Hoppa till huvudinnehåll

Årsskiftesbrev till pensionstagarna i slutet av januari

Rundradions pensionsstiftelse sänder 26.1.2021 ett personligt brev till sina pensionstagare där det redogörs för pensionens belopp och förskottsinnehållningen från och med 1.1.2021 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2021. Brevet innehåller även information om det sammanlagda pensionsbeloppet som utbetalts år 2020 och förskottsinnehållningen för samma år.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensionerna beräknat enligt skattegrunderna för år 2021 tas i bruk 1.2.2021. I januari innehålls skatt på pensionerna enligt innehållningsprocenten för december 2020. Skattemyndigheterna informerar pensionstagarna om den innehållningsprocent som gäller från och med februari 2021. Pensionsstiftelsen sänder således inte ut något separat brev om förskottsinnehållningen i februari.