Hoppa till huvudinnehåll

76 nya coronafall i Egentliga Finland, 35 000 Åbobor har vaccinerats - här kan du läsa det senaste om coronavirusläget i regionen

En skylt om coronavaccinationer utanför Åbo mässcentrum.
Coronavaccinationerna fortsätter i Åbo, och nästa veckan inleds vaccineringen av 70-åringar. En skylt om coronavaccinationer utanför Åbo mässcentrum. Bild: Marie Söderman-Salonen/Yle Åbo,Åbo mässcentrum,coronavaccin,Covid-19-vaccin
 

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

31.3.2021 klockan 16.34: Lagändringen om obligatoriska hälsokontroller trädde i kraft den 29 mars. Ändringen gäller paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ändringen förtydligar regionförvaltningsverkens möjlighet att genom ett enda beslut förordna flera personer till hälsokontroller såsom coronatest. Regionförvaltningsverken har nu möjligheten att fatta ett så kallat massbeslut.

Lagändringen möjliggör också att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och sjukvårdsdistriktet i fortsättningen kan förordna om obligatorisk hälsokontroll för en enskild person. Tidigare kunde ett individuellt förordnande endast fattas av regionförvaltningsverket, men i praktiken på begäran av den aktör som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.
 
Inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det mest gränsöverskridande trafik på Åbo flygplats och i hamnen. Den internationella flygtrafiken är liten.
 
Alla som har anlänt utan ett negativt coronatestresultat har under uppföljningen i mars deltagit i ett frivilligt coronatest.

Den trafikmängd som anländer till Åbo hamn från Sverige är endast fyra procent av den normala mängden.

Under uppföljningsveckoslutet (5–8 mars) vägrade tre av de 210 personer som anlände från Sverige att delta i testet. 

Även till hamnen i Nådendal kommer passagerare från länder utanför Finlands gränser. Exempelvis kunde 52 av de 54 resenärer som anlände till Nådendal vecka 10 uppvisa ett negativt testresultat eller ett intyg över att de tidigare insjuknat i covid-19.

31.3.2021 klockan 11.40: 76 nya coronafall i Egentliga Finland. 48 i Åbo, 15 i Salo, 4 i Reso, 3 i Nådendal samt 1 vardera i Nystad, S:t Karins, Pemar, Loimaa, Masku, Letala och Pargas. Sagu har minus 1 fall.

31.3.2021 klockan 10.30: Coronaläget i Åbo är fortsättningsvis dåligt, men smittspårningen går bättre. Det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsmorgonen. Totalt 354 coronavirussmittor konstaterades i Åbo under vecka 12 (22–28.3.2021). Incidenstalet är för närvarande 403 fall per 100 000 invånare under två veckor.

Staden har även beslutat att högstadierna, Åbo yrkesinsitut och gymnasierna fortsätter på distans fram till den 11 april.

Just nu är 80 procent av coronasmittfallen som konstateras i Åbo av den brittiska virusvarianten, och 78 procent av smittfallen kan spåras. Åbo har även anställt extra personal för smittspårning, och spårningsarbetet kan i de allra flesta fall inledas inom ett dygn efter konstaterad smitta.

Vaccinationerna fortsätter även i Åbo, och totalt har 35 749 Åbobor (21,2 procent) har fått den första vaccindosen. Två doser har givits till 3 492 Åbobor (29.3.2021). I Mässcentrum vaccineras som bäst personer i åldern 71–73 år. Vaccinationerna av 70-åringarna inleds när mera vaccin kommer efter påsk.

Under påsken fortsätter coronatestningen som vanligt, men coronarådgivningen (02 266 2714) har stängt under påskens helgdagar, men svarar på samtal under lördagen mellan 9 och 13. Vid akuta coronasymptom gäller det att vända sig till Åboregionens samjour.

30.3.2021 klockan 21.05: Folkhälsans daghem Kastanjen i Åbo är stängt på grund av coronafall, skriver tidningen Åbo Underrättelser.

Kastanjen stängde i fredags efter att två personer i daghemmet hade smittats av coronaviruset.

Folkhälsans chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn säger inte om det var ett barn eller någon ur personalen som smittats.

I daghemmet går 33 barn och där jobbar sju anställda. Alla förutom en vuxen är i karantän.

Daghemmet kommer att öppna igen den 7 april.

30.3.2021 klockan 15.55: Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har på tisdagen förlängt alla nuvarande coronarekommendationer fram till den 11 april.

Arbetsgruppen rekommenderar också att distansundervisningen ska fortsätta vid högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor i Egentliga Finland fram till den 11 april. Det är kommunerna som fattar beslut om saken beroende på coronaläget i den egna kommunen.

Smittspårningen i Egentliga Finland är igen på en bra nivå efter ett mindre bakslag. Förra veckan lyckades man spåra tre av fyra smittfall.

Man har också lyckats bra med smittspårningen av de internationella studenternas smittkluster i Åbo. Enligt Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet, har Åbo stad tillsammans med högskolorna fått smittspridningen under kontroll.

Den muterade sydafrikanska coronavarianten som upptäcktes förra veckan bland studenterna i Åbo har tills vidare påträffats endast i ett kluster. I detta smittkluster hade 108 personer positivt testresultat.

Varianten verkar tills vidare inte ha spridit sig utanför klustret.

Incidensen i Egentliga Finland har sjunkit en aning. Under den senaste tvåveckorsperioden har incidenstalet varit 245,4. Incidenstalet för den föregående uppföljningsperioden var 250,8.  Läget är trots det oroväckande enligt Esa Rintala.

– Incidensen är nu tiofaldig jämfört med läget då det var som värst för ett år sedan i våras, säger Rintala.

Familje- och närkretsen är fortfarande de främsta smittkällorna, men också i dessa grupper har smittorna avtagit under den gångna veckan.  

För tillfället vårdas 29 patienter för covid-19 vid Åbo universitetscentralsjukhus enheter. Av dessa vårdas sex patienter på intensiven. 

Antalet coronavaccinationer bland personer över 75 år har nått en god nivå. Vaccinationerna framskrider också snabbt bland 70–74-åringarna.

Alla personer över 70 år som vill bli vaccinerade får enligt nuvarande bedömning sin första vaccindos under vecka 15 eller 16.

30.3.2021 klockan 11.42: 37 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 20 i Åbo, 7 i Salo, 4 i Reso, 2 i Lundo, 1 vardera i Pargas, Rusko, Pöytyä och Sagu, 3 i Koskis. Letala har minus 3 fall.

30.3.2021 klockan 10.43: Nya coronafall har under veckoslutet konstaterats på två äldreboenden i Åbo: Mainiokoti Maaria och Portsahemmet i Åbo.

Det skriver tidningen Turun Sanomat.

Ett fall har konstaterats på vardera boende och smittkedjorna utreds fortfarande.

Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi har inte preciserat om det är invånare eller personal som har smittats.

29.3.2021 klockan 13.17: 45 nya coronafall i Egentliga Finland. 35 i Åbo, 2 i S:t Karins, 1 i Salo, 1 i Lundo, 1 i Loimaa, 3 i Masku och 2 i Koskis.

29.3.2021 klockan 9.58: Det är möjligt att testa sig för coronaviruset på Pargas hälsostation under påsken. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande. Testningen ordnas på söndag och måndag (4-5.4 klockan 12-15). Ingen tidsbokning behövs.

29.3.2021 klockan 9.54: Tidsbokningen för coronavaccineringarna för över 72-åringar öppnar den 2 april i Pargas. Det är möjligt att boka tid på stadens webbplats från och med den 2 april, och från och med den 6 april går det även att boka tid genom att ringa tidsbeställningnumret 02 454 5200. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande.

28.3.2021 klockaan 11.48: 69 nya coronafall har registrerats i regionen. Åbo 56; Salo 5; Reso 1; Nystad 1; Lundo 1; Masku 1; Koskis 3; S:t Mårtens 1.

27.3.2021 klockan 11.48: 77 nya coronafall har registrerats i regionen. Åbo 54; S:t Karins 2; Salo 4; Reso 3; Nystad 1; Lundo 4; Nådendal 1; Pemar 1; Letala 1; Masku 1; Pargas 1; Rusko 1; Pöytyä 1; Koskis 1.

26.3.2021 klockan 15.30: 100 smittfall och 160 exponeringar har nu bekräftats i det smittkluster som uppdagades förra veckan bland internationella studerande i Åbo.

Smittspårningsarbetet pågår fortfarande, och Åbo stad har nu lagt till extra spårningsresurser. Studenternas karantäner och isoleringar fortsätter, och väktarbolag övervakar i Studentbyn och i omgivningarna kring studentboendena i Luolavuori och Kråkkärret.

Stadens coronabekämpningsbuss, som erbjuder avgiftsfri provtagning, står under inkommande veckoslut 27–28 mars parkerad i Studentbyn klockan 11–17 på adressen Inspektorsgatan 3 C.

Coronateststationerna finns i de svårast drabbade områdena. Här kan personer som är skrivna eller bosatta i Åbo kan låta testa sig utan remiss.

Provtagningsstationen i Kråkkärrets hälsostation betjänar kommuninvånarna och personer som är bosatta i Åbo på mån–fre kl. 9–11 och 12–14.

26.3.2021 klockan 11.54: 84 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 50; S:t Karins 3; Salo 4; Reso 1; Nystad 9; Lundo 3; Nådendal 2; Pemar 2; Letala 4; Masku 2; Pargas 2; Pöytyä 1; Gustavs 1

26.3.2021 klockan 8.27: En person i åk 1 i Koivuhaan koulu har testat positivt för corona.

Alla 16 elever i klassen har försätts i karantän. Ingen av personalen har blivit exponerad, och alla eventuellt exponerade kontaktas från smittskyddsmyndigheternas sida och försätts i karantän.

25.3.2021 klockan 13.47: Alla de vaccinationstider i Reso som öppnades tidigare på morgonen har bokats.

Det är ändå en god idé att följa med läget via det elektroniska bokningsverktyget då avbokningar kan ske.

Nya tider för över 70-åringar öppnas 1.4 klockan 08.00.

25.3.2021 klockan 12.34 Sedan gårdagen har 131 nya coronafall uppdagats i Egentliga Finland. Åbo 90; S:t Karins 6; Salo 7; Reso 10; Lundo 5; Nystad 1; Nådendal 2; Pemar 1; Loimaa 1; Letala 2; Rusko 3; Pöytyä 2; S:t Mårtens 1.

24.3.2021 klockan 20.12: Regionsförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut om att högstadieskolorna i Egentliga Finland fortsätter med distansundervisning fram till den 5 april.

– Enligt smittskyddslagens 58. paragrafs 1. moment beordrar vi kommuner i Egentliga Finland att utrymmen inte får användas till att ordna undervisning för årskurserna 7–9. I beordringen preciseras hur utrymmen får användas, säger Heikki Mäki som är direktör för regionsförvaltningsverket i Sydvästra Finland till Yle Uutiset.

Regionförvaltningsverkets beslut är i enlighet med den rekommendation som coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gav på tisdagen om att fortsätta med distansundervisningen för årskurserna 7–9.

Den nationella rekommendationen om distansundervisning slutar gälla efter denna vecka, och efter det fattas beslut om eventuell distansundervisning lokalt.

24.3.2021 klockan 19.48: En ny virusvariant som påminner om den sydafrikanska varianten har hittats vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Den nya varianten är inte den samma som den ursprungliga sydafrikanska virusvarianten, utan den verkar ha genomgått ytterligare mutationer.

Varianten ligger bakom smittklustret bland internationella studenter i Åbo som uppdagades förra veckan. Här kan du läsa mera om den nya virusvarianten.

24.3.2021 klockan 13.20: VR kommer att begränsa passagerarmängden i tågtrafiken i Egentliga Finland från och med imorgon fram till den 23 april.

Passagerarmängden får inte överskrida hälften av det maximala antalet sittplatser.

VR informerar också att inga redan köpta biljetter behöver avbokas eller ändras.

24.3.2021 klockan 13.15: Under gårdagen registerades 98 nya fall av covid-19 i Egentliga Finland. Åbo 65; S:t Karins 7; Salo 5; Reso 3; Nystad 1; Lundo 2; Nådendal 5; Pemar 1; Loimaa 1; Masku 2; Letala 1; Pargas 1; Rusko 1; Pöytyä 4; Sagu 1.

24.3.2021 klockan 9.23: Incidenstalet i Åbo ligger för tillfället på 400 konstaterade coronafall per 100 000 invånare. Det är den högsta incidensen Åbo haft under hela pandemin.

En orsak till den höga incidensen är det stora smittkluster som uppdagades bland internationella utbytesstuderande i Studentbyn.

Just nu är coronaläget svårt särskilt i områdena Nummisbacken-Hallis, Kråkkärret och Pansio.

Den första vaccindosen har getts till 30 873 Åbobor, alltså 18.3 % av invånarna. Trots att användningen av AstraZenecas vaccin nu är på paus har man inte behövt avboka några vaccinationstider eftersom man har kunnat använda alternativa vaccin.

Vaccinationstakten kommer ändå att sakta ner i Åbo då mängden tillgängliga vaccin minskar.

Coronavaccinationerna har också inletts bland 72–73-åringar.

Traficoms begränsningar påverkar Fölitrafiken från och med imorgon och fortsätter till 23.4. Endast hälften av den maximala mängden passagerare ska tillåtas i bussarna.

Det här verkar ändå inte vara ett problem enligt kollektivtrafiksdirektör Sirpa Korte, då passagerarmängderna ändå sjunkit med hälften under pandemin. Endast vissa turer är så fulla att det kan uppstå problem. Till dessa hoppas Föli kunna ordna en ytterligare buss för att dela på passagerarmängden.

Munskyddskravet på bussarna säger Korte att tagits väl emot av passagerarna.

23.3.2021 klockan 17.50: Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att begränsa maxantalet passagerare i kollektivtrafiken i Egentliga Finland till hälften.

Begränsningarna börjar imorgon den 25 mars och pågår i en månad fram till den 23 april.

Traficoms beslut baserades på en anmälan från Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt. Syftet är att förhindra virusspridningen i regionen.

23.3.2021 klockan 16.13: Både Åbo stadsteater och Åbo Svenska Teater har meddelat att deras dörrar hålls fortsatt stängda fram till den 26 april, i enlighet med Regionförvaltningsverkets begränsningar för folksamlingar.

Bokade och köpta biljetter kan bokas om till senare föreställningar eller till presentkort. Det är också möjligt att få tillbaka pengarna för redan utlösta biljetter, meddelar ÅST.

23.3.2021 klockan 15.35: Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rekommenderar fortsatt distansundervisning i högstadieskolorna över påsken. De beslöt också att fortsätta också med alla andra rekommendationer till och med den 5 april.

Det är nu upp till Regionförvaltningsverket att fatta beslut om förlängd distansundervisning. Det nuvarande beslutet gäller fram till den 28 mars.

Enligt coronaarbetsgruppen är incidenstalet för coronafallen i Egentliga Finland under den senaste tvåveckorsperioden nu uppe i rekordhöga nivåer. Incidenssiffran är nu 250,8 per 100 000 människor, vilket är den högsta någonsin under hela coronapandemin.

Just nu tas också ett rekordstort antal coronaprover. ÅUCS laboratorier har under de två senaste veckorna analyserat kring 10 500 coronaprover per vecka. Andelen positiva coronatestresultat har stigit och är nu uppe i 5,8 procent.

23.3.2021 klockan 12.54: Lågstadieskolan Lausteen koulu i Åbo övergår till distansundervisning fram till 1.4.2021. Målet är att trygga undervisningen medan utredningsarbetet av smittkedjor i skolan pågår. Skolan har haft omfattande exponeringar och karantänperioder, och över häften av eleverna är redan nu försatta i karantän.

– I det nuvarande epidemiläget går det inte att trygga en hälsosäker miljö eller högklassig undervisning, konstaterar sektordirektör Timo Jalonen.

Lärarna informerar om distansarrangemangen via Wilma. Distansundervisningen sker enligt läseordningen.

Skolluncher erbjuds också under distansperioden, och elevvårdens tjänster är tillgängliga för alla.

23.3.2021 klockan 11.42: Under gårdagen registerades 55 nya fall av covid-19 i Egentliga Finland. Åbo 31; S:t Karins 7; Salo 7; Reso 3; Nystad 1; Nådendal 3; Rusko 1; Sagu 1; Koskis 1.

23.3.2021 klockan 9.49: Begränsningen om att högst sex personer får samlas fortsätter att gälla i Egentliga Finland och Satakunta. Det här har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland beslutat. Det nya beslutet gäller fram till den 26 april.

22.3.2021 klockan 15.22: 10 nya coronafall har uppdagats bland internationella universitetsstuderande i Åbo, meddelar staden.

Studerande som har smittats eller exponerats har placerats i karantän.

Allt som allt har kring 200 studerande exponerats för coronaviruset. Enligt Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi kommer antalet sannolikt att fortsätta växa i takt med att nya testresultat kommer in under veckan.

22.3.2021 klockan 11.50: På måndagen registerades 45 nya fall av covid-19 i Egentliga Finland. I Åbo bekräftades det 31 nya fall, i S:t Karins 7 fall, i Salo 2 fall. Också i Reso, Lundo, Pemar, Nådendal och i Loimaa konstaterades ett fall var.

22.3.2021 klockan 11.33: I S:t Karins avbokas inte vaccinationstider där AstraZenecas vaccin skulle ges, istället ges personer med bokad tid Pfizer BionTechs eller Modernas vaccin. Däremot är det för tillfället inte möjligt att boka nya vaccinationstider i S:t Karins.

21.3.2021 klockan 11.55: Totalt 78 nya fall av covid-19 har registrerats under söndagen i Egentliga Finland. Mest fall registrerades i Åbo där det uppdagades 56 nya fall. I Salo registrerades fem nya fall, i Reso fyra nya fall, i Pöytyä tre nya fall.

I Kimitoön och Nystad registrerades två nya fall. I Nådendal, Rusko, Aura och Somero ett nytt fall.

21.3.2021 klockan 11.50: Åbopolisen meddelar att man nu bevakat att karantänen följs i 36 timmar på olika adresser i Åbo. Allt har förlöpt lugnt och bra trots att uppdraget är resurskrävande.

21.3.2021 klockan 11.44: Åbo stad har förlängt öppettiden till coronabussen som tar emot intresserade i Studentbyn på söndagen. Under lördagen var intresset så stort att testa sig att alla inte fick ta ett test. Bussen är öppen mellan klockan 11 och 17.

20.3.2021 klockan 17.40: Långa köer till coronabussen i Studentbyn på lördagen. Åbo stad och Röda Korset arrangerar under veckoslutet gratis coronatest för studerande i staden.

Tiotals om inte hundratals intresserade köade i timmar för att ta ett test och många fick därför gå hem utan att ha tagit testet på lördagen.

Åbo stad beklagar i ett pressmeddelande att kapaciteten inte räckte till och meddelar att man inför söndagen förlänger coronabussens öppettider. Mellan klockan 11 och 17 kan man helt gratis och utan remiss låta testa sig för covid-19.

Coronabussen står parkerad i Studentbyn på Inspektorsgatan 3C.

20.3.2021 klockan 17.15: Under lördagen registerades 107 nya fall av covid-19 i Egentliga Finland. I Åbo bekräftades det 64 nya fall, i S:t Karins 9 fall, i Salo 4 fall, i Reso tre nya fall, i Nystad också tre nya fall.

I Lundo registrerades det under det senaste dygnet 8 nya fall, i Rusko fyra nya fall, i Pargas 2 nya och i Kimitoön 1 nytt fall. Också i Masku, Pemar och Nådendal ett fall var.

I Vehmaa ett fall och i Pöytyä ett fall. I Gustavs och Aura två fall.

20.3.2021 klockan 11.11: Polisen i Sydvästra Finland hade en lugn första natt då de övervakade att karantänen höll på olika adresser i Åbo.

Polisen skriver på Twitter att allt har förlöpt lugnt och sansat. Polisen kommer att fortsätta övervaka att karantänsbestämmelserna upprätthålls.

19.3.2021 klockan 19.53: Också Pargas, Björneborg Nådendal och Reso avbryter användningen av AstraZenecas coronavaccin.

I Pargas kommer man fortsätta vaccineringarna av över 70-åriga med Pfizer BionTechs vaccin medan hemvårdspatienter vaccineras med Modernas vaccin.

I Björneborg och Nådendal avbokas alla vaccinationstider där AstraZenecas vaccin skulle ges. I båda städerna kommer kunderna att kontaktas om en ny vaccineringstid där de ges något av de andra coronavaccinen.

I Reso skjuter man fram de vaccineringstider som bokats för AstraZenecas vaccin för perioden 22-28.3. De kunder som skulle ta AstraZenecas vaccin meddelas om ny vaccineringstid eller avbokad vaccineringstid per sms.

En del kunder får eventuellt först bara ett sms om att tiden skjuts fram, medan den exakta tidpunkten meddelas senare.

Alla städer ber de berörda kunderna att vänta på att bli kontaktade och att inte överbelasta hälsovårdens telefontjänster i onödan med samtal om coronavaccineringarna.

19.3.2021 klockan 18.42: Åbo stad avbryter användningen av AstraZenecas vaccin i coronavaccineringarna. Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslutade på fredagen att användningen av vaccinet ska avbrytas tillfällligt.

Åbo stad fortsätter vaccinera med Pfizer-BioNTechs och Modernas coronavacciner.

— Följande vaccintider är bokade för nästa vecka, och i dessa används inte AstraZenecas vaccin, säger Jutta Peltoniemi som är ansvarig smittskyddsläkare vid Åbo stad.

19.3.2021 klockan 18.32: Under fredagskvällen kommer Polisinrättningen i Sydvästra Finland att börja övervaka karantäner i Åbo i enlighet med den begäran som Åbo stad har gjort.

Enligt överkommissarie Stephan Sundqvist innebär övervakningen att polisen kommer synas i gatubilden på vissa områden.

Vilka operativa åtgärder det närmare handlar om kan Polisen ännu inte kommentera i detta skede, eftersom man väntar på en precisering av detaljerna från Åbo stad som leder arbetet med övervakningen.

Enligt Stephan Sundqvist handlar det främst om synlig övervakning, och att det knappast kommer vara aktuellt att knacka dörr och kolla att den som försatts i karantän eller isolering är hemma.

Polisen ger inga närmare detaljer om de resurser som används i övervakningen eftersom det är information som måste hemlighållas.

– Det är fråga om övervakning som koncentreras till vissa områden i enlighet med vad smittskyddsmyndigheterna bett oss om, säger kriminalöverinspektör Markus Laine.

Polisen preciserar inte de områden som kommer att övervakas, men enligt Markus Laine är man medvetna om det stora antalet coronafall bland studerande under den senaste tiden och att övervakningen av karantän varit utmanande för smittskyddsmyndigheterna.

19.3.2021 klockan 17.36: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger de coronarestriktioner som nu är i kraft i Egentliga Finland med ett par veckor.

Restriktionerna gällande kundantal i inomhus- och utomhuslokaler skulle ursprungligen sluta gälla den 21 mars, men förlängs nu fram till den 4 april.

Enligt paragraf 58 g i smittskyddslagen måste alla inomhusutrymmen för över 10 personer eller utomhusutrymmen för över 50 personer stängas.

Regionförvaltningsverket kräver också fortsättningsvis att aktörer i Egentliga Finland och Satakunta ser till att man kan besöka kundutrymmen utan att det uppstår närkontakter mellan kunderna. Detta beslut gällande paragraf 58 d i smittskyddslagen är i kraft till den 5 april.

Dessutom gäller fortfarande restriktioner för folksamlingar i kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta fram till den 26 mars. Det är inte tillåtet att ordna offentliga tillställningar för över sex personer och allmänna sammankomster är förbjudna.

19.3.2021 klockan 15.15: Åbo stad kommer att ordna mathjälp och hygienartiklar åt utbytesstuderande försatta i karantän för hela karantäntiden.

Mathjälpen är en kasse med baslivsmedel. De första matkassarna levereras till studerandens ytterdörrar redan idag. Nästa gång delas matkassarna ut till studeranden i början av nästa vecka.

19.3 2021 klockan 13.20: Närundervisningen vid Åbo universitet avbryts och lokalerna stängs för studerandena fram till den 5 april. Det här framkommer i ett pressmeddelande av universitetet. Beslutet träder i krafgt idag, 19 mars, från och med klockan 15.

Endast en del närundervisning som hör till den medicinska fakulteten fortsätter under den perioden.

Åbo universitets coronaledning informerar innan påsk om restriktionerna fortsätter också efter påsken.

19.3.2021 klockan 12.13:Under fredagen har 115 nya fall av covid-19 registrerats i Egentliga Finland, 70 av dessa i Åbo. I S:t Karins har 12 nya fall registrerats, Salo 4, Reso 4, Nystad 7, Lundo 2, Nådendal 6, Letala 1, Masku 1, Rusko 4, Aura 1, Pöytyä 1, Oripää 1, Vemo 1.

I Satakunta har 5 nya fall registrerats - 4 i Björneborg och 1 i Raumo.

18.3.2021 klockan 11.52: 138 nya fall av covid 19 har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen. 103 av fallen har konstaterats i Åbo, 2 i S:t Karins, 5 i Salo, 7 i Reso, 4 i Nystad, 1 i Pemar, 2 i Lundo, 2 i Nådendal, 1 i Letala, 1 i Masku, 1 i Pargas, 1 i Rusko, 1 i Virmo, 2 i Aura, 1 i Pöytyä, 1 i Nousis och 3 i Gustavs.

18.3.2021 klockan 11.43: Närings-, trafik- och miljöcentralen har beslutat att införa munskyddstvång i regiontrafikens bussar i Egentliga Finland och Satakunta från och med måndagen den 22 mars. Det här berör linjer i Åbo, Björneborg, Salo och Raumo som trafikerar utanför centrum. Munskyddstvånget gäller inte för barn under 12 år, och inte heller personer som av medicinska skäl inte kan använda munskydd.

17.3.2021 klockan 11.59: 129 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. 77 av fallen har konstaterats i Åbo, 17 i S:t Karins, 3 i Salo, 4 i Reso, 3 i Lundo, 2 i Nystad, 2 i Pemar, 1 i Nådendal, 2 i Loimaa, 2 i Pargas, 1 i Kimitoön, 1 i Rusko, 1 i Virmo, 4 i Aura, 2 i Pöytyä, 1 i Sagu, 2 i Nousis, 2 i Vemo, och 5 i Gustavs.

I Satakunta har 6 nya fall konstaterats, 3 i Raumo, 1 i Björneborg, 1 i Eura, och 1 i Nakkila.

16.3.2021 klockan 20.14: Stängningen av restauranger syns ännu inte i coronastatistiken i Egentliga Finland, meddelar den regionala coronakoordinationsgruppen.

Enligt coronakoordinationsgruppen sprider sig coronaviruset kraftigt i regionen och epidemiläget har förvärrats i Egentliga Finland efter att strängare begränsningar och restriktioner infördes i början av mars.

Enligt Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ordförande för coronakoordinationsgruppen, märks effekten av de strängare begränsningarna eventuellt först nästa vecka.

Pietilä betonar att det nu är viktigare än någonsin att alla följer anvisningarna, använder munskydd och undviker alla onödiga kontakter med andra människor.

– De närmaste veckorna avgör hurdan sommar vi får, säger Pietilä i ett pressmeddelande.

Just nu är incidenstalet i Egentliga Finland 226 fall per 100 000 invånare under de 14 senaste dygnen.

Andelen positiva coronatester har sjunkit en aning och är nu 4,9 procent av alla tester som tagits.

Just nu smittas flest unga vuxna i åldern 20-24 år. Näst mest smittas personer som är 25-29 år och tredje mest personer som är 30-34 år.

För tillfället vårdas 23 patienter på ÅUCS för covid-19.


16.3.2021 klockan 11.58:
71 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 42 av dem i Åbo, 6 i S:t Karins, 3 var i Salo, Reso och Nystad. Lundo och Nåndenda 2 var, i Letala 1 fall. I Masku 1, Pargas 3, Rusko 2, Virmo 2 och Sagu 1.

15.3.2021 klockan 19.02: Fyra coronafall har konstaterats på vårdenheten Ykköskoti Artukainen. Enheten erbjuder dygnetruntvård och tillfällig boendeservice för kunder inom mentalvården och missbrukarvården.

Smittorna har bekräftats hos kunder på våning 1 och 4. Man har kartlagt alla som exponerats för viruset och de har försatts i karantän.

Inga smittfall eller exponeringar har konstaterats hos kunder på våning 2 och 3, men Åbo stads smittskyddsmyndigheter uppmanar dem att följa med sitt mående.

15.3.2021 klockan 18.44: Från och med torsdagen den 18 mars klockan 8 kan personer i Reso och Rusko som är 70 år och äldre boka tid till coronavaccinering. De kommer att vaccineras med AstraZenecas vaccin i enlighet med den nya rekommendationen om att vaccinet kan ges också till över 70-åringar.

Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt på adressen http://raisio.terveytesi.fi/

Under vecka 11 vaccineras över 80-åringar, 75–79-åringar och 16–69-åringar som tillhör riskgrupp 1, men från och med vecka 12 läggs vaccineringen av riskgrupper på is. Vaccineringen av dem som tillhör riskgrupp 1 återupptas när alla de äldre har vaccinerats.

15.3.2021 klockan 13.17: Kimitoöns kommun meddelar om en möjlig coronaexponering i Kasnäs badhus den 7 mars klockan 14-17. En person som senare har testat positivt har vistats i badhuset under den här tiden.

Alla som varit på badhuset den här tiden uppmanas följa med sin hälsa och med låg tröskel söka sig till coronatest.

15.3.2021 klockan 12.08: 47 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland: 37 i Åbo; S:t Karins 6; Pargas 1, Rusko 1, Sagu 1, Punkalaidun 1.

14.3.2021 klockan 12.45: 105 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under söndagen. Åbo 73; Salo 5; S:t Karins 8; Reso 4; Lundo 4; Nystad 1; Nådendal 1; Loimaa 1; Masku 1; Pargas 1; Rusko 1; Virmo 1; Pöytyä 2; Nousis 1; S:t Mårtens 1.

I Satakunta har 4 fall registrerats. Eura 2; Vittis 1; Ulvsby 1.

13.3.2021 klockan 14.09: 101 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under lördagen. Åbo 55; Salo 1; S:t Karins 7; Reso 5; Nystad 6; Lundo 3; Pemar 3; Nådendal 8; Masku 1; Pargas 4; Kimitoön 2; Rusko 4; Aura 2.

I Satakunta har 13 nya fall registrerats. Raumo 6; Björneborg 4; Euraåminne 2; Vittis 1.

12.3.2021 klockan 13.10: 82 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under fredagen. 57 av fallen konstaterades i Åbo, 1 i Salo, 1 i St:Karins, 5 i Reso, 3 i Lundo, 5 i Nystad, 1 i Nådendal, 4 i Letala, 2 i Kimitoön, 1 i Rusko, och 2 i Sagu.

I Satakunta registrerades registrerades 7 nya fall, alla i Raumo.

12.3.2021 klockan 11.35: Från och med måndagen den 15.3 kl. 13 kan +74 åringar I Pargas boka tid för vaccination endera på stadens webbplats eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200 (vardagar kl.13 – 15).

Det här informerar Pargas stad i ett pressmeddelande.

För att trygga vaccinationstäckningen av +70 åringar, kommer vaccinationerna i åldersgruppen 16 – 69 i riskgrupp 1 att tillsvidare sättas på paus från och med måndagen (15.3).

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns. I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

11.3.2021 klockan 17.30: Flera kommuner ser nu över vaccinationsordningen på grund av THL:s besked om att Astra Zenecas vaccin också kan ges till personer som fyllt 70 år.

I Åbo avbryts nu vaccinationerna av de som tillhör en medicinsk riskgrupp och som är yngre än 70 år, eftersom Astra Zenecas vaccindoser nu ges till de äldre invånarna. De Åbobor som tillhör en riskgrupp och som redan har bokat en tid vaccineras ändå som planerat.

Sedan då den äldre befolkningen har vaccinerats, så återupptas vaccineringen av de yngre invånarna som tillhör riskgrupperna.

11.3.2021 klockan 17.00: Från och med nästa veckas måndag, den 15 mars kan ett tvång att använda munskydd införas i bussarna i Åbotrakten, alltså inom Fölitrafiken.

Kollektivtrafiknämnden möts på fredag under ett extrainsatt möte för att behandla ärendet.

Motiveringen till det här är det snabbt försämrade coronaläget i Egentliga Finland.

Det här tvånget skulle inte gälla passagerare som är yngre än 12 år och personer som inte kan använda munskydd av medicinska skäl.

11.3.2021 klockan 11.55: 83 nya fall av covid-19 har registreras i Egentliga Finland sedan gårdagen. 56 fall har registrerats i Åbo, 2 i Salo, 8 i S:t Karins, 2 i Reso, 3 i Lundo, 1 i Loimaa, 1 i Pargas, 3 i Kimitoön, 1 i Rusko, 3 i Aura, 1 i Sagu, 2 i Punkalaidun.

I Satakunta har 15 nya fall registrerats - 10 i Raumo, 3 i Björneborg, 1 i Euraåminne, 1 i Eura.

10.3.2021 klockan 18.35: Coronaläget vid varvet i Raumo verkar ha lugnat ner sig, meddelar Raumo stad. Samtidigt fortsätter staden att testa de anställda, vars karantän är på slutrakan.

Bland de här personerna har fyra nya fall uppdagats. Totalt har nu 357 coronafall konstaterats bland 1 000 anställda.

Fortfarande är 55 anställda i karantän och alla kommer att testas innan karantänen tar slut. Ett negativt testresultat är kravet för att få komma tillbaka på jobb. På det här sättet försöker smittskyddsmyndigheterna och varvet säkerställa att endast friska personer återvänder till jobbet.

Arbetet på varvet har kommit igång, och ungefär 900 anställda har redan återvänt till varvet.

Vissa nya fall, som är kopplade till fallen på varvet har också konstaterats. Under helgen informerades om sex fall på kärnkraftsbygget i Olkiluoto. På onsdagen konstaterades två nya fall på en byggarbetsplats i Harjavalta. Alla de här fallen är kopplade till ett gemensamt boende eller till fritidsumgänge i Raumo, inte till arbetsplatsen.

Raumo stad, Satakunta sjukvårdsdistrikt, Regionförvaltningsverket, THL och Raumovarvet har regelbundet ordnat möten för att få bukt med epidemin. Nu kommer ett uppföljande möte att ordnas i juni, ifall läget inte förändras innan det, meddelar staden.

10.3.2021 klockan 11.54: 90 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på onsdagen. 55 av fallen har konstaterats i Åbo, 3 i Salo, 3 i S:t Karins, 6 i Reso, 4 i Nystad, 5 i Loimaa, 2 i Nådendal, 1 i Lundo, 1 i Masku, 2 i Letala, 1 i Kimitoön, 1 i Rusko, 1 i Pöytis, 1 i Somero, 3 i Oripää och 1 i Pyhäranta.

I Satakunta har 17 nya fall registrerats, 11 i Raumo, 4 i Björneborg, 1 i Kankaanpää och 1 i Säkylä.

10.3.2021 klockan 10.16: Under vecka 9 registrerades 423 nya fall av covid-19. Det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsmorgonen. Smittspridningen sker oftast inom familjen eller närkretsen och på arbetsplatser. Andelen smittfall som inte går att spåra har även ökat.

Från och med måndagen har klasserna 7 och uppåt studerat på distans i Åbo, och distansundervisningen kommer att fortsätta fram till den 28 mars. Daghem och lågstadier kommer att fortsätta som vanligt.

Nästa vecka inleds studentskrivningarna, som man i Åbo kommer att försöka ordna så normalt som möjligt. Abiturienter som är försatta i karantän kommer att ha möjligheten att skriva sitt studentprov i separata utrymmen, men det slutgiltga beslutet fattas av gymnasiets rektor och övervakningen av smittsamma sjukdomar. Examinander som har symptom får inte delta i provet, och ska ansöka om annullering.

Coronavaccineringarna i Åbo framskrider hela tiden, och nu har 21 158 Åbobor (12,5 %) fått den första vaccindosen. 3 404 Åbobor har fått även den andra vaccindosen.

Vaccinationerna av Åbobor över 80 år pågrå fortfarande, och även vaccineringen inom hemvården och av 78- och 79-åringar pågår fortfarande. 78-åringar får en kallelse till vaccination via sms.

Dessutom pågår vaccineringen av personer mellan 16 och 69 år som hör till riskgrupp 1 samt personer mellan 18 och 69 år som hör till riskgrupp 2. De första vaccintiderna för riskgrupp 2 öppnade på webbsidan den 5 mars och nya tider har redan öppnats i flera omgångar. Alla nya tider har blivit fullbokade på en dag. Nya tider öppnas för bokning i takt med att Åbo får nya leveranser av vaccin.

9.3.2021 klockan 14.15: Coronasmittan sprider sig kraftigt inom Egentliga Finland. Incidenssiffran var på måndagen 189, den högsta någonsin under den pågående epidemin.

Antalet smittade har 2,5-faldigats på bara en vecka. Merparten av smittorna i Egentliga Finland drabbar personer i åldern 20–29 år. Nästan lika många drabbade är i åldern 30–39 år. För närvarande vårdas 15 personer på sjukhus på grund av coronasmitta.

9.3 2021 klockan 11.55: 84 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 50 i Åbo, 6 i Salo, 5 i S:t Karins, 1 i Reso, 5 i Lundo, 4 i Nystad, 1 i Nådendal, 1 i Masku, 3 i Letala, 2 i Pargas, 1 i Virmo, 4 Rusko, 1 i S:t Mårtens.

9.3.2021 klockan 7:27: Åbo stad börjar nu övervaka allmänna lokaler och aktörer i enlighet med lagen för smittsamma sjukdomar. I privata och offentliga lokaler som är öppna eller där besökarantalet har begränsats ska det finnas möjlighet att tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel samt finnas tillräckliga hygienanvisningar. De som ansvarar för utrymmena, som exempelvis varuhusens allmänna utrymmen eller konditionssalar, ska också säkra att kundernas säkerhetsavstånd kan garanteras och att städningen av utrymmena intensifieras.

I utrymmen inomhus där fler än tio personera samlas, eller i utrymmen utomhus där över 50 personer samlas ska säkerhetsavståndet på 2 meter garanteras i alla situationer ifall kunderna vistas i utrymmena över 15 minuter. Beslutet är i kraft fram till den 5 april.

Stadens hälsoinspektörer kommer kontinuerligt att granska alla utrymmen som berörs och kräva exempelvis skriftliga anvisningar för hur säkerheten kan garanteras. Också stadens kollektivtrafik kommer att granskas och kunderna kommer bland annat att få information om att munskydd ska användas och händerna ska tvättas eller decinifieras.

8.3.2021 klockan 13:08: 51 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under måndagen, 36 stycken i Åbo. I S:t Karins har 1 nytt fall registrerats, Pemar 1, Reso 2, Nystad 1, Loimaa 2, Pargas 1, Kimitoön 4, Rusko 2, och Aura 1.

I Satakunta har 5 nya fall registrerats, 2 vardera i Raumo och Björneborg och 1 i Vittis.

7.3.2021 klockan 12:32: 34 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland deet senaste dygnet. Av dem är 18 i Åbo, 2 i Salo, 2 i Reso, 1 i Pemar, 2 i Nystad, 1 i Nådendal, 1 i Loimaa, 1 i Letala, 1 i Virmo, 1 i Kimitoön, 1 i Rusko, 1 i Aura och 2 i Nousis.

I Satakunta har 12 nya fall registrerats, de flesta i Raumo och Björneborg.

6.3.2021 klockan 13.54: 97 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. Av dem är 54 i Åbo, 17 i Salo, 4 i S:t Karins, 2 i Reso, 5 i Nystad, 3 i Nådendal, 1 i Loimaa, 2 Letala, 1 i Pargas, 4 i Aura, 1 i Pöytyä, 1 i Sagu och 2 i Pyhäranta.

I Satakunta har 12 nya fall registrerats. Av dem är 10 Raumo och 2 i Björneborg.

5.3.2021 klockan 15.30: Från och med måndag kan 75 år fyllda Pargasbor boka tid för coronavaccinering.

Invånare i den här åldern kan boka sin tid på stadens webbplats eller per telefon på numret 02- 454 5200 under vardagar mellan klockan 13 och 15. Även vaccinationerna av de som fyllt 80 år fortsätter i Pargas. Staden väntar på fler doser av Modernas vaccin, som kan ges i hemmet. De som får hemvård kan också boka en tid till vaccinationsmottagningen.

Sedan då de äldre åldersgrupperna har bokat en tid öppnas tidsbokningen för alla Pargasbor i åldern 70 till 74.

Vaccinationerna med AstraZenecas vaccin för personer i riskgrupp 1 fortsätter också i åldersgrupperna 18 till 69 år. Unga i åldern 16 till 17 som tillhör riskgrupp 1 vaccineras med Pfizer BionTechs vaccin och kan också boka en tid åt sig via webben eller per telefon.

5.2.2021 klockan 11.59: 103 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. Av dem är 65 i Åbo, 4 i Kimitoön, 6 i Salo, 3 i S:t Karins, 5 i Reso, 1 i Pemar, 4 i Nystad, 2 i Nådendal, 1 i Loimaa 2 i Virmo, 2 i Rusko, 2 i Pöytyä, 1 i Aura, 3 i Oripää och 2 i Punkalaidun.

I Satakunta har 17 nya fall registrerats, största delen av dem i Raumo och Björneborg.

5.3.2021 klockan 10.18: Åbo stad meddelar om de åtgärder som staden vidtar med anledning av Regionförvaltningsverkets beslut om strängare coronaåtgärder i Egentliga Finland. Bestämmelserna gäller från måndagen den 8 mars till söndagen den 21 mars.

I Åbo stad övergår årskurserna 7–9 till distansundervisning.

Också bland annat museer, ungdomslokaler, bibliotek samt stadens övriga offentliga lokaler påverkas. Verkamheterna håller liksom tidigare öppet, men med begränsningar i besökarantalet och skyddsåtgärder.

Åbo stadsbibliotek fortsätter med begränsad verksamhet. Endast tio kunder får vistas samtidigt i bibliotekslokalerna. Endast snabbesök är möjliga, och material kan lånas ut endast med förhandsreservering.

Ungdomstjänsterna strävar efter att ordna verksamhet i lokaler där det är coronatryggt. Programmet är inskränkt, och man tillagar inte mat.

Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Åbo slott, WAM och Brinkala galleri håller öppet med begränsningar i besökarantal. Högst tio besökare får vistas samtidigt i museerna.

All vuxenverksamhet i grupp i Åbo stads inomhusmotionslokaler är fortfarande inhiberad. Idrottstjänsterna ordnar heller inte gruppverksamhet för vuxna utomhus.

Verksamhet i grupp för barn födda 2008 eller senare fortsätter med beaktande av säkerhet och skyddsåtgärder. Träningsmoment där närkontakt ingår är inte tillåtna.

4.3.2021 klockan 18.49: Från och med den här veckan får 78-åriga Åbobor ett sms av staden, med information om en i förväg bokad vaccinationstid.

Det är en robot som fördelar tiderna och skickar sms:et till invånarna. Efter att alla 78-åriga invånare fått en tid, så skickar staden motsvarande sms till alla 77- åriga. Staden kommer alltså att fördela vaccinationstider till de olika åldersgrupperna på det här sättet i fortsättningen. Tidigare i veckan inleddes tidsbokningen för coronavaccinationer för 79-åriga invånare, men det här sköts via telefon eller elektroniskt.

I sms:et som skickas till invånarna ges en tidpunkt för vaccineringen och hur man tar sig till Mässcentret. I sms:et ges också anvisningar för hur tiden kan avbokas.

Åbo stad frågar aldrig efter personnummer, pin-koder eller uppgifter till nätbanken, påminner staden.

Roboten väljer tiderna utgående från personens ålder. Därför kan man inte boka en gemensam vaccinationstid för alla som bor i samma hushåll, om de övriga personerna i hushållet är i en annan ålder än den som ska vaccineras.

Åbo stad räknar med att alla 78-åriga invånare har fått en vaccinationstid fram till den 22 mars. Om personen inte har fått ett sms fram tills dess eller inte har en mobiltelefon, så ombeds personen kontakta staden på numret 02-266 0159 under vardagar mellan klockan 8 och 14.

4.3.2021 klockan 18.17: Nu är det extra viktigt att skära ner på de sociala kontakterna, hälsar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det gäller att skära ner på kontakterna på jobbet, att uträtta färre ärenden och att inte ordna träffar med vänner och bekanta.

Alla onödiga resor ska också undvikas.

Behovet av sjukhusvård har ökat och för tillfället vårdas 9 patienter på grund av covid-19 på ÅUCS. Det är en ökning med 4 patienter jämfört med läget tidigare i veckan.

Samtidigt är nu omkring 5 procent av alla coronaprov positiva, meddelar sjukvårdsdistriktet.

4.3.2021 klockan 12.07 Under onsdagen har 87 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland, 52 av dessa i Åbo. I S:t Karins har 10 nya fall registrerats, Salo 2, Nystad 3, Loimaa 4, Letala 2, Pargas 2, Reso 7, Lundo 1, Virmo 1, Kimitoön 1, Rusko 1, och Aura 1.

I Satakunta har 38 nya fall konstaterats, 25 i Raumo. I Björneborg har 5 nya fall konstaterats, Euraåminne 5, Eura 1, Vittis 1, och Ulvsby 1.

3.3.2021 klockan 17:26: Reso lägger till flera tider för coronavaccination. Nu ska 16-69 åringar i riskgrupp 1 ha rätt att få vaccinet.

De nya tiderna kan bokas från och med torsdag klockan 08:00.

16-17 åringar kan endast boka tider per telefon. De andra åldersgrupperna kan boka sina tider via nätet.

3.3.2021 klockan 13:18: 114 nya coronafall har bekräftats under tisdagen. Åbo 66; Salo 4; S:t Karins 16; Lundo 5; Nystad 3; Nådendal 4; Letala 2; Virmo 3; Kimitoön 3; Oripää 8.

3.3 2021 klockan 11.24: Pargas stad börjar vaccinera personer i riskgrupp 1 i åldern 16-69.

18-69 åringar kan boka sin tid på stadens webbplats eller ringa tidsbeställningnumret 02 454 5200.

Vaccineringstid för 16-17 åringar bokas via tidsbeställningnumret.

3.3 2021 klockan 11.15: På Åbo stads coronainfo framkom att coronaläget i staden har vänt mot det sämre. Det är viktigt att också vuxna skär ner på sina kontakter till ett minimum den här månaden, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi i ett pressmeddelande av Åbo stad.

Däremot framskrider coronavaccinationerna i Åbo mässcentrum väl, jämfört med andra städer i Finland.

Just nu vaccineras Åbobor som är äldre än 80 år samt personer i den medicinska riskgruppen 1. Fram till den 1 mars har 17 561 Åbobor fått den första vaccindosen, och 3 349 Åbobor har fått två doser.

I Åbo har över 72 % av personer äldre än 80 år fått första dosen.

Också vaccinationerna för 16–17-åringar i riskgrupp 1 har startat och tider kan bokas via Åbos coronavaccinationsrådgivning.

Dessutom har vaccinationstider för 79-åringarna öppnat. Vaccinationstider kan bokas antingen elektroniskt på Åbo stads webbplats eller via coronavaccinationsrådgivningen telefontjänst.

Avsikten är att inom den närmaste framtiden utvidga coronavaccinationerna, så att de kommer att omfatta alla Åbobor mellan 75 och 78 år. Som bäst utvecklas tidsbokningsrobotiken och i planerna ingår ett sms, som meddelar alla Åbobor om en automatiskt bokad vaccinationstid. Mera information ges i takt med att planerna framskrider.


3.3 2021 klockan 9.51:
På Kimitoön har 7 nya coronafall uppdagats idag. Sammanlagt har nu 18 personer insjuknat under den senaste veckan.Tidigare har 11 personer på kort tid smittats av coronaviruset och i samband med smittspårningen testades 90 personer, och av dessa 90 personer har nu alltså 7 personer testat positivt. De insjuknade var sedan tidigare i karantän, men under dagen klarar ifall fler personer försätts i karantän.

2.3 2021 klockan 16.20 Coronaläget blir allt svårare i Egentliga Finland, mest sprids smittan just nu bland unga vuxna och personer i arbetsför ålder. Smittan sprids också allt mer på arbetsplatser.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelar att de nationella restriktionerna fortsätter i Egentliga Finland åtminstone till den 28 mars. För tillfället ligger incidensen på 158 positiva fall per hundratusen personer i landskapet. Varje vecka tas ungefär 8000 coronatest i regionen och ungefär 4,5 procent av dem är positiva. Men om inget görs, kan fallen vara upp till tio gånger fler inom den närmaste månaden.

Av de positiva coronatesten i regionen är 45 fall av den brittiska virusvarianten och 2 av den sydafrikanska varianten. Sjukvårdsdistriktet misstänker ändå att det troligen är mycket fler som bär på någon av virusvarianterna. Coronaläget i regionen utvärderas på nytt på torsdag.

På måndagen hade 36 263 personer i Egentliga Finland fått den första coronavaccindosen och 8319 personer har även fått den andra vaccindosen.

2.3 2021 klockan 14.30 Åbo mässcentrum meddelar att flera av mässorna i Åbo flyttas till hösten eller till nästa år på grund av coronapandemin. Orsaken till att mässorna flyttas är att det just nu är väldigt svårt att förutspå hur smittläget ser ut under våren och sommaren. För tillfället används Åbo mässcentrum också som coronavaccineringscentral.

2.3 2021 klockan 12.57: Under tisdagen har 72 nya fall av covid-19 registrerats i Egentliga Finland 31, av dessa i Åbo. I Reso har 11 nya fall registrerats, S:t Karins 7, Salo 4, Pemar 1, Loimaa 1, Letala 1, Pargas 1, Virmo 5, Rusko 2, Pöytyä 2, Nystad 5, och Nousis 1.

2.3 2021 klockan 10.38: Vid Raumovarvet har 24 nya coronafall uppdagats, vilket innebär att totalt 270 personer har konstaterats smittade vid varvet. Smittfallen förväntas öka ytterligare då man börjar testa de anställda som återvänder till jobbet efter att ha varit i karantän. De anställda måste uppvisa ett negativt test före de kan återvända till varvet.

En person som arbetar vid varvet och som har insjuknat i covid-19 vårdas på sjukhus.

2.3.2021 klockan 8.52: Åbo begränsar stadens idrottsverksamhet på grund av coronaläget. Staden kommer att avbryta all idrottsverksamhet för vuxna och barn över 13 år, och samtidigt stänger man stadens gym. Begränsningarna gäller i tre veckor från och med måndag. Det kommer ändå vara tillåtet för idrottare på elitnivå att träna i stadens utrymmen.

De nya begränsningarna påverkar inte stadens vintersportsutbud. Om vädret tillåter kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att besöka skidspåren i Impivaara och att skrinna på stadens konstisplaner.

1.3.2021 klockan 13.35: 33 nya coronafall registrerades i Egentliga Finland under måndagen. 16 av fallen konstaterades i Åbo, 4 i S:t Karins, 3 i Nystad, 6 i Oripää, 1 i Punkalaidun, 1 i Kimitoön, 1 i Salo och 1 i Letala.

28.2.2021 klockan 15.18: Under söndagen registrerades 53 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 36, Reso 5, Kimitoön 3, S:t Karins 2, samt enstaka fall i Salo, Loimaa, Nådendal, Nousis, Punkalaidun och Oripää.

28.2.2021 klockan 15.09: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland uppmanar nu städerna Åbo och Nådendal att anordna obligatoriska hälsokontroller vid inresor från utlandet från och med måndagen den 1 mars.

Åtgärden anses nödvändig för att förhindra spridningen av muterade varianter av coronaviruset, och är i kraft 1-31.3.2021.

27.2.2021 klockan 13.37: Sedan gårdagen har 73 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland. Åbo 40, Reso 6, Kimitoön 5, S:t Karins 4, Loimaa 3, Pemar 2, samt enstaka fall i Salo, Letala, Nystad, Virmo, Rusko, Somero, Nousis och Punkalaidun.

27.2.2021 klockan 12.35: Coronaläget har förvärrats i Kimitoön – nu uppmanar kommunen invånarna att uppsöka test redan vid lindriga symtom.

Symtom på coronaviruset kan vara huvudvärk, förändringar i smak- eller luktsinnet, snuva eller täppt näsa, hosta, andnöd, matthet eller trötthet, muskelvärk, halsont eller sträv hals, feber, illamående, kräkningar eller diarré.

Under de senaste dagarna har det registrerats sammanlagt elva positiva fall av coronavirussmitta hos kommuninvånare i Kimitoön. Fallen kan kopplas till minst tre olika smittkedjor, meddelar hälsocentralen.

- Av erfarenhet vet vi att en ökning av detta slag är ett tecken på att smittan har hunnit sprida sig till ett flertal olika personer. Vi ser allvarligt på läget och följer noggrant utvecklingen. Det är nu viktigt att använda munskydd och se till att hålla säkerhetsavstånd, säger ledande läkare Sami Salminen.

26.2.2021 klockan 18.58: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland skärper sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland och Satakunta. Från och med lördagen den 27 februari är det förbjudet att ordna sammankomster och offentliga tillställningar med över 6 personer.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på fredagen också fattat ett beslut som beordrar många aktörer inom Raumo och Vittis kommuners områden att säkerställa att man kan hålla säkra avstånd mellan personer i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets.

Beslutet gäller privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, enskilda näringsidkare, kommuner och samkommuner, religionssamfund och offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet är i kraft 28.2-26.3.2021 och är i enlighet med paragraf 58 d i den temporära lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger eftersom beslut om begränsning av restaurangverksamhet fattas av statsrådet.

Artikeln uppdaterad den 1 mars klockan 7.10: Datumet för bestämmelserna ändrades från 28.2-7.3 till 28.2-26.3.

26.2.2021 klockan 18.33: Hobbyverksamheten för barn som är över 12 år gamla ska läggas på is i Egentliga Finland, rekommenderar coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland. Även all motionsverksamhet för vuxna, också den som sker utomhus, ska stoppas. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar också att sammankomster i regionen ska begränsas till högst 6 personer från och med lördagen den 27 februari.

26.2.2021 klockan 12:07: 66 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 38; Salo 2; S:t Karins 11; Reso 3; Lundo 1; Nådendal 1; Nystad 4; Letala 1; Virmo 1; Pöytyä 1; Kimitoön 2; Pyhänranta 1.

26.2.2021 klockan 10:25: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbereder sig för att stänga och begränsa privata utrymmen i Raumo och Vittis i Satakunta.

De tillfälliga förändringarna i smittskyddslagen gör det möjligt för myndigheterna att kräva att avstånd ska kunna hållas även i privata utrymmen. Dessutom kan myndigheterna stänga privata utrymmen helt och hållet vid behov. Det kan handla om allt från gym och idrottshallar till köpcentrum.

Regionförvaltningsverket kommer att fatta beslut om nya åtgärder på basen av utlåtanden från sjukvårdsdistrikten i Satakunta och Egentliga Finland.

26.2.2021 klockan 8:48: Pargas börjar nu vaccinera även över 50-åringar i riskgrupp 1 De kan boka sin tid på stadens webbplats.

Denna grupp kommer att vaccineras med AstraZenecas vaccin.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen. I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

25.2 2021 klockan 19.42: Alla andra stadiets utbildningar i Björneborg kommer att övergå till distansundervisning från och med den 4 mars.

Studerandes hobbyaktiviteter som pågår i stadens utrymmen kommer också att avbrytas från och med den 1 mars, meddelar staden.

Beslutet har tagits som en följd av att Satakunta gick in i fasen för allmän samhällsspridning.

25.2 2021 klockan 19.07: Regeringen uppmanar nu de sjukvårdsdistrikt där coronaläget är värst att ta i bruk de striktaste samhällsbegränsningarna för att snabbt minska antalet närkontakter. Till de berörda sjukvårdsdistrikten hör också Egentliga Finland.

Det är ändå regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland som kommer att ta det slutgiltiga beslutet om restriktioner i regionen.

Imorgon kommer också den regionala coronasamarbetsgruppen att sammanträda för att se över läget och meddela om nya rekommendationer. Bland annat kommer distansundervisning att diskuteras.

Åbo stad har meddelat att de är redo att införa distansundervisning i årskurs 7-9 och inom andra stadiets utbildning.

25.2 2021 klockan 13.15: 67 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på torsdagen, 50 av dessa i Åbo. I Salo har 2 nya fall konstaterats, S:t Karins 2, Reso 4, Pemar 3, Nystad 1, Pöytyä 1, Kimitoön 1, och Punkalaidun 1.

I Satakunta har 14 nya fall uppdagats, 3 i Björneborg, 5 i Raumo, 1 i Vittis, 4 i Euraåminne, och 1 i Ulvsby.

25 februari klockan 11.58: Totalt 85 coronafall har konstaterats på Åbovarvet Meyer Turku under de senaste två veckorna. Drygt 300 anställda har försatts i karantän.

Enligt expertläkare Jane Marttila vid Åbo stad har läget på varvet ändå inte spårat ur.

- Enligt de uppgifter vi fått av varvet går 3 500 anställda genom varvets portar varje dag, så de här siffrorna är tillsvidare måttliga, säger Marttila till Yle Turku.

Nu förhindras smittspridningen genom att begränsa kontakterna mellan anställda på området. Delar av det kryssningsfartyg som byggs på varvet är avstängt, och där jobbar ingen för tillfället.

Anställda testas också exempelvis med hjälp av en testningsbuss, som Åbo stad har levererat till området.

Det är främst anställda som jobbar för varvets underleverantörer som har insjuknat, men även varvets egen personal har exponerats, meddelar Meyer Turku.

25.2 2021 klockan 11.02: I Pargas fortsätter vaccineringen, och staden kommer under de närmaste två veckorna att ringa upp personer över 80 år angående tidsbokning för vaccinering. Personer med kontakt till hemvården kommer att ringas upp av hemvårdens personal. När alla dessa personer har fått en tid öppnas tidsbokningen för 70-79 åringar. Staden kommer att informera mer om exakta tidtabeller.

24.2 2021 klockan 13.51: Smittospridningen visar tecken på att lugna ner sig i Pemar och Sagu.

Under den senaste månaden har mer än 50 coronafall uppdagats i området, och under onsdagen konstaterades fyra nya fall.

Enligt Pemars ledande läkare Nora Hagelberg är coronaläget i området lugnare nu jämfört med de föregående veckorna, då en stor mängd nya fall registrerades varje dag. Hagelberg säger också att de kommande veckorna kommer att visa i vilken riktning situationen kommer att utvecklas i området.

Skärpta coronarestriktioner har varit i kraft i området sedan den 17 februari. Restriktionerna, som bland annat innefattar distansundervisning för årskurs 4 - 9 är i kraft fram till den 7 mars, men de kan komma att omprövas redan nästa vecka ifall läget förbättras.

24.2 2021 klockan 12.00: 61 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 35 i Åbo, 3 i Salo, 3 i S:t Karins, 2 i Reso, 4 i Pemar, 2 i Lundo, 1 i Nådendal, 2 i Nystad, 1 i Masku, 1 i Loimaa, 3 i Letala, 1 i Pyhäranta.

23.2 2021 klockan 13.25: Rekommendationerna för att förhindra spridningen av coronaviruset i Egentliga Finland kommer inte att lättas.

Den regionala coronasamarbetsgruppen tog beslutet på sitt möte idag, tisdag.

Smittläget i landskapet är fortfarande oroväckande. Smittfallen på arbetsplatserna har fördubblats under den senaste veckan.

Det har blivit allt svårare att förutse utvecklingen på grund av att andelen smittfall på grund av virusvarianter ökar hela tiden, framkommer i ett pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Enligt coronasamarbetsgruppen utförs ett mycket gott smittspårningsarbete i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 70 pocent av smittkällorna identifieras.

Incidensen har stigit en aning. Under den aktuella tvåveckorsuppföljningen var incidensen 119, men under uppföljningsperioden innan var siffran mindre än etthundra. Andelen positiva coronatestsvar har stigit till 3,5 procent. Antalet coronatester som utförts inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under de senaste veckorna har hållit sig stadigt kring ca 8 000.

På måndagen (22.2) behandlades sju patienter på Åbo universitetscenralsjukhus för covid-19.

23.2 2021 klockan 13.12: 35 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 17 i Åbo, 2 i Salo, 7 i Reso, 5 i Lundo, 2 i Nystad, 1 i Loimaa och 1 i Pöytyä.

Satakunta har 5 nya coronafall. 2 vardera i Björneborg och Raumo och 1 i Vittis.

23.2.2021 klockan 10.42: En person som senare visade sig ha smittats av coronaviruset besökte restaurangen vid Teijo skidcenter i Salo fredagen den 19 februari mellan klockan 18 och 18.30. Det skriver Teijo skidcenter på sin Facebook-sida. Personer som har besökt restaurangen under den tiden uppmanas därför följa med sitt mående.

23.2.2021 klockan 8.56: Landskapet Satakunta har nu har övergått i spridningsfasen, det vill säga den allvarligaste fasen. Det meddelar Satakuntas sjukvårdsdistrikt. Incidensen i Satakunta är nu näst högst i Finland, och endast Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har fler smittade per 100 000 invånare.

Det försämrade läget beror framför allt på det stora antalet coronafall som har konsaterats vid Raumovarvet. I Raumo har runt 300 nya coronafall konstaterats under de senaste 2 veckorna, och 237 av dessa har konstaterats vid varvet.

22.2.2021 klockan 17.26: Exponering för coronasmitta har skett på gymmet CrossFit Pori i Björneborg på fredagen den 19 februari. Exponeringen har skett under gruppträningar som ordnats mellan kl. 17-19:45.

En person som senare konstaterats ha covid-19 besökte gymmet under den nämnda tidpunkten. Alla som exponerats kommer att kontaktas av Björneborgs hälsomyndigheter och de kommer att försättas i karantän.

Även andra personer som varit på plats under den nämnda tidpunkten ombeds följa med sin hälsa och söka sig till coronatest om de uppvisar symptom på coronainfektion.

22.2.2021 klockan 17.05: Ett coronafall har konstaterats i Turun normaalikoulus högstadium på torsdagen förra veckan. Sammanlagt 37 personer har exponerats för coronasmitta.

Ett fall av covid-19 har också konstaterats i lågstadiet vid den intilliggande internationella skolan i Åbo, Turku International School. Sammanlagt 11 personer har exponerats.

De exponerade sitter i karantän fram till början av mars. Skolan kommer att ordna distansundervisning för de elever som försatts i karantän.

Resten av eleverna och personalen fortsätter skolarbetet som vanligt efter sportlovet.

22.2.2021 klockan 12.07: Under måndagen har 29 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland. 15 av fallen har konstaterats i Åbo, 3 i S:t Karins, 4 i Pemar, 2 i Reso, 3 i Nystad, 1 i Lundo, och 1 i Punkalaidun.

I Satakunta har 21 nya fall konstaterats; 8 i Björneborg, 6 i Raumo, 6 i Vittis, och 1 i Nakkila.

21.2.2021 klockan 11.58: 28 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 23 av dem i Åbo, 2 i Reso, 2 i Letala och 1 i Aura.

I Satakunta har 36 nya fall konstaterats. Majoriteten i Björneborg (21) och Raumo (11).

20.2.2021 klockan 18.27: 230 anställda vid Raumovarvet har testat positivt för coronaviruset, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Under lördagen konstaterades 45 nya fall, och på fredagen 80. Enligt den läkare vid Satasairaala som HS talat med förväntar man sig att fallen fortsätter att öka något ännu.

Hela personalen vid Raumovarvet, det vill säga runt tusen personer, har testats för coronaviruset. Varvet har stängt verksamheten under veckoslutet till följd av coronafallen, skriver HS.

20.2.2021 klockan 13.53: 77 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland, varav 42 av dem i Åbo. I Reso 5 fall, Pemar 4, Lundo 5, Nådendal 1, Salo 1, Nystad 6, Masku 4, Letala 2, Pargas 1, Virmo 1, Pöytyä 1, Sagu 1.

I Satakunta har 92 nya coronafall registrerats. De flesta i Björneborg (64) och Raumo (17).

19.2.2021 klockan 16.53: Åbo universitets centralsjukhus ska börja testa alla prover för virusvarianter från och med månadsskiftet.

Det uppskattas att resultat angående virusvarianter kan fås snabbare än tidigare. Resultaten skulle komma mellan 3 till 7 dagar.

19.2 2021 klockan 14.01: Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har bestämt att införa strängare restriktioner i Satakunta.

Från och med lördagen 20.2 ska sammakomster begränsas till 10 personer både vid tillställningar inomhus och utomhus. Dessutom måste THLs hygienrekommendationer följas strikt.

Orsaken till detta är att Satakuntas pandemiläge förvärrats avsevärt under veckan.

19.2.2021 klockan 12.53: 57 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland sedan i går. Åbo 36; Salo 4; S:t Karins 2; Reso 7; Lundo 1; Nådendal 2; Masku 1; Letala 1; Rusko 1; Somero 1; Sagu 1.

19.2.2021 klockan 11.33: Det finns ännu vaccineringstider kvar för riskgrupp 1 i Pargas, det meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande. Vaccinationerna med AstraZenecas vaccin för personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år har påbörjats denna vecka i Pargas. Det finns fortfarande kvar vaccineringstider för den här gruppen, och man kan boka sin tid på stadens webbplats eller ringa tidsbeställningnumret 02 45 45 200 (vardagar kl. 13 – 15).

18.2.2021 klockan 13.38: Ett fall av den sydafrikanska varianten av coronaviruset har hittats i Egentliga Finland.

Resultatet kom från ett prov som togs tidigare i februari och nu analyserats färdigt av institutet för hälsa och välfärd. Virusvarianten upptäcktes i Finland första gången i december.

Den här informationen kommer från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

18.2.2021 klockan 12.04: 57 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen. Flest fall har konstaterats i Åbo, 28 stycken; S:t Karins 6, Reso 8, Pemar 2, Lundo 2, Nådendal 2, Letala 2. Enstaka fall har konstaterats i Salo, Nystad, Virmo, Aura, Pöytyä och Sagu.

I Satakunta har 27 nya fall registrerats, 19 i Björneborg, 7 i Raumo, och 1 i Vittis.

18.2.2021 klockan 10.00: Coronafallen vid Åbovarvet ökar, och den senaste veckan har 30 arbetstagare vid varvet insjuknat i covid-19, det rapporterar Yle Turku. Dessutom har några hundratal personer vid varvet exponerats för coronaviruset.

Enligt Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo, har fallen i Åbo en koppling till smittklustret vid Raumovarvet. Flera av de insjuknade personerna är anställda av underleverantörer som har verksamhet både vid Åbo- och Raumovarvet.

Enligt Peltoniemi kommer alla som har försatts i karantän att coronatestas. Testerna kommer att göras olika dagar i olika kommuner, eftersom de som har exponerats bor på flera olika orter.

Meyer Turkus kommunikationschef Tapani Mylly säger att man från och med nu noggrannare ska övervaka att olika skyddsåtgärder följs vid varvet. Till exempel kommer personer som inte använder munskydd vara tvungna att avlägsna sig från området resten av dagen.

17.2.2021 klockan 13.15: Coronaläget i Pemar och Sagu har försämrats märkbart de senaste två veckorna, det rapporterar Yle Uutiset. Under tisdagen konstaterades 25 nya fall och många i området har exponerats för coronaviruset.

Två större smittkluster har uppdagats i området - ett vid cementgjuteriet Ansion Sementtivalimo i Pemar och ett vid Pemars teater. Vid cementgjuteriet har 25 coronafall uppdagats sedan början av januari, och från teatern härstammar över 30 fall då smittan har förts vidare. Det finns en möjlighet att de två smittklustren är kopplade till varandra.

På grund av den stora smittspridningen i området har även restriktionerna skärpts från och med onsdagen den 17 februari fram till den 7 mars. Det här innebär att årskurs 4 - 9 övergår till distansundervisning, ungdomslokaler stängs, och att allmänna möten och publikevenemang förbjuds. Dessutom gäller tidigare restriktioner nu fram till den 7 mars.

17.2.2021 klockan 13.22: 76 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. Flest fall konstaterades i Åbo, 33 stycken. I Pemar konstaterads 21 fall, Salo 5, Nystad 4, S:t Karins 2, Reso 2, Letala 3, och Sagu 2. Enstaka fall konstaterades i Loimaa, Rusko, Somero, och S:t Mårtens.

I Satakunta har 40 nya fall registrerats, 23 i av dessa i Björneborg. Raumo 11, Kankaanpää 1, Ulvsby 2, Eura 1, Vittis 2.

Artikeln uppdaterades den 17.2 klockan 13.22 med dagens siffror, tidigare stod det gårdagens siffror.

17.2.2021 klockan 11.05: Tre elever i Itätuulen koulu i Björneborg har insjuknat i covid-19. Eleverna går i klasserna 5A samt 9A. Exponerade försätts i karantän i 14 dagar. Sammanlagt har 61 elever och 7 inom personalen exponerats för smittan. Skolan ordnar distansundervisning för de elever som är i karantän.

17.2.2021 klockan 10.53: Flera nya coronasmittor har konstaterats vid Raumovarvet under helgen och början av veckan. Det rapporterar Yle Pori (på finska). På bara några dagar har 47 nya fall av covid-19 konstaterats vid varvet. Av de tester som gjordes på måndagen var 23 stycken positiva.

Företaget Rauma Marine Constructions vid varvet meddelar att ingen av deras anställda har smittats. De som har konstaterats vara smittade arbetar för underleverantörer vid varvet. Eftersom så många personer har konstaterats smittade, kommer man att testa även personer som inte har exponerats för smittan. De personer som har exponerats har försatts i karantän.

Under onsdagen är tanken att 200 personer vid varvet ska coronatestas. Testningen kommer även att fortsätta under resten av veckan.

Coronaläget i Raumo har försämrats märkbart under den senaste veckan. Under helgen registrerades 40 nya fall av covid-19, och 200 personer konstaterades vara exponerade. Sjukhuset Satasairaala meddelade även under måndagen att läget är oroande.

17.2.2021 klockan 10:26: Coronaläget i Åbo går mot det bättre hållet, men det är fortfarande viktigt att följa restriktionerna. Det meddelade stadsdirektör Minna Arve under onsdagens coronainformationstillfälle. Förra veckan (8–14.2.2021) bekräftades totalt 100 nya coronavirussmittor i Åbo, men staden befinner sig fortfarande i fasen för allmän samhällsspridning.

Eftersom coronaläget har förbättrats kommer det nu vara möjligt att träna enskilt inomhus i Åbo stads inomhusidrottsanläggningar. Det kommer ändå inte vara möjligt att ordna gruppträningar inomhus, men utomhus är det tillåtet att ordna verksamhet för små grupper om man håller minst två meters avstånd. Simhallarna öppnar inte, eftersom staden bedömer att det är för riskfyllt i och med att det skulle kräva att man byter om och duschar i gemensamma utrymmen. De nya riktlinjer gäller från och med den 22 februari.

Åbo stad kommer att öppna en ny telefontjänst om coronavaccinationerna avsedd för Åbobor. Telefontjänsten öppnar den 18 februari, och där får man svar på frågor om tidsbokningar och om vaccinationerna. Anledningen till att man öppnar den nya telefontjänsten är att den allmänna coronarådgivningstjänsten just nu får många samtal om vaccinationerna. Den nya telefontjänsten betjänar kommuninvånare mån–fre kl. 8–14 på nummer 02 266 0159.

Coronavaccineringen i Åbo framskrider, och nu har cirka 4 200 Åbobor över 80 år fått coronavaccinet, vilket innebär att runt 40 procent av åldersgruppen nu har vaccinerats. Även vaccinationerna för personer mellan 18-69 år som hör till riskgrupp 1 har kommit igång. Vaccinationerna av 70–79-åringarna har ännu inte kommit igång, eftersom Åbo just nu varje vecka får ett parti av AstraZenecas vaccin för att vaccinera riskgrupper. Enligt den nationella riktlinjen ges AstraZenecas vaccin inte till över 70-åringar.

Nya tider öppnar för bokning varje vecka och informationen släpps via Åbo stads webbsidor. Staden rekommenderar att personer som hör till riskgrupperna aktivt följer med sidan för uppdateringar om nya tider.

16.2.2021 klockan 12.26: 50 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Det största antalet registrerades i Pemar, 15 coronafall. I Åbo 11, 2 i Salo, 5 i S:t Karin, 9 i Reso, 2 i Sagu och 1 fall vardera i Letala, Nådendal, Nystad, Lundo, Pöytyä och Somero.

16.2.2021 klockan 12.05:Coronavaccinationerna för över 85-åringar inleds nu i Pargas. Staden kommer att ringa och erbjuda tid för vaccination. De äldre kommer att få Pfizer-Biontech eller Modernas vaccin. Samtidigt påbörjas vaccinationerna av personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år, som kommer att erbjudas AstraZenecas vaccin.

På onsdagen den 17 februari öppnas tidsbeställningnumret 02 4545200 vardagar kl. 13 – 15 (för personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år). Tider kan också bokas via stadens webbplats.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

16.2.2021 klockan 10.48: Björneborg stad meddelar om en möjlig coronaexponering i Pub Winston på lördagen den 13 februari mellan klockan 20 och 22. En kund som vistats i restaurangen har dagen efter testat positivt för covid-19 och har således kunnat smitta andra i restaurangen.

De som rört sig i restaurangen under den här kvällen uppmanas att noggrannt följa med sitt hälsotillstånd och vid minsta symptom låta testa sig för corona.

Myndigheterna har varit i kontakt med restaurangen i frågan.

15.2.2021 klockan 15.10 Restriktionerna i Björneborg fortsätter som tidigare. Björneborgs stad uppmanar sina invånare att undvika resor inom och utanför landskapet.

15.2.2021 klockan 13:16 16 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under måndagen. 7 av fallen har konstaterats i Åbo, 1 i Salo, 2 i S:t Karins, 1 i Letala, 2 i Pemar, 1 i Loimaa, 1 i Virmo, och 1 i Aura.

14.2.2021 klockan 14:09 Enligt hälsomyndigheten THL:s uppgifter har man upptäckt 28 nya fall av coronasmitta i Egentliga Finland sedan lördagen. I Åbo 18, Pemar 5, Reso 2, S:t Karins 1, Masku 1. Inga nya fall i Pargas eller på Kimitoön.

13.2.2021 klockan 12:04: 27 nya fall av covid-19 har konstaterats i Egentliga Finland under det senaste dygnet. I Åbo 14, Pemar 3, Reso 3, Salo 2, Lundo 2, Pargas 1, S:t Karins 1 och Pyhäranta 1.

12.2.2021: En person i Malms skola i Pargas har testat positivt för coronaviruset. Alla elever i årskursen försätts i karantän till lördagen den 13:e. Alla som har blivit exponerade kommer att kontaktas av smittskyddsmyndigheter och försätts i karantän.

12.2.2021 klockan 12:13: 28 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 15; Salo 2; S:t Karins 1; Reso 1; Lundo 1; Nystad 2; Pemar 4; Letala 1; Somero 1.

11.2.2021 klockan 16:10: Tidigare anmälde THL i sin dagliga statistik att 7 nya fall har registrerats i Pargas.

Det här kom som en chock för staden dels för att de inte haft så många coronafall hittills, men dels för att THL visade 5 fler fall än vad som kunde hittas i stadens egna register.

- Vi utreder ännu var de här extra fallen har kommit ifrån. En möjlighet är att det skulle vara nyinflyttade till Pargas som gör att statistiken kastar, säger Miia Lindström, som är social- och hälsovårdschef i Pargas.

De två fallen som Pargas har i sitt register har man lyckats spåra.

11.2.2021 klockan 14:10: Idag öppnar den elektroniska tidsbokningen till coronavaccination för över 80-åringar i Åbo.

Ytterligare vaccinationstider för mellan 18–69-åringar i riskgrupp 1 kommer att finnas tillgängliga från och med nästa vecka.

Uppdaterades 12.2.2021 klockan 7.35 med informationen att det nu är möjligt för personer över 80 år att boka tid till vaccination elektroniskt i Åbo.Tidigare stod det inte vilken ort det handlade om.

11.2.2021 klockan 12.28: I Reso kommer personer mellan 60 och 69 år som tillhör riskgrupp 1 att börja vaccineras från och med nästa vecka. Från och med i dag är det möjligt att boka tid för vaccinering via stadens webbsidor. Antalet vacciner är fortfarande begränsat, men det kommer bli möjligt för fler personer att boka tid då staden får fler vaccindoser.

11.2.2021 klockan 12.01: 51 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland i Finland på torsdagen. 22 av fallen har uppdagats i Åbo, Salo 4, S:t Karins 2, Letala 1, Nystad 2, Nådendal 1, Pemar 10, Pargas 7 och 1 i Virmo.

Uppdaterades 11.2.2021 klockan 12.11 med informationen att 51 nya fall har konstaterats i Egentliga Finland. Tidigare stod det 52.

10.2.2021 klockan 12.10: 32 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. 17 av fallen har konstaterats i Åbo, Salo 3, Loimaa 2, Nystad 3, Paimio 3, Aura 1, Sagu 2 och S:t Karins 1.

10.2.2021 klockan 11.20: Den senaste tiden har nya fall av coronasmitta uppdagats i Cygnaeus skola, S:t Olofsskolan, Hepokullan koulu, Jäkärlän koulu, Puolalan koulu, Pääskyvuoren koulu, och Varissuon koulu. Personer som berörs av smittfallen har kontaktats av myndigheterna.

10.2.2021 klockan 11.15: Den 11 februari börjar Åbo stad vaccinera personer under 70 år som hör till riskgrupper. Det meddelar staden i ett pressmeddelande.

Institutet för hälsa och välfärd preciserade riskgrupperna och i vilken ordning de ska vaccineras den 5 februari, och nu kommer alltså vaccineringar av personer mellan 18 och 69 år att inledas för personer som tillhör riskgrupp 1. Riskgrupperna finns listade via THL:s webbsidor.

Vaccineringen kommer att inledas i Åbo mässcenter torsdagen den 11 februari, och den elektroniska bokningen är öppen från och med onsdagen den 10 februari via Åbo stads hemsida. Cirka 1000 tider går att reservera elektroniskt under vecka 6 och 7. Det finns fortfarande knappt med vaccin och nya tider går att reservera då mer vaccin anländer till Åbo. Personer som hör till riskgruppen kan också reservera vaccinationstid via telefon till stadens coronarådgivning.

Vaccineringen av personer som hör till riskgrupp 2 inleds troligen i mars i Åbo.

9.2.2021 klockan 14.40: I Pargas kommer coronavaccinationerna för åldersgruppen +80 som är hemmaboende att påbörjas inom kort, meddelar staden.

Eftersom vaccinmängderna fortfarande är rätt små, kommer staden att påbörja tidsbokningen genom att ringa upp patienten och ge tid för vaccination. Patienten ges sin första tid samt tiden om 12 veckor för dos nr 2.

I Pargas kommer vaccinationsmottaningen att ske i hälsocentralens grannhus, f.d. psykiatriska enheten. Skyltning kommer att finnas på plats. I skärgården kommer vaccinationerna att ges på hälsostationerna.

9.2.2021 klockan 14.29: Den regionala coronasamarbetsgruppen för Egentliga Finland beslöt idag att lindra coronarestriktionerna för hobbyverksamheten gällande barn i grupp.

Det här gör det tillåtet för barngrupper eller -lag med deltagare under 12 år att idka verksamhet också med närkontakt. Tävlingar eller träning mot andra lag är fortfarande förbjudet, och några tävlingar, förevisningar eller uppträdanden får inte arrangeras.

Rekommendationerna för hobbyverksamheten bland ungdomar över 12 år kommer att hållas oförändrade. I praktiken måste säkerhetsavstånden kunna följas vid alla former av hobbyverksamhet bland ungdomar och bland vuxna.

Egentliga Finland ligger fortfarande i pandemins samhällssprindingsfas och därför kan ytterligare lättnader i restriktioner inte göras, meddelar arbetsgruppen.

9.2.2021 klockan 12.23: 24 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på tisdagen. Av dem är 11 i Åbo, 1 i Salo, 2 i S:t Karins, 3 i Reso, 3 i Masku, 2 i Nystad och 2 i Pemar.

I Satakunta har 2 nya fall registrerats i Raumo, 4 i Karvia och 1 i Kankaanpää.

8.2 klockan 11.51: 21 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på måndagen: 15 i Åbo, 1 i Lundo, 1 i Loimaa, 1 i Masku och 3 i Pemar. I Satakunta har 9 nya fall registrerats: 4 i Björneborg, 3 i Raumo, 1 i Ulvsby och 1 i Säkylä.

8.2 klockan 9.51: Den coronavirusepidemi som har brutit ut i Letala, norr om Åbo, har visat sig vara av den brittiska, mer smittsamma virusvarianten.

I januari uppdagades ett smittkluster på en arbetsplats i Letala. Misstankarna om att källan till smittklustret är den brittiska varianten av coronaviruset väcktes, då det visade sig att tre av de anställda som bor i Satakunta bar på den här varianten. Hittills har 40 coronafall uppdagats i samband med smittklustret. Coronafallen är utspridda och finns i Letala, Raumo och Nystad.

Största delen av smittkedjorna är utredda, meddelar stadens överläkare Tuuli Kuisma till Yle Turku.

Alla invånare i Letala uppmanas nu minimera sina kontakter fram till den 19 februari. Elever i årskurs 4 till 9 samt gymnasiet i Letala studerar också på distans under den här tiden.

7.2 klockan 12.02:Det senaste dygnet har 27 coronafall konstaterats i Egentliga Finland, 17 i Åbo. I Salo konstaterades 2 nya fall, S:t Karins 1, Reso 3, Masku 1, Nystad 1, Pemar 1 och Punkalaidun 1.

7.2 klockan 9.53: Åbo stad förlänger begräsningarna som gäller fritidsverksamhet. Stadens inomhusidrottsutrymmen håller fortsättningsvis stängt för allmänheten. Barn och unga får fortfarande idrotta i utrymmena under reserverade tider, och även toppidrottare får träna i utrymmena.

Åbo stad rekommenderar att Åboborna ska idrotta utomhus istället, till exempel kan man besöka stadens skridskobanor.

I bilioteken är verksamheten begränsad så att avstånd ska kunna hållas. Det går till exempel att hämta reserverat material från biblioteken.

Begränsningarna gäller fram till den 28 februari.

6.2 klockan 13.09: Massvaccineringar av över 80-åringar och deras närståendevårdare kommer att inledas i Nådendal den 22 februari i enlighet med THL:s riktlinjer. Alla över 80 år kommer att bli uppringda av hälsovården i Nådendal från och med måndagen den 8 februari. Vaccineringen är frivillig och avgiftsfri.

6.2 klockan 13.05: 18 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på lördagen. 13 av fallen har konstaterats i Åbo, 1 i Reso, 1 i Letala, 1 i Nådendal, 1 i Masku, 1 i Pemar, 2 i S:t Karins och minus 2 i Salo.

5.2 klockan 20.35: Åbo stad planerar att öppna en elektronisk tidsbokningstjänst för coronavaccineringar redan under februari månad.

Coronavaccineringarna kommer att ordnas i Åbo mässcenter. Tillsvidare har personer som tillhör en riskgrupp kallats till coronavaccineringarna i mässcentret.

Den elektroniska tidsbokningen kommer öppnas i februari eller allra senast när Åbo har tillräckligt mycket vaccin för att vaccinera under 80-åringar, uppger staden i ett pressmeddelande. Enligt tidsschemat på Åbo stads nätsida över coronavaccineringarna är planen att 80-åringar börjar vaccineras i februari och exempelvis 70-åringar i mars.

Staden kommer att informera närmare om öppnandet av den elektroniska tidsbokningstjänsten under de kommande veckorna.

Åbo stad informerar också att man kommer att förlänga tiden mellan den första och andra dosen av coronavaccinet till 12 veckor i enlighet med rekommendationen som den nationella vaccinexpertgruppen gett.

Förlängningen av tiden mellan vaccindoserna kommer att påverka de redan överenskomna vaccinationstiderna från och med vecka 6. Vaccinationstider kommer att skjutas upp, de kommer inte att avbokas, meddelar Åbo stad i pressmeddelandet.

Den som ska ta vaccinet kommer meddelas om den nya tiden per sms. För dem som bor i vårdhem kommer man att komma överens om nya vaccinationstider i vårdhemmen.

5.2 klockan 13.18: 39 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under fredagen, varav 22 fall i Åbo. 2 nya fall konstaterades i Salo, 5 i S:t Karins, 2 i Reso, 2 i Nystad, 3 i Pemar, 2 i Pöytyä och 1 fall i Koskis.

I Satakunta konstaterades 11 nya fall; 5 i Björneborg, 5 i Raumo och 1 i Eura.

4.2 klockan 17.30: Begränsningarna gällande sammankomster fortsätter i Egentliga Finland. Även i fortsättningen tillåts inte offentliga tillställningar med fler än 10 personer, varken inomhus eller utomhus. Det meddelar Regionförvaltningsverket.

De här begränsningarna gäller till exempel konserter, marknader och idrottsmatcher.

Restriktionerna gäller till och med den 10 mars.

4.2 klockan 12.40: 52 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen, 26 av dessa i Åbo. I Pemar konsterades 7 nya fall; Salo 1, Reso minus 1, Masku 2, Nystad 1, Aura 1, Kimitoön 1, Pöytyä 3, Pyhäranta 2, Sagu 1, Letala 3, S:t Karins 3, Loimaa 1, S:t Mårtens 1.

I Satakunta konstaterades 5 nya fall; 2 i Björneborg, 2 i Rauma och 1 i Kankaanpää.

3.2 klockan 12.58: 44 nya fall av covid-19 har konstaterats i landskapet Egentliga Finland under det senaste dygnet. I Åbo upptäcktes 20 nya fall; Salo 1, S:t Karins 3, Reso 1, Lundo 2, Nådendal 2, Nystad 4, Letala 1, Pargas 2, Pemar 6, Pöytyä 1 och Koskis 1.

I Satakunta upptäcktes 5 nya fall av covid-19; Björneborg 1, Raumo 2 och Kankaanpää 2.

3.2 klockan 9:53: Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats hos en person i personalen vid serviceboendet Almahemmet på Kimitoön. Det är mycket osannolikt att boende har exponerats för smitta.

- Spårningsarbetet pågår för tillfället. Vi följer med situationen och vidtar vid behov fortsatta åtgärder, säger ledande läkare Sami Salminen.

Som en säkerhetsåtgärd har en del av personalen försatts i karantän i enlighet med smittskyddslagen.

3.2 klockan 9.10: Åbo stad har nu börjat ringa upp personer som är över 85 år för att kalla till vaccination mot coronaviruset. 

- Om du är över 85 år och ingen har kontaktat dig inom februari månad lönar det sig att ta kontakt med staden, säger Jutta Peltoniemi som leder arbetet med smittsamma sjukdomar.

Inom Åbo stads hemvård har vaccinationerna redan kommit igång.  Vaccineringen av personer under 85 har ännu inte startat. Övriga grupper kommer troligtvis att vaccineras under vårens lopp.

- Tidtabellen för vårens vaccinationer beror på hur mycket vaccin staden får och när leveranserna kommer, men just nu har vi ont om information om det. Vi informerar alltid så fort vi kan, säger stadsdirektör Minna Arve.

2.2 klockan 19.27: Alla rekommendationer om coronaåtgärder i Egentliga Finland fortsätter gälla fram till den 28 februari 2021, bestämde Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp på tisdagen.

Antalet coronafall i Egentliga Finland har igen börjat öka. Incidensen för coronasmittorna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har stigit och är nu uppe i 115,6. För bara en vecka sedan var tvåveckorsincidensen per 100 000 invånare 96,7.

Coronasamarbetsgruppen säger att coronatröttheten är det största hotet efter hotet för smittspridning. Coronasamarbetsgruppen betonar att alla som har möjlighet ska jobba på distans.

1.2 klockan 11.59: 34 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på tisdagen, 21 av fallen har registrerats i Åbo. 3 nya fall har uppdagats i Loimaa, 1 i Nystad, 6 i S:t Karins, 2 i Salo, och 1 i Letala.

1.2 klockan 12.16: Ett coronafall har uppdagats på daghemmet Tenavakadun päiväkoti i Reso. Barn och familjer som har exponerats för viruset har informerats och kontaktats av myndigheterna.

Även vid högstadieskolan Vaisaaren yläkoulu i Reso har det skett en coronaexponering tisdagen den 26 januari, och en person har försatts i karantän.

1.2 klockan 12.07: 30 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på måndagen. 21 av fallen konstaterades i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Letala, 2 i Loimaa, 1 i Pemar och 1 i Rusko.

31.1 klockan 13: På söndagen registerades 26 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 14, Reso 4, Lundo och Loimaa 2 och ett fall i S:t Karins, Nådendal, Masku och Nystad. I Satakunta registrerades 7 nya fall på söndagen. Björneborg 4, Karvia 2 och Jämijärvi 1 fall.

30.1 klockan 13.20: På lördagen registrerades 34 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 19, Reso 4, S:t Karins och Nådendal 3, Laitila 2 och ett fall i Salo, Lundo, Nystad, Pyhäranta och Rusko. I Pemar har fallen minskat med två, i Pemar finns nu totalt 48 fall.

I Satakunta registrerades 17 nya coronafall på lördagen. Björneborg 8, Rauma 6, Jämijärvi 2 och Kokemäki 1.

29.1 klockan 17:22: Nu rekommenderas munskydd för fjärde- och femteklassare också i Nådendal. Enligt Nådendals stad utvidgar man munskyddsrekommendationen i enlighet med de rekommendationer som Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp gett.

Nådendals stad säger att man kommer att dela ut munskydd gratis till elever och personal i skolorna i Nådendal. Man kommer också att dela ut munskydd till studerande i Nådendals gymnasier för att effektivera användningen av munskydd.

29.1 klockan 12:00: 51 nya fall har registrerats i Egentliga Finland. Åbo 27; Salo 1; S:t Karins 3; Reso 8; Nådendal 4; Lundo 1; Loimaa 3; Nystad 1; Letala 1; Pemar 1; Pyhänranta 1.

29.1 klockan 10:12: Enligt uppgifter från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt härstammar 2 % av coronafallen i regionen från inomhushobbyer.

Ungefär hälften av dessa smittor är kopplade till futsal och ishockey.

– Vi har fått väldigt få rapporter som skulle sammanlänka smittor bland barn och unga med hobbyverksamhet. Den ringa förekomsten av smittor kunde delvis förklaras av att många hobbygrupper har varit på paus, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.

Som den klart vanligaste smittkällan står personer inom samma hushåll, vilket utgör 80 % av fallen.

28.1 klockan 12.44: 41 nya fall har registrerats i Egentliga Finland. 21 i Åbo, 1 i Salo, 3 i S:t Karins, 2 i Lundo, 1 i Nådendal, 5 i Nystad, 1 i Letala, 2 i Pemar, 1 i Aura och 1 i Sagu.

28.1 klockan 10:26: Nu rekommenderas munskydd för 4-5 klassare också i Reso. Överlag har coronasituationen i Reso lugnat sig under januari.

27.1 klockan 16:42: På grund av det rådande coronaläget i Åboregionen kommer starten för vårens kurser på Arbis att skjutas upp.

Ledningen för Åbo stads bildningssektor har tagit beslutet att Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto får inleda sin närundervisning tidigast den 1 mars. Starten kan senare komma att förskjutas ytterligare.

De som anmält sig till vårens kurser uppmanas följa med de kursvisa förändringarna via institutens webbplatser.

27.1 klockan 16:30: Tio nya coronafall har uppdagats hos boende på servicehemmet Vuokkokoti i Åbo den här veckan.

Förra veckan upptäcktes 28 coronafall på servicehemmet, vilket innebär att det totala antalet bekräftade coronafall på enheten nu är 38 stycken. Också personer ur personalen har uppgets vara smittade. Det är ännu oklart hur så många på servicehemmet kan ha smittats av viruset.

Servicehemmet har infört ett besöksförbud, och håller stängt fram till 7 februari.

27.1 klockan 12:57: 93 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 37; Salo 1; S:t Karins 7; Reso 7; Lundo 1; Nådendal 7; Loimaa 4; Nystad 7; Letala 8; Pargas 6; Aura 1; Pöytyä 2; Vemo 1.

27.1 klockan 10.45: I Björneborg har 4 lärare och 24 elever vid Noormarkku samskola exponerats för coronaviruset. Under lektionerna har munskydd använts enligt rekommendationerna, exponeringarna har skett under raster och i matsalen.

De exponerade har blivit hemma från skolan från och med onsdagsmorgonen. Myndigheterna kontaktar de berörda under dagen.

27.1 klockan 10.09: Åbo stad har som första stad i Finland tagit i bruk prognosmodellen Reina (Realistic Epidemic Interaction Network Agent) för att förutse hur coronaviruspandemin sprider sig i Åboregionen. Åbo stad använder modellen som stöd i beslutsfattandet.

Det här framkommer i ett pressmeddelande av staden.

Med hjälp av Reina kan staden se hur epidemin kommer att sprida sig och vidta åtgärder på basen av data. Prognosen beaktar olika faktorer med anledning av pandemin.

Faktorerna är bland annat smittsamheten, människors mobilitet samt införda begränsningar i till exempel kollektivtrafiken, skolor och munskyddsrekommendationer.

Under förra veckan konstaterades 151 nya coronasmittor i Åbo.

Restriktionerna i idrottslokalerna gäller till och med den 7 februari. Simhallarna, gymmen, ishallarna och övriga inomhusidrottslokaler är stängda för allmänheten. Föreningarnas turer för barn och unga samt tider bokade för toppidrott fortsätter. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för barn och unga har satt igång, men den ledda verksamheten för vuxna skjuts upp.

Coronarestriktionerna för stadens verksamhet gäller fram till den 10 februari.

26.1 klockan 19.14: Nu ska också alla fjärde- och femteklassare använda munskydd i Åboskolorna. Rekommendationen gäller från och med onsdag.

Tidigare gällde rekommendationen sjätteklassare och äldre elever, samt fjärde- och femteklassare i skolor, där flera coronafall konstaterats.

Nu gäller rekommendationen alltså alla stadens fjärde- och femteklassare.

26.1 klockan 12.46: 24 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. 12 i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Reso, 1 i Lundo, 2 i Nådendal, 1 i Loimaa och 1 i Letala.

En kund som vistats på Åbos stadsbibliotek den 19 januari mellan 9-10.30 har insjuknat i covid-19. De som exponerats har kontaktats. De kunder som varit i biblioteket under den här tiden uppmuntras att testa sig med låg tröskel, om de får symtom.

Under den här veckan kommer Åbo stad att erbjuda munskydd åt de kunder, som besöker biblioteket och inte har ett.

25.1 klockan 14.41: Björneborgs stad meddelar att personer som på söndagen 24.1 kl.12-17 besökt Shells restaurang i Karjaranta kan ha exponerats för corona. En person som besökt restaurangen har senare visat sig ha covid-19.

25.1 klockan 12:53: 24 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. 15 i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Reso och 4 i Letala.

25.1 klockan 10.59: Reso stad meddelar om en coronaexponering inom munhälsovården på torsdagen. Två personer är i karantän.