Hoppa till huvudinnehåll

Vasas ledande överläkare vill ha reseförbud och intresset för vaccinet är stort

Koronarokote.
Enligt Heikki Kaukoranta har de flesta som erbjudits vaccinet också tagit det. Koronarokote. Bild: Toni Pitkänen / Yle coronavaccin,Varkaus,coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland

De senaste dagarna har flera studerande testat positivt för coronaviruset. Enligt Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta ska det finnas ordentliga skäl innan man går över till distansundervisning för stadens alla skolor.

Den här veckan har Vasa gymnasium, Vaasan lyseon lukio och yrkesinstitutet Vamia i Vasa distansundervisning. Också Korsholms högstadier har distansundervisning den här veckan.

Efter att en elev vid Keskuskoulu testade positivt i fredags är 34 personer i karantän i den skolan.

- Vi ser på situationen varje dag. Om det kommer fler fall som vi inte kan kontrollera med att sätta eleverna i enstaka klasser i karantän kan det hända att vi måste sammankalla social- och hälsovårdsnämnden och fundera om vi bedömer att situationen är så pass dålig att vi ber skolverket fatta ett beslut om distansundervisningen.

Kaukoranta är bekymrad över eleverna i de lägre klasserna som är för unga för att klara sig hemma ensamma om det blir distansundervisning.

- Då borde också föräldrarna vara hemma och då blir det ganska stora konsekvenser i hela samhället.

En man med runda svarta glasögon, rutig keps och munskydd står utanför sjukhuset.
Heikki Kaukoranta. En man med runda svarta glasögon, rutig keps och munskydd står utanför sjukhuset. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund överläkare,kaukoranta

Förbud mot resande

Regeringen möttes på måndagen för att diskutera åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset och spridningen av de nya mutationerna.

Kaukoranta önskar sig ett totalförbud mot resande.

- Det är det enklaste och det är grundorsaken till att vi har så mycket muterat virus och också det vanliga viruset. Vi vet att viruset kommer med arbetsresanden och nöjesresanden.

Alla på äldreboendena vaccinerade

Kaukoranta säger att man den här veckan vaccinerar klart de som bor på äldreboenden och nästa vecka börjar man vaccinera dem som bor hemma och får hemvård.

- Ganska snabbt ska vi börja med dem som är äldre än 80 eller 85 år, de är inte så många.

När de som är mellan 70 och 80 år kan börja få vaccinet beror enligt Kaukoranta på hur det går med Astra Zenecas vaccin. Om det godkänns för personer över 65 år tror han att de kan börja vaccinera med det inom några veckor.

Men om det inte godkänns fortsätter man vaccinera med Pfizer-Biontechs vaccin och enligt Kaukoranta får man nu inom Vasa stad vacccindoser som räcker till 250 personer i veckan. I den siffran ingår att man ska få två doser av vaccinet.

Resurser att vaccinera fler

I Vasa skulle man kunna vaccinera fler eftersom det enligt Kaukoranta är antalet vaccindoser som är begränsat. Staden skulle ha resurser att vaccinera mycket fler.

Om Astra-Zenecas vaccin blir godkänt har Kaukoranta räknat med att Vasa kommer att få ungefär 470 doser per vecka. Av det vaccinet ska man också få två doser, så det betyder ungefär 240 vaccinerade Vasabor i veckan.

Och också den mängden har staden kapacitet att vaccinera.

- Vi behöver inte ta i bruk någon idrottshall. Utan vi kan sköta vaccineringen inom våra egna fastigheter. Vi har planerat att vi vaccinerar på hälsostationerna, med tidsreservering.

Vårdpersonalen vaccinerad

Enligt Kaukoranta har de flesta som erbjudits vaccinet också tagit det. Den största delen av sjukvårdspersonalen har redan vaccinerats.

- Motivationen hos dem har varit ganska hög.

Om du jämför med vanligt säsongsinfluensavaccin, är det större eller mindre andel som tar det här vaccinet?

- Intresset har varit betydligt högre.