Hoppa till huvudinnehåll

Gasbilsförare i Tenala: Vi behöver en gasstation i Raseborg

Anna Laima tankar gasbilen medan hennes son ser på.
I Lojo finns idag två gasstationer och en tredje är på planeringsstadiet. Här tankar Anna Laima sin gasbil i Muijala i Lojo nära motorvägen mellan Helsingfors och Åbo. Anna Laima tankar gasbilen medan hennes son ser på. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,biogas

Tenalabon Annina Vartio kör en gasdriven bil men i hela Raseborg finns inte ett enda tankställe för fordonsgas.

För tillfället tankar hon sin bil i Esbo på väg till jobbet och blir det tomt i gastanken går det också att köra ett stycke med bensin. Allra helst skulle hon köra på lokalproducerad biogas.

- Jag kör ganska mycket bil och för varje kilometer som jag kör produceras det avgaser. Om jag kör med andra fossila bränslen förorenar jag mycket mer än om jag kör med biogas, säger Vartio.

Hon tycker det är en orsak nog att planera sin vardag så att hon kör via de gasstationer som finns på väg till jobbet. De närmaste gasstationerna från hennes hem finns i Salo och Lojo.

Annina Vartio
Annina Vartio är en glad biogasförare. Annina Vartio Bild: privat Västnyland,annina vartio

Vartio efterlyser möjligheter att tanka lokalproducerad biogas också i Raseborgstrakten.

- Det är mycket klokare att ha egen tillverkning av biogas än att transportera diesel eller bensin långa vägar ifrån, säger Vartio.

Biogas eller naturgas?

På flertalet tankställen för fordonsgas kan man välja mellan att tanka biogas och naturgas.

- Jag brukar välja biogas eftersom den har mindre utsläpp. Det är ett etiskt val för min del.

Skylt med priser för naturgas och biogas.
Biogasen är ofta lite dyrare än naturgasen. Skylt med priser för naturgas och biogas. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,biogas,naturgas

Vartio säger att hon gärna betalar för sitt dåliga samvete som kommer av bilkörandet.

- Det är inte så stora summor som det skiljer mellan naturgas och biogas. Det är ändå billigare än bensin och diesel, säger Vartio.

Skillnaden mellan naturgas och biogas

På de flesta gastankningsstationer kan man välja mellan att tanka naturgas eller biogas, vilka båda består främst av metan. Vad är då skillnaden mellan dessa?

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer.

Naturgas är inte ett förnybart bränsle, det klassas som ett fossilt bränsle, liksom kol och olja. Det beror på att naturgasen bildas mycket långsamt och kolet återförs därför inte till jordskorpan i samma takt som den kan frigöras vid förbränning. När gasen eldas frigörs koldioxid som varit utanför det naturliga kretsloppet under många år. Det bidrar därför till växthuseffekten eftersom koldioxid återförs till atmosfären vid förbränning av naturgas.

Naturgasen orsakar ändå mindre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen.

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs av biologiskt material såsom bioavfall, gödsel och restprodukter från industrin som bryts ner i en syrefri miljö.

Biogas framställs genom rötning av organiskt material eller genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.

Biogas som renats kan distribueras i naturgasnätet, men då tillsätts först propan för att uppnå ungefär samma energiinnehåll som naturgas.


Anna Laima kör också med biogas som drivmedel. Hon har kört gasbil i ett knappt år och orsaken är mindre koldioxidutsläpp:

- Om man behöver bil är gasbilen ett bättre alternativ för då behöver man inte ha lika dåligt samvete för bilkörningen, säger Laima.

Laima bor i Lojo och där finns två tankställen för fordonsgas – vilket naturligtvis påverkade valet av bil, berättar Laima. Att kunna tanka i närheten av hemmet var en förutsättning för köpet.

Anna Laima vid gastankningspunkten i Muijala i Lojo.
Anna Laima har bättre samvete när hon kör med biogas som drivmedel i stället för bensin eller diesel. Anna Laima vid gastankningspunkten i Muijala i Lojo. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,gasbilar,anna laima

18 nya tankningsställen

På marknaden finns olika aktörer. I dagens läge finns det 50 gasstationer i landet varav 35 tillhör det statsägda bolaget Gasum.

Lojobon Petri Sivula tankar sin gasbil på gastankningspunkten i Muijala.
Petri Sivula är en nöjd gasbilsförare sedan fyra år tillbaka. Lojobon Petri Sivula tankar sin gasbil på gastankningspunkten i Muijala. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Lojo,biogas,naturgas,gasbilar,Gasum,Petri sivula

Energimyndigheten offentliggjorde nyligen de projekt som beviljats infrastrukturstöd gällande tankningsplatser för biogas. Av de 18 nya tankningsplatserna som har fått strukturstöd är fem projekt aviserade av Gasum.

De finns i Hyvinge, Birkala, Tavastehus, Kuopio - och Lojo. Det innebär att en tredje mack alltså är under planering just i Lojo.

- Det är en diskussion som pågår ständigt, säger Johan Grön, chef för biogasverksamheten på Gasum, beträffande placeringsorten av de nya mackarna.

Gastankningsstation i Muijala, Lojo.
Gastankningspunkten i Muijala ligger ett stenkast från motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Gastankningsstation i Muijala, Lojo. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Gasum,gasbilar,naturgas

Grön antyder att det förts diskussioner med representanter också från de övriga västnyländska kommunerna men några konkreta fingervisningar vill han inte ge.

Inom en riktigt snar framtid lär det ändå inte byggas någon gasstation vid den västnyländska kustremsan.

- Jag vill inte gå in på några detaljer så länge det inte finns några beslut, säger Grön.

Han tillstår att de aktörer som erbjuder gastankning också är med om att styra utvecklingen beroende på var tankningsplatserna placeras.

Det gäller att utvärdera det nuvarande behovet men kanske ännu mer det kommande behovet i planeringen av hur nätverket av gasstationer byggs ut.

Procenttalen är små

I fjol registrerades 1956 nya gasbilar i Finland vilket är något mindre än året innan. Minskningen kan delvis ha att göra med coronapandemins påverkan på bilindustrin.

I slutet av år 2020 trafikerade Finlands gator och vägar av 13 583 gasfordon, varav personbilar var 12 357. Av de nya bilarna som registrerades utgjorde gasbilarnas antal två procent.

Petri Sivula tankar sin gasbil.
Petri Sivula kör omkring 60 000 km per år med sin gasbil. Han uppskattar att han sparar hundralappar varje månad genom att köra på gas i stället för bensin. Petri Sivula tankar sin gasbil. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,gasbilar,Petri sivula

Petri Sivula kör redan sin andra gasbil. Den första köpte han år 2017 och har varit en nöjd gasbilsförare sedan dess.

- Det är förmånligt och miljövänligt.

Han tankar ofta sin gasbil just på macken i Muijala eftersom den ligger lägligt på vägen till jobbet i Esbo.

- Jag kör både på naturgas och på biogas. Just i dag blev det naturgas - av ekonomiska skäl, säger Sivula.