Hoppa till huvudinnehåll

Pargas kan få en ny vårdcentral i den gamla mentalvårdscentralen: ”Utrymmena är ypperliga”

Skylt vid Pargas hälsostation,
Just nu används den gamla mentalvårdscentralen för coronapatienter, men i framtiden kan en helt ny vårdcentral finnas där. Skylt vid Pargas hälsostation, Bild: Oskar Karlsson / Yle Pargas,hälsocentraler,hälsostationer,mentalvårdstjänster,mentalvårdscentral

Pargas kan få en ny vårdcentral i anslutning till den gamla mentalvårdscentralen intill Pargas hälsocentral. Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt i tisdags att de säljer den gamla mentalvårdscentralen till Pargas stad. Men det slutgiltiga beslutet fattar Pargas stadsfullmäktige senare i år.

Exakt vad för verksamhet som ska finnas i den gamla mentalvårdscentralen är ännu inte bestämt. Före köpet kan bli av ska de förtroendevalda i Pargas behandla ärendet, men det finns en reservation i budgeten för att köpa mentalvårdscentralen.

I samband med social- och hälsovårdsreformen har det planerats att bygga upp social- och hälsovårdscentraler så att det ska bli lättare att arbeta över sektorgränserna inom vården och det är just en sådan vårdcentral som staden vill bygga upp i anslutning till Pargas hälsocentral.

- Vi tycker att utrymmena bredvid hälsocentralen i Pargas skulle vara ypperliga för att bygga upp en social- och hälsovårdscentral där man kan kombinera social service, hälsovård och kanske familjeenheten, säger Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör vid Pargas stad.

Miia Lindström står i trapphuset i Pargas stadshus.
Miia Lindström ser flera fördelar med att staden skulle köpa den gamla mentalvårdscentralen. Miia Lindström står i trapphuset i Pargas stadshus. Bild: Annika Holmbom / Yle Pargas,social- och hälsovårdstjänster,miia lindström

”Med flera tjänster på samma plats kan vi förbättra samarbetet”

ÅUCS psykiatriska avdelning i Pargas stängde för ca två år sedan, men fortfarande finns sjukvårdsdistriktet specialsjukvård inom psykiatrin kvar i byggnaden. Tanken är att den verksamheten ska finnas kvar också om den nya vårdcentralen blir verklighet.

- Då flera tjänster finns på samma plats har vi möjlighet att förbättra samarbetet mellan olika instanser och göra tjänsterna mera flexibla för våra kunder, säger Lindström.

Trots att staden har en stor fastighetsmassa och planerar sälja flera fastigheter, så tycker Lindström ändå att det är lönsamt att köpa den gamla mentalvårdscentralen.

- Vi har en familjeenhet som fungerar i hyresutrymmen i ämbetshuset. Här skulle vi få egna utrymmen och kunna ersätta en del utrymmen till bättre utrymmen, säger Lindström.

Utrymmet intill hälsocentralen erbjuder många möjligheter och alternativ. I byggnadens nedre våning finns redan bra utrymmen för rehabiliterande arbetsverksamhet.

- De utrymmena är byggda för den här typen av dagverksamhet från början, så det är väldigt bra utrymmen för mycket av den verksamhet vi i dag bedriver på annat håll, säger Lindström.

Vårdcentralen får vänta tills coronapandemin lugnat ner sig

När den nya vårdcentralen kan bli verklighet är ännu inte klart. Pargas stadsfullmäktige ska ta ställning till frågan senare i år. Men även om fullmäktige godkänner planen kan den nya vårdcentralen troligtvis ändå inte tas i bruk inom de närmaste månaderna.

- Just nu hyr vi en del av de här utrymmena av sjukvårdsdistriktet på grund av att vi måste ha en infektionspoliklinik för coronapatienter. Den kommer vi att behöva ännu åtminstone under våren, men kanske också över sommaren och ända in till hösten. Sen har vi vaccineringarna också på kommande. Så det är mycket möjligt att vi inte kan inleda annan verksamhet inom de närmaste månaderna även om utrymmena blir våra, säger Lindström.

Läs också