Hoppa till huvudinnehåll

Rektor vid svensk Helsingforsskola döms för att inte ha anmält sexchatt mellan lärare och elev – borde ha förstått att det handlar om ett sexualbrott

Två kvinnor fotograferade bakifrån i rättssalen.
Bilden är från Helsingfors tingsrätt när åtalet mot rektorn behandlades i januari 2019. Två kvinnor fotograferade bakifrån i rättssalen. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn rättegång,hoplaxskolan

Helsingfors hovrätt dömer en tidigare rektor vid Hoplaxskolan i Helsingfors för brott mot tjänsteplikt, för att hon inte polisanmälde en sexchatt mellan en lärare och en elev. Enligt hovrätten måste rektorn ha insett att det fanns skäl att misstänka att lärarens chattande var straffbart. Rektorn dömdes också i tingsrätten.

Helsingfors hovrätt gav domen på fredagen. Rättegången hölls i slutet av augusti 2020 men domen har skjutits upp flera gånger.

Rektorn jobbar inte kvar i Hoplaxskolan utan är nu rektor i en skola i Vanda.

Helsingfors tingsrätt dömde 2019 rektorn för brott mot tjänsteplikt.

Åtalet handlar om att Hoplaxskolans tidigare rektor underlåtit att göra en polisanmälan om en lärare vid skolan som senare dömdes för flera sexualbrott. Rektorn ska ha känt till att läraren i oktober 2014 sexchattade med en elev under 16 år.

Den manliga läraren dömdes av hovrätten i juni 2020 för sju fall av sexuellt utnyttjande av barn till villkorligt fängelse i 1 år och 2 månader. Den domen har vunnit laga kraft. Brotten begicks mellan åren 2013 och 2017.

Ska ha fått reda på meddelanden om kvällskåthet

Under polisutredningen mot läraren framkom att rektorn under hösten 2014 ska ha fått reda på hans agerande.

En klassföreståndare berättade för rektorn att elever berättat för henne om lärarens meddelanden.

Läraren hade kommenterat en bild på eleven och hans vän med "nu blev jag kåt". Han frågade eleven om han "är kvällskåt" och skrev sedan att "då e d bara att göra någo åt den saken" och frågade sedan "kunde man göra sånt på lägerskolan?"

Rektorn gav varning och kontaktade jurist

Rektorn pratade med läraren om chatten och gav honom en varning efter att hon fick reda på händelsen. Hon kontaktade också en jurist vid stadens utbildningsverk.

Rektorn ringde även upp mamman till eleven som hade chattat med läraren. Mamman ville inte förstora händelsen eller att myndigheter kontaktas. Rektorn ansåg att eleven kan ha börjat med chattandet och mamman misstänkte det.

Misstänkte inte sexualbrott

I besväret till hovrätten påpekar rektorn att hon inte polisanmälde sexchatten för att stadens jurist inte ansåg att en anmälan måste göras och för att barnets föräldrar inte heller ansåg det.

"Rektorns konklusion efter alla dessa överväganden var att hon inte misstänkte att eleven hade utsatts för en gärning som är straffbar som sexualbrott. Hennes slutledning var att lärarens beteende var mycket olämpligt men inte brottsligt och att beteendet inte skulle upprepas", står det i besväret till hovrätten.

"Anvisningar om hur hon borde ha agerat har funnits i stadens cirkulärbrev"

Hovrätten anser att chatten som kommit till rektorns kännedom varit av sådan karaktär att det objektivt bedömt funnits skäl att misstänka att eleven utsatts för ett straffbart sexualbrott.

Då rektorn underlåtit att göra en polisanmälan har hon brutit mot föreskrifter som hon i sin tjänsteutövning som rektor varit skyldig att iaktta. Anvisningar om hur hon borde ha agerat har funnits i Helsingfors stads utbildningsverks cirkulärbrev, konstaterar rätten.

Utbildningsverkets jurist ansåg det vara bra att konsultera polisen

I sitt försvar lyfte rektorn upp att utbildningsverkets jurist inte ansåg att en polisanmälan måste göras. Juristen har själv berättat att hon påmint rektorn om de instruktioner som finns i cirkulärbrevet. Hon hade också sagt till rektorn att det är bra att konsultera polisen anonymt om man är osäker på vad man skall göra.

Hovrätten lyfter fram att rektorn inte kollat i cirkulärbrevet hur hon borde göra. Hon har heller inte reagerat på att cirkulärbrevet 2015 uppdaterats med tillägget om att sexrelaterade meddelanden fyller rekvisitet för sexuellt utnyttjande av barn.

Sammanfattningsvis anser hovrätten att rektorn agerat med uppsåt då hon måste ha insett att det fanns skäl att misstänka att lärarens chattande kunde vara ett sexualbrott.

Hovrätten var inte enig

Rektorn döms nu till 50 dagsböter, som i hennes fall blir 3 650 euro. Domen kan ännu överklagas till Högsta domstolen.

Hovrätten var inte enig i sin dom. En ledamot ville döma rektorn för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.