Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsbyrå utreder om allt gått rätt till då Lojo planerar semesterby – en del politiker ifrågasätter förtroendet för stadsdirektören

En vision som visar hur semesterbyn ska se ut.
En vision från 2018 hur Fagernäs kunde utvecklas som semesterby. En vision som visar hur semesterbyn ska se ut. Bild: Lojo stad Lojo,sito

Lojo ska utreda tjänstemän som inte hållit koll på om företaget som planerar en semesterby i Fagernäs betalat sina räkningar. I stadsstyrelsen ifrågasattes också förtroendet för stadsdirektör Mika Sivula.

Bolaget Intercol planerar en semesterby i Fagernäs sedan flera år tillbaka. Tanken är att där ska byggas högklassiga småhus för i synnerhet kinesiska turister.

På området finns också det före detta psykiatriska sjukhuset Fagernäs som Intercol köpte 2018. Där planeras ett wellness-center med badhotell och restaurang.

Intercol sommaren 2020: Bygget inleds i slutet av året

Den 22 juni i fjol intervjuades Kai Wahlberg, vd för Intercol, av tidningen Länsi-Uusimaa och då sa han att bygget av semesterbyn antagligen inleds i slutet av 2020.

Då var han övertygad om att det blir en semesterby med omkring 200 bostäder med badhotell och andra hälsotjänster.

Wahlberg medgav för tidningen att coronaepidemin gör situationen svårare då investerare har svårt att komma till Finland för att se på området. Du kan läsa mera här i tidningen Länsi- Uusimaa (bakom betalmur).

Missnöjda politiker i Lojo

Nu är politikerna i Lojo missnöjda med hur hela processen går till.

Länsi-Uusimaa berättade tidigare i januari att stadsdirektör Mika Sivula och Pekka Puistosalo, som är direktör för enheten livskraft, är i blåsväder sedan det visat sig att bolaget har obetalda räkningar på ungefär 100 000 euro.

Två medelålders män i kavaj. Den ena talar i en mikrofon som han håller i. Inomhus.
Livskraftsdirektör Pekka Puistosalo och stadsdirektör Mika Sivula på en tillställning i Lojo 2016. Två medelålders män i kavaj. Den ena talar i en mikrofon som han håller i. Inomhus. Bild: Lojo stad Lojo,pekka puistosalo

Sivula och Puistosalo visste om de obetalda räkningarna redan i somras. Puistosalo kom då överens med Intercol att räkningarna ska vara betalda i oktober 2020.

Varken Sivula eller Puistosalo kontrollerade att räkningarna betalades.

Revisionsbolag kopplas in

Stadsstyrelsens ordförande, Pekka Luoma (Saml), sa tidigare till Yle Västnyland att han inte kan förstå att det här inte har uppdagats tidigare. Han var upprörd och ville se noggranna utredningar av det som skett.

Så blir det också. Stadsstyrelsen har nu bestämt att revisionsbolaget BDO ska utreda hur avtalen mellan staden och Intercol har skötts.

Stadsstyrelsens presidium ska precisera de frågor som revisionsbolaget ska utreda. Efter det funderar styrelsen på vidare åtgärder.

Stadsstyrelsens presidium i Lojo består av ordföranden Pekka Luoma (Saml), första vice ordföranden Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) och De grönas Paula Nordström som är andra vice ordförande.

Vänsterförbundets Hägg: Utred förtroendet för stadsdirektören

Mika Sivula och Pekka Puistosalo deltog inte då det här ärendet behandlades i stadsstyrelsen i måndags (25.1).

Det var i stället ordföranden Pekka Luoma som föredrog ärendet och han la till att styrelsen skickar frågor till revisionsbolaget och att man efter det vidtar åtgärder.

En flygbild av ett område som omges av vatten. Det syns skog, åkrar och enstaka hus och vägar. Sommar och sol.
Fagernäs finns några kilometer nordväst om Lojo centrum mot Sammatti. En flygbild av ett område som omges av vatten. Det syns skog, åkrar och enstaka hus och vägar. Sommar och sol. Bild: Lojo stad paloniemi

Det blev två omröstningar innan styrelsen godkände Luomas förslag. Toni Hägg (VF) föreslog att staden inte anlitar ett revisionsbolag för en utredning, utan ärendet ska remitteras och utredas av stadens egna tjänstemän.

Hägg påpekade också att det hela handlar om förtroendet för tjänstemän, i synnerhet stadsdirektören som ska bereda ärenden till stadsstyrelsen. Och de ärendena ska politikerna kunna lita på, sa Hägg.

Toni Hägg föreslog också att det sätts igång en process där fullmäktige utreder om stadsdirektören är förmögen att utföra sitt jobb och om fullmäktige har förtroende för Sivula.

SDP:s Saari: Utred förtroendet för tjänstemännen

Därefter kom Leena Saari (SDP) med ett motförslag. Hon stödde Luomas förslag, men med tillägget att man efter utredningen ska utreda förtroendet för tjänstemännen.

Häggs och Saaris förslag ställdes mot varandra och i omröstningen vann Saari med 5-4.

Om man ser till hur presidiet röstade så lät Luoma och Nordström bli att rösta för något av förslagen, medan Slunga-Poutsalo röstade för Toni Häggs förslag.

Sedan ställdes Saaris förslag mot Luomas, och Luomas förslag vann med rösterna 8-4. En lät bli att rösta. Ordföranden och vice ordförandena röstade för Luomas förslag.

Stadsstyrelsen beslöt också att avbryta ärendet om att arrendera en strandtomt för semesterbyns ändamål och försäljningen av en bastubyggnad.

Ärendet kan tas till behandling först då det är klart om samarbetet mellan staden och Intercol kan fortsätta.

Läs också