Hoppa till huvudinnehåll

Fler flyttade in än ut från Lojo för första gången på flera år – historiskt överskott i staden i fjol

Collage av två bilder. Till vänster syns Lojos stadsdirektör Mika Sivula som står framför reklamskyltar där det står "Lojo, Insjöstaden". Till höger syns en skylt vid vägrenen med texten "Nyland, Lojo".
Lojos stadsdirektör Mika Sivula är nöjd över att staden lockat fler inflyttare i år. Collage av två bilder. Till vänster syns Lojos stadsdirektör Mika Sivula som står framför reklamskyltar där det står "Lojo, Insjöstaden". Till höger syns en skylt vid vägrenen med texten "Nyland, Lojo". Bild: Collage: Yle / Maria Wasström, Yle / Marica Hildén Lojo,Mika Sivula

Coronaåret förde med sig ett rekordstort överskott på 15 miljoner euro i Lojo, enligt preliminära bedömningar. Staden gläds också av en positiv nettoinflyttning.

Lojo stad meddelar att staden enligt de preliminära uppskattningarna i fjol hade ett överskott på 15 miljoner euro. Det här har man lyckats uppnå tack vare statliga bidrag för coronakostnader och egna besparingsbeslut.

– Resultatet är historiskt bra på grund av statens coronastöd, men också på grund av de insatser Lojo stad har genomfört för att balansera ekonomin. Resultatet skulle ändå ha varit bra, trots statens stöd. Detta bokslut underlättar vår ekonomiska situation även under de kommande åren, säger stadsdirektör Mika Sivula i ett pressmeddelande.

Staden trodde att hanteringen av epidemin skulle föra med sig höga kostnader och att skatteinkomsterna skulle kollapsa på grund av restriktioner och permitteringar, men så blev det alltså inte.

Lojos verksamhetsintäkter blev ändå cirka 3 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av coronapandemin. Exempelvis dagvårdsavgifterna minskade då verksamheten begränsades på grund av viruset.

Skatteintäkterna landade på drygt 2 miljoner euro mindre än budgeterat.

Stadens driftskostnader underskred ändå budgeten med mer än 10 miljoner euro.

Fjolårets resultat täcker underskottet från år 2019

Lojo har lyckats spara genom att bland annat riva Ojamon koulu. Även andra avskrivningar har gjorts.

– Med resultatet på 15 miljoner kommer vi att kunna täcka föregående års underskott på 9,2 miljoner euro som saknar täckning, vilket gör det lättare för staden att klara sig under de kommande åren. Det finns alltså för närvarande inget tryck att höja skatterna eller behovet av att ta fram nya sparlistor, säger Lojo stads ekonomidirektör Henri Partanen.

Han tillägger ändå att det är viktigt att förbereda sig på de långsiktiga utmaningarna som pandemin för med sig för den kommunala ekonomin.

– När de statliga stödkranarna stängs och balanseringen av statsfinanserna börjar kommer den kommunala ekonomin troligen att bli under ett stort tryck igen, säger Partanen.

Fler inflyttare än utflyttare

En glädjande nyhet är också att Lojo lockat fler invånare till staden. Lojo har en positiv nettoinflyttning – det vill säga fler har flyttat till staden än bort – för första gången sedan 2013.

Inflyttarna var 29 fler än de som flyttade ut från staden i fjol. Det här är positivt om man jämför med 2019 då inflyttningsunderskottet var 215.

Året innan var samma siffra 426 personer.

Lojos invånartal går ändå neråt eftersom fler personer har dött än vad som har fötts. Stadens befolkning minskade med 75 personer i fjol.

Trots det gläds man över siffrorna i Lojo.

– Trenden har tydligt förändrats till det bättre än tidigare och överstiger tydligt också befolkningsprognoserna. Det finns dock fortfarande en lång väg kvar till de mål vi har. Vi kommer att fortsätta arbeta för att utveckla vår stads attraktionskraft och kontinuerligt marknadsföra Lojo för potentiella nya invånare, säger stadsdirektör Mika Sivula.