Hoppa till huvudinnehåll

"Man har lindrig respekt för demokratins regler" – nu ska Kårkullas styrelse avsättas, igen

Två avlånga vita flaggor med röd text: Kårkulla, vajar i en flaggstång en solig dag med moln.
Kan två Kårkullaflaggor samarbeta åt samma håll? Två avlånga vita flaggor med röd text: Kårkulla, vajar i en flaggstång en solig dag med moln. Bild: Yle/Peter Petrélius Kårkulla samkommun,Kårkulla,kårkulla pargas

Bråket inom Kårkulla samkommun fortsätter.

En del av styrelsen har svårt att samarbeta med samkommunens direktör Sofia Ulfstedt. Samtidigt har 57 personer inom personalen ställt sig bakom en protestskrift mot ledningen.

På torsdag möts Kårkulla samkommuns styrelse, och nu ska styrelsens förtroende mätas - igen.

I december ville styrelsen att samkommunens fullmäktige skulle rösta om Ulfstedts förtroende, vilket hon fick, med 205,5 ja-röster mot 42,5 nej-röster. Samtidigt ville en del fullmäktigeledamöter mäta styrelsens förtroende, och också styrelsen fick förtroende.

Fullmäktige uppmanade ändå styrelsen att "arbeta vidare i positiv anda med Kårkullas brukare, personal och ägarkommuners bästa i åtanke."

"Väldigt skrämmande att man överhuvudtaget röstade"

Dagen efter fullmäktigemötet samlades styrelsen, och trots fullmäktiges önskan om samarbete röstade man på nytt om samkommunsdirektör Ulfstedts förtroende.

- Till vår stora häpnad kom det fram att man på nytt röstat om förtroendet. Lyckligtvis fick hon förtroende med rösterna 6-5, men det var väldigt skrämmande att man överhuvudtaget röstade, säger Sverker Engström (SFP), ledamot i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

Det fick Engström och tio andra fullmäktigeledamöter att lämna in ett initiativ om att "med det snaraste sammankalla ett extra fullmäktigemöte med uppgift att avsätta den nuvarande styrelsen och i dess ställe tillsätta en ny funktionsduglig styrelse".

- Det visade att en del av styrelsen snällt sagt har lindrig respekt för demokratins regler, säger Engström.

Förtroendet för styrelsen mäts på extra fullmäktigemöte

Styrelsens mandatperiod tar ändå slut i vår i samband med kommunalvalet, men initiativtagarna vill visa att sådant här inte går för sig. Man vill att styrelsen ska fokusera på sitt arbete.

- Målet är att försöka återskapa arbetsro för personalen vid Kårkulla samkommun, och med full energi jobba för brukarnas bästa, säger Engström.

Styrelsen väntas på sitt möte på torsdag besluta att föra ärendet vidare till Kårkulla samkommuns fullmäktige. Fullmäktige kallas i så fall till ett extra fullmäktigemöte under våren för att rösta om styrelsens förtroende.