Hoppa till huvudinnehåll

Coronapandemin har ökat på ungas intresse för nyheter - temavecka kring nyheter i skolor

Ung person sitter på en trappa med mobiltelefonen i handen.
Unga vill veta vad som händer under coronapandemin. Ung person sitter på en trappa med mobiltelefonen i handen. Bild: Henrietta Hassinen / Yle ungdomar,Snapchat,sociala medier,Some,smarttelefoner,Facebook,Mobiltelefoner och -apparater,WhatsApp,Instagram,gymnasister,yngre tonåringar,ungdomsarbete,ungdomskultur,alternativ och kompletterande kommunikation,kommunikation,gymnasiet,yrkesläroanstalter,ungdomsarbetslöshet,trakasseri,mobbning,skolmobbning,nätmobbning,tonåringar,tonåring

Många finländska tonåringar har under coronapandemin följt med nyheter mer än tidigare, visar en enkät av Nyhetsmediernas förbund. Omkring hälften av tonåringarna följer dagligen med nyhetsrapporteringen.

Enkäten visar att eftermiddagstidningarnas nätsidor är de viktigaste enskilda informationskanalerna för 13–18-åringar. Nästan hälften av personerna i åldersgruppen läser nyheter i den form.

Om man ser till nyhetskällor som helhet når nyheter som kommer via sociala medier flest tonåringar.

Majoriteten av ungdomarna i åldersgruppen anser att de har bra medieläskunskap. Merparten av tonåringarna har också stark tilltro till att finländska nyhetsmedier är kvalitativa.

Enkäten gjordes bland 750 unga i december 2020.

I en tidigare liknande enkät i maj 2020 uppgav unga att de framför allt letar efter lösningar och att de önskar att deras röst blir hörd under coronakrisen.

Temavecka kring nyheter på gång i skolor och daghem

Skolor och också daghem runt om i Finland fokuserar på nyheter denna vecka (1–5 februari), uppger bland annat Helsingin Sanomat.

Målsättningen är att ge eleverna intrument för kritisk mediegranskning och aktivt deltagande.

Nyhetsveckan är en temavecka som ordnas i samarbete med läroinrättningar och Nyhetsmediernas förbund. I år uppmuntras deltagarna att ta avstånd från osann information och till att ta reda på vad som är sant.

Nyhetsmediernas förbund är branschorganisation för finländska tidningar, stadstidningar och tidningsutgivare.

STT, Helsingin Sanomat, Medieförbundet