Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösheten fortsätter öka, men är fortfarande lägst i Österbotten

  Bilden visar skuggor på marken i Helsingfors centrum i augusti 2020.
Bilden visar skuggor på marken i Helsingfors centrum i augusti 2020. Bild: Silja Viitala / Yle augusti,2020,Helsingfors,ville,människor,män,kvinnor,skuggor,höst,ljus (strålning),ekonomi,konsumtion,Recession,kapitalism,Våld mot kvinnor,psykiskt våld,våld,partnervåld,våld i närrelationen,skilsmässa,brottslighet,organiserad brottslighet,ungdomsarbetslöshet,arbetslöshet,depression,vinterdepression,anonymitet,konjunkturuppgång,ungdomar,unga vuxna

Arbetslösheten fortsätter öka i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt fanns det inom Österbottens NTM-centrals område i slutet av december drygt 11 800 arbetslösa arbetssökande.

Det är nästan 4 000 fler än för ett år sedan och nästan 1 600 fler än under föregående månad.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland, borträknat Åland - eller 10,3 procent. Motsvarande andel i hela landet var 13,6 procent.

Mängden arbetslösa har ökat mest i grupperna oklassificerat arbete och i byggnads- och tillverkningssektorn.

Den främsta orsaken till den stigande arbetslösheten är coronapandemin och de effekter den har på ekonomin.