen.

Cirka 45 personer i skolan har utsatts för smittan. Dessutom har cirka 30 personer utsatts under idrottsträningar i den privata bollhallen i Kokon och cirka 45 personer utsatts i Gammelbacka daghem.

De exponerade ska sitta i karantän, men de övriga barnen ska gå i skola och daghem som normalt den här veckan.

I januari hade Borgå totalt 62 bekräftade fall av coronaviruset. Det är mer än under någon tidigare månad under coronaåret som gått.

Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma restriktioner som staden. Träningar får hållas bara med den egna etablerade gruppen. Säkerhetsavstånd ska hållas i all verksamhet oberoende av deltagarnas ålder.

"Riktningen är oroväckande och senast nu är det viktigt att alla bär sitt ansvar och följer coronarekommendationerna. Till exempel vid lindriga förkylningssymptom räcker det inte att man håller sig hemma, utan man ska söka sig till coronatest alltid om man har symtom", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

29 januari kl. 19.00: Rekordmånga fall av covid-19 i Borgå i januari

Coronaläget i Borgå har försämrats. Idag har fyra nya fall bekräftats, vilket ger sammanlagt 19 fall denna vecka samt exponeringar.

Det betyder samtidigt 58 fall av covid-19 i januari, vilket är mer än någonsin under en månad under hela coronapandemin hittills. Borgås senaste rekordmånad var i november.

– För tillfället är jag ganska orolig. Nu skulle vi på alla sätt behöva hålla epidemin i schack, så vi hinner få våra äldre skyddade via vaccineringar, säger Jeff Westerlund, Borgås ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar.

29 januari kl. 17.00: Lovisa och Sibbo öppnar hobbyverksamheten inomhus för barn och unga

Från och med måndagen 1 februari kan hobbyverksamhet för barn i grundskoleålder samt yngre barn ordnas inomhus i Sibbos och Lovisas lokaler.

Men på följande villkor:

I Sibbo och Lovisa gäller att verksamhetens arrangör ansvarar för att anvisningarna följs.

Den som anordnar verksamheten ansvarar för övervakningen av personantal och att övriga anvisningar följs.

Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Deltagarantalet inomhus kan därför vara högst tio personer.

Verksamheten ska genomföras så att närkontakter kan undvikas helt och hållet eller minskas betydligt.

I verksamheten följer man hälsosäkerhetsanvisningar gällande säkerhetsavstånd, handhygien och munskydd. Munskydd används inte av personer med ett hälsomässigt hinder för att använda sådana.

Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd hela tiden förutom under idrottsprestationen.

Användningen av omklädningsrum och dusch begränsas till absolut nödvändigt bruk.

Barnens ledsagare så som föräldrar får inte komma in i lokalerna. Specialarrangemang är möjliga om barnen som ledsagas är under skolåldern.

Det är fortfarande inte tillåtet att ordna matcher, tävlingar, turneringar eller evenemang i kommunernas lokaler.

Om man avviker från anvisningarna kan det leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

I Sibbo gäller dessutom att hobbygruppen ska ha en etablerad sammansättning och deltagarna ska anmäla sig i förväg.

Lokalerna öppnas enbart för reserverade turer, inte för öppen verksamhet.

Om lokalen är stor kan flera grupper vistas i den samtidigt, om det är möjligt att undvika kontakter mellan grupperna.

Borgå besluter om en vecka

Coronasituationen i Borgå har försämrats på ett oroväckande sätt.

Därför har ledningsgruppen beslutat att restriktioner och rekommendationer som gäller lokaler och hobbyer förlängs till den 7 februari.

Lappträsk öppnar för aktiviteter utomhus

I Lappträsk kan ungdomsarbete nu organiseras utomhus i grupper på upp till tio personer.

Kommunen kommer också att börja organisera utomhusaktiviteter för barn och ungdomar under 20 år när följande villkor är uppfyllda:

I verksamheten följer man myndigheternas hälsosäkerhetsinstruktioner.

Hobbygruppens storlek anpassas så att deltagarna kan hålla ett säkerhetsavstånd.

Arrangören (till exempel skolor, ungdomstjänster) ansvarar för anpassning och övervakning av gruppstorlek och för övervakning av andra instruktioner.

Hobbyaktiviteter för barn och ungdomar i enlighet med Lappträsk-hobbymodell startas utomhus med hänsyn till de begränsningar som beskrivs ovan.

29 januari kl. 9.40: Stora delar av Huutjärven koulu övergår till distansundervisning

Hittills den här veckan har fyra fall av coronaviruset konstaterats i Huutjärven koulu i Pyttis. Under de senaste två veckorna har totalt fem fall i olika klasser uppdagats i skolan.

Därför har kommunen nu fattat beslut om att årskurserna 4 till 9 övergår till distansundervisning från och med i dag, fredag, till den 7 februari. Det här i hopp om att lugna ner coronaläget.

Distansundervisningen gäller inte elever i årskurserna 1-3 eller elever med särskilda behov.

I ett pressmeddelande vädjar kommundirektör Jouni Eho till vårdnadshavarna och ber dem se till att barnen följer karantänsbestämmelserna och undviker onödiga kontakter.

28 januari kl. 12.20: Två personer som jobbar på Borgå sjukhus smittade av covid-19

Två personer som jobbar på Borgå sjukhus har smittats av coronaviruset. Enligt ledande läkare Kimmo Halonen är det osäkert om de har smittats på jobbet eller inte.

Tidningen Uusimaa var först med nyheten.

Det är möjligt att personerna smittats av en patient på bäddavdelningen som förra veckan plötsligt konstaterades ha viruset.

I samband med att patienten testade positivt för covid-19 testades också personalen som varit i kontakt med patienten. Då upptäcktes de två fallen i personalen.

Dessutom försattes tio personer i personalen i karantän.

Patienten hade sökt vård av andra orsaker än coronasymtom och personalen som var i kontakt med patienten var inte lika skyddade som personal som vet om att de sköter coronapatienter.

Enligt Halonen bar personalen ändå till exempel munskydd, därför försattes inte flera i karantän. Enligt Halonen verkar det inte heller som om någon av personalen i karantän skulle ha smittats.

Sjukhusets verksamhet påverkas inte.

Att en patient som är inlagd för någonting annat plötsligt visar sig ha covid-19 är ovanligt på Borgå sjukhus.

- Överlag har vi haft omkring tio patienter med covid-19 på bäddavdelningen under hela coronatiden, säger Halonen.

Det här kan bero delvis på att coronaläget i Östnyland varit ganska lugnt jämfört med till exempel i Helsingfors, delvis på att de allra allvarligaste fallen inte vårdas vid Borgå sjukhus utan genast skickas vidare.

27 januari kl. 8.45: Två elever med covid-19 i Pyttisskola

Två elever i Huutjärven koulu i Pyttis har konstaterats smittade av coronaviruset. Huutjärven koulu är en grundskola med ungefär 500-600 elever i årskurserna 1-9.

Eleverna i de insjuknades klasser ska sitta i karantän, och får distansundervisning under karantänstiden.

De exponerade elevernas vårdnadshavare har kontaktats av hälsovårdsmyndigheterna och via Wilma.

Närundervisningen för de övriga eleverna i Huutjärven koulu fortsätter tillsvidare som normalt.

26 januari kl. 16.30: Oroväckande coronaläge i Borgå

Coronaläget i Borgå har försämrats på en kort tid.

Under måndagen och tisdagen har man i Borgå upptäckt tio nya fall av coronavirussmitta. Förra veckan hade man 19 fall.

Dessutom har ungefär 150 personer exponerats för viruset den senaste veckan.

- Läget är oroväckande, säger Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Hittills har man i Borgå inte konstaterat att någon skulle ha smittats av den muterade varianten av coronaviruset, men personer har utsatts för den.

Den här veckan har coronasmitta redan upptäckts i fyra skolor i staden samt på räddningsverket. Det finns inte någon klar orsak till ökningen.

- Det vet vi ju att läget är besvärligt. Det är klart att när vi rör på oss så finns risken att viruset sprids, säger Silvennoinen.

Många Borgåbor rör sig mycket i huvudstadsregionen på grund av jobb och andra ärenden. Många av smittorna i Borgå har kommit från huvudstadsregionen eller övriga Nyland.

Silvennoinen påminner om vikten av att orka fortsätta tvätta händer, använda munskydd och hålla avstånd.

- Det som är extra viktigt både för unga och vuxna är hur man beaktar läget då man har matpaus, på rasterna och under skol- eller arbetsvägen, säger Silvennoinen.

Hon påminner också om att alla bär ansvar för att ta hand om de äldre och dem som hör till riskgruppen.

- Det är väldigt viktigt att vi stannar upp nu.

Stadens ledningsgrupp hade möte om coronaläget i dag. Staden fortsätter med de gällande restriktionerna och har möte igen på torsdagen.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula skriver i ett pressmeddelande om coronaläget att man knappast kan börja upphäva restriktioner i det här skedet.

26 januari kl. 15.50: Coronasmitta vid Räddningsverket i Östra Nyland

En person vid Räddningsverket i Östra Nyland är smittad av coronaviruset. Personen har isolerats enligt hälsomyndighetens anvisningar.

Sex personer har exponerats för smittan och de är nu i hemkarantän.

Räddningsverket har städat och desinficerat alla lokaler och fordon som den smittade personen har varit i. Smittan påverkar inte räddningsverkets verksamhet eller tjänster.

På alla verksamhetsställen följs säkerhets- och hygienanvisningarna i anslutning till coronan, och ytorna och kommunikationsutrustningen rengörs effektiviserat.

26 januari kl. 15.45: Borgås tidsbeställningstelefon för coronavaccinationer tillfälligt stängd

Hälsostationens telefontjänst för coronavaccinering har fått över 800 samtal, vilket är mera än antalet vaccindoser som finns tillgängliga för tillfället.

Återuppringningssamtal görs i den takt vaccinleveranserna bekräftas. Vaccinen som kommer till Finland delas jämnt mellan kommunerna.

Telefontjänsten för tidsreservering är stängd tills de som är i telefonkö har fått sin vaccineringstid.

Du kan läsa mer här på stadens webbplats.

26 januari kl. 14.30: Coronavirussmitta i Linnajoen koulu

Också i Linnajoen koulu i Borgå har en person konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personen är isolerad och vårdas hemma.

14 personer har exponerats för smittan i skolan. Exponeringen har skett när munskydd inte har använts i korridorerna under rasterna.

Skolans rektor har kontaktat de exponerade eller deras vårdnadshavare. Om man inte har kontaktats så har man inte heller exponerats för smittan.

Hälsovårdsmyndigheterna ska ännu ta kontakt med de exponerade, senast under onsdagen.

De exponerade eleverna undervisas på distans medan skolans övriga elever fortsätter skolgången som hittills.

"Vi önskar nu att man i hemmen diskuterar med barnen och ungdomarna om hur viktigt det är att använda munskydd med tanke på smittspridningen och att vi kan fortsätta i närundervisning", påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.

Också stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula påminner i en uppdatering på Twitter om vikten av att använda munskydd. Enligt Ujula ser coronaläget i Borgå oroväckande ut.

26 januari kl. 13.10: Coronavirussmitta i Kulloon koulu

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kulloon koulu i Borgå. Den smittade är isolerad och vårdas hemma. Smittan bekräftades i dag.

13 personer har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har kontaktats av skolans rektor. Om man inte har kontaktats så har man inte blivit exponerad.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast onsdagen den 27 januari.

De elever som exponerats får distansundervisning. De övriga eleverna i skolan fortsätter med närundervisning.

26 januari kl. 9.40: Tidsbokningen till coronavaccinering fungerar ännu inte i Lovisa och Lappträsk

Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen.

Vaccinationstiderna för Lovisa stad sätts in i tjänsten när tidtabellen blir klarare. När massvaccinationerna kan inledas i Lovisanejden beror på när staden får tillräckligt med vaccindoser.

Tanken är att inleda massvaccinationerna i Lovisanejden med personer som fyllt 80 år och dem som är äldre än så.

"Vi kan tyvärr ännu inte berätta tidpunkten för när massvaccinationerna inleds, i och med att vi inte har exakta uppgifter om leveranstidtabellerna för vaccinerna", berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola i ett pressmeddelande.

Just nu vaccineras 80 år fyllda hemvårdsklienter i Lovisanejden. Vaccinationerna av klienter i kommunala och privata omsorgsenheter för äldre fortsätter också.

Vaccineringsordningen baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om ordningen för coronavirusvaccinationer.

Utöver den webbaserade tidsbokningen kommer Lovisa dessutom att öppna ett separat telefonnummer för tidsbokningar.

Staden informerar om tidtabellen och tidsbokningarna på sin webbplats, i sociala medier samt i lokalpressen då uppgifterna är mer detaljerade.

25 januari kl. 14.30: Coronavirussmitta i Lyceiparkens skola

En person i Lyceiparkens skola i Borgå har konstaterats ha covid-19. Den smittade personen är isolerad och vårdas hemma.

Fem personer har exponerats för smittan. De sitter i karantän hemma. De exponerade har blivit kontaktade av skolans rektor och kommer ännu att bli kontaktade av hälsovårdsmyndigheterna.

Familjemedlemmar till dem som exponerats behöver inte sitta i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade.

Skolgången fortsätter normalt enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar. I skolan görs en effektiverad städning.

Enligt Jeff Westerlund, biträdande överläkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, är antalet exponerade inte fler eftersom man använt munskydd som sig bör.

25 januari kl. 13.50: Smittkluster vid Nickby hjärtas byggarbetsplats

Sibbo kommun meddelar att ett omfattande kluster av coronasmitta har konstaterats på byggarbetsplatsen vid bildningscentret Nickby Hjärta.

Alla på byggarbetsplatsen testades efter att kommunen förra veckan konstaterade några sjukdomsfall.

Sammanlagt 11 smittfall har nu konstaterats på byggplatsen. Cirka 40 byggarbetare har jobbat där.

Arbetet på byggplatsen avbröts på fredagen. De exponerade har kartlagts och alla som arbetat på byggplatsen sitter i en 14 dagars karantän.

Enligt de preliminära undersökningsresultaten är det inte frågan om ett muterat virus.

Smittfallen på byggplatsen hänger inte ihop med det tidigare fallet som konstaterades i Sipoonjoen koulu. På byggplatsen pågår arbetet med att bygga ut bildningscentret Nickby Hjärta.

Byggplatsen är avgränsad från Nickby Hjärtas övriga lokaler, och byggarbetarna har inte vistats i skolornas lokaler.

Varken eleverna eller personalen vid bildningscentret Nickby Hjärta (Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu) har exponerats för coronaviruset i samband med sjukdomsklustret på byggplatsen.

25 januari kl. 10.55: Försämrat coronaläge i Borgå

Sju nya coronafall har registrerats i Borgå under veckoslutet. Fem nya fall registrerades på lördagen och två fall på söndagen.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen säger att fallen i januari nu är kring 40. I december hade Borgå totalt 26 fall av covid-19, och staden anser att det skulle vara bra antalet nya fall skulle hållas under det.

Dessutom är det en vecka kvar av månaden så antalet hinner ännu öka ytterligare.

25 januari kl. 10.50: Coronavirussmitta i Epoon koulu i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Epoon koulu i Borgå. Den insjuknade har isolerats och vårdas hemma.

Två personer har exponerats för smittan, och de kontaktades under söndagen av hälsovårdsmyndigheterna i Borgå. De exponerade är i karantän hemma.

Skolgången fortsätter enligt läsordningen på måndagen men en effektiverad städning gjordes under morgonen.

Läs också