Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 26.1

Käsidesi pullo koululuokassa.
Käsidesi pullo koululuokassa. Bild: Benjamin Suomela / Yle Helsingfors,skolor,grundskolan,skolelever,läroplikt,utbildning,undervisning,klassrumsundervisning,klassrum,Finland,COVID-19,coronavirus,coronavirusutbrottet i Finland 2020,smittsamma sjukdomar,epidemier,skolmat,skolbespisning,Vårtermin,lågstadiet,2021,Lillhoplax,högstadiet,ansiktsmasker,handdesinfektionsmedel

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Vasa sjukvårdsdistrikt kvar i accelerationsfasen – nytt möte på fredag

Hela Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen av coronaepidemin tillsvidare, slog Österbottens coronasamordningsgrupp fast på tisdagens möte.

- Det går lite upp och ner. Situationen är inte alls bra men läget är ganska stabilt på en dålig nivå, säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Incidenstalet i sjukvårdsdistriktet har sjunkit sedan förra tisdagen och ännu vet man också ganska bra varifrån smittan kommit - i 75-80 procent av fallen, säger Kinnunen.

Läget på sjukhuset är också stabilt.

- Men situationen är inte bra och har inte blivit bättre. Vi tittar på lägesbilden på nytt på fredag, vartåt det börjar gå.

Till fredagens möte kommer coronagruppen också att förbereda rekommendationer med anledning av regeringens uppdaterade hybridstrategi, bland annat vad gäller vuxnas fritidssysselsättningar.

Coronagruppen ska också diskutera coronatesterna i hamnen på fredagens möte. På torsdag får man mer information om coronatesterna i hamnen, säger Kinnunen.

Vasa universitet tar inte emot fler utbytesstuderande

Vasa universitet meddelar att man inte tar emot några utbytesstuderande från och med nu fram till slutet av maj.

- Med det här försöker vi begränsa att de muterade virusvarianterna sprids, säger rektor Jari Kuusisto.

Universitetet är i personlig kontakt med de utbytesstuderande som berörs. Om de så önskar kan de utföra studierna på distans.

Det är endast frågan om en liten mängd studerande, totalt under fem, men Kuusisto säger att universitetet inte vill ta några risker i det här läget.

I början av året anlände dock hela 66 utbytesstuderande. Dessa har man gett tydliga instruktioner om vilka restriktioner som gäller.

Ett fall i Mellersta Österbotten

Soite rapporterar om ett nytt coronafall. Personer som hör till den närmaste kretsen har försatts i karantän.

Totalt har man nu 168 fall. En person får för tillfället sjukhusvård på grund av coronan.

Ett nytt fall på Vasa medborgarinstitut

En elev till inom den grundläggande utbildningen för vuxna vid medborgarinstitutet Alma har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Totalt har nu 24 personer exponerats och av dem hör fyra personer till institutets personal. Den studerande, hens grupp och gruppens lärare och handledare har försatts i karantän till 1.2.

Alla de grupper inom den grundläggande utbildningen för vuxna, vars lärare och handledare hör till dem som exponerats för smitta, övergick till distansundervisning redan 20.1.2021 på grund av det tidigare fallet. På grund av det nya fallet fortsätter distansundervisningen till 5.2. Det konstaterade fallet har ingen inverkan på övriga grupper.

Sju nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar sju nya fall. Det totala antalet är nu 1518.

Incidensen är 62 per 100 000 personer. Igår, måndag, gjordes 380 test.

Tre nya fall i Södra Österbotten - exponering på centralsjukhuset

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar om tre nya fall. Det totala antalet är nu 497.

Ett antal personer får sjukhusvård på grund av coronan.

En coronapositiv person rörde sig på Seinäjoki centralsjukhus den 25 januari. Hen exponerade folk på polikliniken för cancersjukdomar och hematologi klockan 10-12 och vid samjouren under kvällen.

Personen använde munskydd och alla exponerade har kontaktats. Ett tiotal personer har försatts i karantän.

Läs också