Hoppa till huvudinnehåll

Uppgifter om pensioner och förmåner till inkomstregistret 2021

Från början av 2021 anmäler Rundradions pensionsstiftelse uppgifterna om betalda pensioner och rehabiliteringsförmåner till inkomstregistret.

Tack vare omläggningen sköts pensions- och förmånstagarnas ärenden hos olika myndigheter framöver snabbare.
Rundradions pensionsstiftelse kommer att skicka uppgifterna till inkomstregistret senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för pensionen eller förmånen. Anmälan omfattar inte uppgifter om beslut eller om huruvida en ansökan är under behandling.

Tack vare omläggningen blir skötseln av pensions- och rehabiliteringsförmånstagarnas ärenden hos olika myndigheter snabbare och smidigare. När myndigheterna får pensions- och förmånsuppgifterna direkt från inkomstregistret behöver förmånssökanden inte längre foga uppgifterna till sin ansökan.

De som använder uppgifterna får endast de uppgifter från inkomstregistret som de enligt lagen har rätt till och som de behöver.

Privatpersoner kan granska sina egna uppgifter i inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst i realtid. Du kan logga in i inkomstregistrets e-tjänst genom att använda nätbankskoder eller mobilcertifikat. Rundradions pensionsstiftelses utbetalningsuppgifter syns första gången i inkomstregistret den 6.2.2021.