Hoppa till huvudinnehåll

Tulluddens naturstig hade rekordmånga besök 2020 - coronaåret gav trenden att röra sig i naturen en extra puff

En stig som går genom en skog, Tulluddens naturstig i Hangö.
Forsstyrelsen har placerat ut elektroniska räknare på strategiska ställen för att kunna hålla koll på ungefär hur många som besöker till exempel en naturpark.. En stig som går genom en skog, Tulluddens naturstig i Hangö. Bild: Marica Hildén / Yle landskap

Tulluddens naturstig i Hangö hade över 20 000 fler besök i fjol jämfört med året innan. Besöken i Ekenäs skärgårds nationalpark och i Dagmarsparken ökade också märkbart under 2020.

Det här är en trend som går igen i hela landet visar Forsstyrelsens färska siffror kring besök i statens nationalparker och andra besöksmål i terrängen.

Antalet besök på områden Forststyrelsen förvaltar i Västnyland

Siffrorna visar antal besök per år i nationalparker och andra områden som förvaltas av Forststyrelsen.

Ekenäs skärgårds nationalpark

2020: 58 300
2019: 51 800
2018 : 53 200

Dagmarsparken

2020: 24 600
2019: 18 600
2018: 18 300

Tulludden

2020: 43 300
2019: 23 000
2018: 29 300

Raseborgs slott

2020: 50 600
2019: 76 800
2018 : 77 900

Källa: Forststyrelsen

Att röra sig i nationalparker och på andra utflyktsområden har redan några år varit en växande trend som i och med coronaåret fick sig en extra puff, säger Forsstyrelsens kommunikationschef Päivi Rosqvist.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Päivi Rosqvist
Päivi Rosqvist gillar att röra sig i Ekenäs skärgårds nationalpark och är en av dem som ofta besöker Dagmarsparken. Päivi Rosqvist Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Forststyrelsen,päivi rosqvist

Ekenäs skärgårds nationalpark hade i fjol 58 300 besök, år 2019 var besöken 6 500 färre.

Besöken på Tulludden ökade från 23 000 till 43 300.

- Jag tror att lokalbefolkningen sökte sig dit. En faktor var också att det inte var någon snö på marken i fjol så folk kunde gå och promenera där även på vintern. Vi har förbättrat servicestrukturen så det är lättare att komma dit. Och i somras var också husbilarna en boom och Tulludden är ett ganska pop ställe för husbilar, säger Rosqvist.

I Dagmarsparken i Källviken i Ekenäs ökade besöken från 18 587 besök till 24 613 besök.

Iron Beach Jussarössä
Jussarö hör till Ekenäs skärgårds nationalpark. Iron Beach Jussarössä Bild: Metsähallitus. Käyttöoikeus varmistettava Metsähallituksen viestinnästä erikseen. Ekenäs,Jussarö,Ekenäs skärgårds nationalpark

Raseborgs slott, som Forststyrelsen också förvaltar, hade färre besök än tidigare år.

En stor orsak till det här var att Raseborgs sommarteater inhiberades, menar Rosqvist. Besöken minskade från 76 800 år 2019 till 50 600 i fjol.

I hela landet ökade besöken i nationalparkerna med 23 procent och räknar man med Forststyrelsens alla besöksmål i terrängen ligger ökningen på 17 procent.

Tack vare statlig tilläggsfinansiering kunde Forststyrelsen förbättra servicekonstruktionerna på naturområdena och ta emot det ökade antalet besökare.

Bland besökarna fanns många som inte tidigare besökt områdena.