Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen godkände finansieringen av EU:s stora stödpaket och slog fast hur medlemsavgifterna stiger

Tytti Tuppurainen talar till EU-parlamentet.
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP). Tytti Tuppurainen talar till EU-parlamentet. Bild: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET Tytti Tuppurainen

Regeringen har godkänt förslaget om EU:s egna medel, det vill säga grunden för hur unionen och coronastödpaketet på 750 miljarder euro ska finansieras. Finland vill stärka unionens kristålighet.

Statsrådet fattade på torsdagen beslut om att ge propositionen om EU:s egna medel till riksdagen. I beslutet slås fast hur EU:s budget finansieras 2021-2027.

Som en del av beslutet planeras en ny inkomstkälla. 3- 4 procent av unionens finansiering ska i fortsättningen komma från ett nationellt bidrag från plastförpackningsavfall som inte är återvinningsbart.

Finlands avgifter ökar med cirka fyra procent under perioden. Detta beräknas vara under medeltalet för hur mycket EU-ländernas avgifter stiger.

Stödpaket för coronadrabbade länder framskrider

Beslutet om egna medel ger EU-kommissionen befogenhet att låna 750 miljarder euro för det så kallade återhämtningsinstrumentet.

I torsdagens beslut står det att Finlands andel av understödsdelen, inklusive ränta, ska betalas år 2028- 2058.

Regeringen har tillsvidare inte gett grönt ljus för skapandet av nya gemensamma skattesystem inom EU. Beslut om så stora förändringar bör fattas enhälligt.

Enligt Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) betonar Finland vikten av gemensamma diskussioner då beslut om grundläggande riktlinjer inom unionen fattas.

- Finland är inte inspirerat av att ändra EU:s grundfördrag.

Förslaget om EU:s egna medel går nu till riksdagen för behandling. Beslutet träder i kraft då alla medlemsländer har godkänt det.

Diskussionen om fonden lär fortsätta

Det var i somras som EU-länderna kom överens om en omfattande återhämtningsfond på 750 miljarder euro. Med detta vill EU stöda de medlemsländer som drabbas värst av coronapandemin.

Då uppskattades det att Finland skulle få 3,2 miljarder euro, medan betalningsandelen skulle vara 6,6 miljarder.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho
Sannfinländarnas partiordförande Jussi Halla-aho har meddelat att partiet motsätter sig medverkan i stödpaketet. Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho Bild: Lehtikuva Jussi Halla-aho

Mekanismen styrs enligt hur svårt olika länder drabbas. Som en följd av att de ekonomiska prognoserna för Finlands del ser jämförelsevis bra ut har Finlands uppskattade andel av pengarna vi får tillbaka minskat.

Enligt de senaste uppskattningarna skulle Finland få bara 2,7 miljarder euro, vilket väckt kritik på många håll.

Finland betonar EU:s kristålighet och fördjupat samarbete med USA

Regeringen godkände också en ny redogörelse, som drar upp riktlinjerna för Finlands EU-politik de närmaste åren.

Jämlikhet, demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör enligt regeringen grunden för EU:s verksamhet.

- Regeringen vill stärka EU som säkerhetsgemenskap. EU måste stärka sin kristålighet inom alla politikområden, säger Tuppurainen.

Finland ser möjligheter efter bytet av president i USA. EU:s transatlantiska samarbete ska förbättras. Enligt Tuppurainen skapar det möjligheter till att på lång sikt skapa ett nytt partnerskaps- och handelsavtal med USA.

Läs också