Hoppa till huvudinnehåll

Förvärrat coronaläge i Kimitoön, meddelar hälsocentralen - här kan du läsa det senaste om coronavirusläget i regionen

Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen.
Arkivbild. Åldersgruppen för riskgrupp 1 sänks till 50-69 åringar i Pargas. Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen. Bild: Amanda Vikman/Yle Pargas,pargas stadshus
 

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

1.3.2021 klockan 13.35: 33 nya coronafall registrerades i Egentliga Finland under måndagen. 16 av fallen konstaterades i Åbo, 4 i S:t Karins, 3 i Nystad, 6 i Oripää, 1 i Punkalaidun, 1 i Kimitoön, 1 i Salo och 1 i Letala.

28.2.2021 klockan 15.18: Under söndagen registrerades 53 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 36, Reso 5, Kimitoön 3, S:t Karins 2, samt enstaka fall i Salo, Loimaa, Nådendal, Nousis, Punkalaidun och Oripää.

28.2.2021 klockan 15.09: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland uppmanar nu städerna Åbo och Nådendal att anordna obligatoriska hälsokontroller vid inresor från utlandet från och med måndagen den 1 mars.

Åtgärden anses nödvändig för att förhindra spridningen av muterade varianter av coronaviruset, och är i kraft 1-31.3.2021.

27.2.2021 klockan 13.37: Sedan gårdagen har 73 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland. Åbo 40, Reso 6, Kimitoön 5, S:t Karins 4, Loimaa 3, Pemar 2, samt enstaka fall i Salo, Letala, Nystad, Virmo, Rusko, Somero, Nousis och Punkalaidun.

27.2.2021 klockan 12.35: Coronaläget har förvärrats i Kimitoön – nu uppmanar kommunen invånarna att uppsöka test redan vid lindriga symtom.

Symtom på coronaviruset kan vara huvudvärk, förändringar i smak- eller luktsinnet, snuva eller täppt näsa, hosta, andnöd, matthet eller trötthet, muskelvärk, halsont eller sträv hals, feber, illamående, kräkningar eller diarré.

Under de senaste dagarna har det registrerats sammanlagt elva positiva fall av coronavirussmitta hos kommuninvånare i Kimitoön. Fallen kan kopplas till minst tre olika smittkedjor, meddelar hälsocentralen.

- Av erfarenhet vet vi att en ökning av detta slag är ett tecken på att smittan har hunnit sprida sig till ett flertal olika personer. Vi ser allvarligt på läget och följer noggrant utvecklingen. Det är nu viktigt att använda munskydd och se till att hålla säkerhetsavstånd, säger ledande läkare Sami Salminen.

26.2.2021 klockan 18.58: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland skärper sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland och Satakunta. Från och med lördagen den 27 februari är det förbjudet att ordna sammankomster och offentliga tillställningar med över 6 personer.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på fredagen också fattat ett beslut som beordrar många aktörer inom Raumo och Vittis kommuners områden att säkerställa att man kan hålla säkra avstånd mellan personer i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets.

Beslutet gäller privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, enskilda näringsidkare, kommuner och samkommuner, religionssamfund och offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet är i kraft 28.2-26.3.2021 och är i enlighet med paragraf 58 d i den temporära lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger eftersom beslut om begränsning av restaurangverksamhet fattas av statsrådet.

Artikeln uppdaterad den 1 mars klockan 7.10: Datumet för bestämmelserna ändrades från 28.2-7.3 till 28.2-26.3.

26.2.2021 klockan 18.33: Hobbyverksamheten för barn som är över 12 år gamla ska läggas på is i Egentliga Finland, rekommenderar coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland. Även all motionsverksamhet för vuxna, också den som sker utomhus, ska stoppas. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar också att sammankomster i regionen ska begränsas till högst 6 personer från och med lördagen den 27 februari.

26.2.2021 klockan 12:07: 66 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 38; Salo 2; S:t Karins 11; Reso 3; Lundo 1; Nådendal 1; Nystad 4; Letala 1; Virmo 1; Pöytyä 1; Kimitoön 2; Pyhänranta 1.

26.2.2021 klockan 10:25: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbereder sig för att stänga och begränsa privata utrymmen i Raumo och Vittis i Satakunta.

De tillfälliga förändringarna i smittskyddslagen gör det möjligt för myndigheterna att kräva att avstånd ska kunna hållas även i privata utrymmen. Dessutom kan myndigheterna stänga privata utrymmen helt och hållet vid behov. Det kan handla om allt från gym och idrottshallar till köpcentrum.

Regionförvaltningsverket kommer att fatta beslut om nya åtgärder på basen av utlåtanden från sjukvårdsdistrikten i Satakunta och Egentliga Finland.

26.2.2021 klockan 8:48: Pargas börjar nu vaccinera även över 50-åringar i riskgrupp 1 De kan boka sin tid på stadens webbplats.

Denna grupp kommer att vaccineras med AstraZenecas vaccin.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen. I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

25.2 2021 klockan 19.42: Alla andra stadiets utbildningar i Björneborg kommer att övergå till distansundervisning från och med den 4 mars.

Studerandes hobbyaktiviteter som pågår i stadens utrymmen kommer också att avbrytas från och med den 1 mars, meddelar staden.

Beslutet har tagits som en följd av att Satakunta gick in i fasen för allmän samhällsspridning.

25.2 2021 klockan 19.07: Regeringen uppmanar nu de sjukvårdsdistrikt där coronaläget är värst att ta i bruk de striktaste samhällsbegränsningarna för att snabbt minska antalet närkontakter. Till de berörda sjukvårdsdistrikten hör också Egentliga Finland.

Det är ändå regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland som kommer att ta det slutgiltiga beslutet om restriktioner i regionen.

Imorgon kommer också den regionala coronasamarbetsgruppen att sammanträda för att se över läget och meddela om nya rekommendationer. Bland annat kommer distansundervisning att diskuteras.

Åbo stad har meddelat att de är redo att införa distansundervisning i årskurs 7-9 och inom andra stadiets utbildning.

25.2 2021 klockan 13.15: 67 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på torsdagen, 50 av dessa i Åbo. I Salo har 2 nya fall konstaterats, S:t Karins 2, Reso 4, Pemar 3, Nystad 1, Pöytyä 1, Kimitoön 1, och Punkalaidun 1.

I Satakunta har 14 nya fall uppdagats, 3 i Björneborg, 5 i Raumo, 1 i Vittis, 4 i Euraåminne, och 1 i Ulvsby.

25 februari klockan 11.58: Totalt 85 coronafall har konstaterats på Åbovarvet Meyer Turku under de senaste två veckorna. Drygt 300 anställda har försatts i karantän.

Enligt expertläkare Jane Marttila vid Åbo stad har läget på varvet ändå inte spårat ur.

- Enligt de uppgifter vi fått av varvet går 3 500 anställda genom varvets portar varje dag, så de här siffrorna är tillsvidare måttliga, säger Marttila till Yle Turku.

Nu förhindras smittspridningen genom att begränsa kontakterna mellan anställda på området. Delar av det kryssningsfartyg som byggs på varvet är avstängt, och där jobbar ingen för tillfället.

Anställda testas också exempelvis med hjälp av en testningsbuss, som Åbo stad har levererat till området.

Det är främst anställda som jobbar för varvets underleverantörer som har insjuknat, men även varvets egen personal har exponerats, meddelar Meyer Turku.

25.2 2021 klockan 11.02: I Pargas fortsätter vaccineringen, och staden kommer under de närmaste två veckorna att ringa upp personer över 80 år angående tidsbokning för vaccinering. Personer med kontakt till hemvården kommer att ringas upp av hemvårdens personal. När alla dessa personer har fått en tid öppnas tidsbokningen för 70-79 åringar. Staden kommer att informera mer om exakta tidtabeller.

24.2 2021 klockan 13.51: Smittospridningen visar tecken på att lugna ner sig i Pemar och Sagu.

Under den senaste månaden har mer än 50 coronafall uppdagats i området, och under onsdagen konstaterades fyra nya fall.

Enligt Pemars ledande läkare Nora Hagelberg är coronaläget i området lugnare nu jämfört med de föregående veckorna, då en stor mängd nya fall registrerades varje dag. Hagelberg säger också att de kommande veckorna kommer att visa i vilken riktning situationen kommer att utvecklas i området.

Skärpta coronarestriktioner har varit i kraft i området sedan den 17 februari. Restriktionerna, som bland annat innefattar distansundervisning för årskurs 4 - 9 är i kraft fram till den 7 mars, men de kan komma att omprövas redan nästa vecka ifall läget förbättras.

24.2 2021 klockan 12.00: 61 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 35 i Åbo, 3 i Salo, 3 i S:t Karins, 2 i Reso, 4 i Pemar, 2 i Lundo, 1 i Nådendal, 2 i Nystad, 1 i Masku, 1 i Loimaa, 3 i Letala, 1 i Pyhäranta.

23.2 2021 klockan 13.25: Rekommendationerna för att förhindra spridningen av coronaviruset i Egentliga Finland kommer inte att lättas.

Den regionala coronasamarbetsgruppen tog beslutet på sitt möte idag, tisdag.

Smittläget i landskapet är fortfarande oroväckande. Smittfallen på arbetsplatserna har fördubblats under den senaste veckan.

Det har blivit allt svårare att förutse utvecklingen på grund av att andelen smittfall på grund av virusvarianter ökar hela tiden, framkommer i ett pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Enligt coronasamarbetsgruppen utförs ett mycket gott smittspårningsarbete i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 70 pocent av smittkällorna identifieras.

Incidensen har stigit en aning. Under den aktuella tvåveckorsuppföljningen var incidensen 119, men under uppföljningsperioden innan var siffran mindre än etthundra. Andelen positiva coronatestsvar har stigit till 3,5 procent. Antalet coronatester som utförts inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under de senaste veckorna har hållit sig stadigt kring ca 8 000.

På måndagen (22.2) behandlades sju patienter på Åbo universitetscenralsjukhus för covid-19.

23.2 2021 klockan 13.12: 35 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 17 i Åbo, 2 i Salo, 7 i Reso, 5 i Lundo, 2 i Nystad, 1 i Loimaa och 1 i Pöytyä.

Satakunta har 5 nya coronafall. 2 vardera i Björneborg och Raumo och 1 i Vittis.

23.2.2021 klockan 10.42: En person som senare visade sig ha smittats av coronaviruset besökte restaurangen vid Teijo skidcenter i Salo fredagen den 19 februari mellan klockan 18 och 18.30. Det skriver Teijo skidcenter på sin Facebook-sida. Personer som har besökt restaurangen under den tiden uppmanas därför följa med sitt mående.

23.2.2021 klockan 8.56: Landskapet Satakunta har nu har övergått i spridningsfasen, det vill säga den allvarligaste fasen. Det meddelar Satakuntas sjukvårdsdistrikt. Incidensen i Satakunta är nu näst högst i Finland, och endast Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har fler smittade per 100 000 invånare.

Det försämrade läget beror framför allt på det stora antalet coronafall som har konsaterats vid Raumovarvet. I Raumo har runt 300 nya coronafall konstaterats under de senaste 2 veckorna, och 237 av dessa har konstaterats vid varvet.

22.2.2021 klockan 17.26: Exponering för coronasmitta har skett på gymmet CrossFit Pori i Björneborg på fredagen den 19 februari. Exponeringen har skett under gruppträningar som ordnats mellan kl. 17-19:45.

En person som senare konstaterats ha covid-19 besökte gymmet under den nämnda tidpunkten. Alla som exponerats kommer att kontaktas av Björneborgs hälsomyndigheter och de kommer att försättas i karantän.

Även andra personer som varit på plats under den nämnda tidpunkten ombeds följa med sin hälsa och söka sig till coronatest om de uppvisar symptom på coronainfektion.

22.2.2021 klockan 17.05: Ett coronafall har konstaterats i Turun normaalikoulus högstadium på torsdagen förra veckan. Sammanlagt 37 personer har exponerats för coronasmitta.

Ett fall av covid-19 har också konstaterats i lågstadiet vid den intilliggande internationella skolan i Åbo, Turku International School. Sammanlagt 11 personer har exponerats.

De exponerade sitter i karantän fram till början av mars. Skolan kommer att ordna distansundervisning för de elever som försatts i karantän.

Resten av eleverna och personalen fortsätter skolarbetet som vanligt efter sportlovet.

22.2.2021 klockan 12.07: Under måndagen har 29 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland. 15 av fallen har konstaterats i Åbo, 3 i S:t Karins, 4 i Pemar, 2 i Reso, 3 i Nystad, 1 i Lundo, och 1 i Punkalaidun.

I Satakunta har 21 nya fall konstaterats; 8 i Björneborg, 6 i Raumo, 6 i Vittis, och 1 i Nakkila.

21.2.2021 klockan 11.58: 28 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 23 av dem i Åbo, 2 i Reso, 2 i Letala och 1 i Aura.

I Satakunta har 36 nya fall konstaterats. Majoriteten i Björneborg (21) och Raumo (11).

20.2.2021 klockan 18.27: 230 anställda vid Raumovarvet har testat positivt för coronaviruset, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Under lördagen konstaterades 45 nya fall, och på fredagen 80. Enligt den läkare vid Satasairaala som HS talat med förväntar man sig att fallen fortsätter att öka något ännu.

Hela personalen vid Raumovarvet, det vill säga runt tusen personer, har testats för coronaviruset. Varvet har stängt verksamheten under veckoslutet till följd av coronafallen, skriver HS.

20.2.2021 klockan 13.53: 77 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland, varav 42 av dem i Åbo. I Reso 5 fall, Pemar 4, Lundo 5, Nådendal 1, Salo 1, Nystad 6, Masku 4, Letala 2, Pargas 1, Virmo 1, Pöytyä 1, Sagu 1.

I Satakunta har 92 nya coronafall registrerats. De flesta i Björneborg (64) och Raumo (17).

19.2.2021 klockan 16.53: Åbo universitets centralsjukhus ska börja testa alla prover för virusvarianter från och med månadsskiftet.

Det uppskattas att resultat angående virusvarianter kan fås snabbare än tidigare. Resultaten skulle komma mellan 3 till 7 dagar.

19.2 2021 klockan 14.01: Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har bestämt att införa strängare restriktioner i Satakunta.

Från och med lördagen 20.2 ska sammakomster begränsas till 10 personer både vid tillställningar inomhus och utomhus. Dessutom måste THLs hygienrekommendationer följas strikt.

Orsaken till detta är att Satakuntas pandemiläge förvärrats avsevärt under veckan.

19.2.2021 klockan 12.53: 57 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland sedan i går. Åbo 36; Salo 4; S:t Karins 2; Reso 7; Lundo 1; Nådendal 2; Masku 1; Letala 1; Rusko 1; Somero 1; Sagu 1.

19.2.2021 klockan 11.33: Det finns ännu vaccineringstider kvar för riskgrupp 1 i Pargas, det meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande. Vaccinationerna med AstraZenecas vaccin för personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år har påbörjats denna vecka i Pargas. Det finns fortfarande kvar vaccineringstider för den här gruppen, och man kan boka sin tid på stadens webbplats eller ringa tidsbeställningnumret 02 45 45 200 (vardagar kl. 13 – 15).

18.2.2021 klockan 13.38: Ett fall av den sydafrikanska varianten av coronaviruset har hittats i Egentliga Finland.

Resultatet kom från ett prov som togs tidigare i februari och nu analyserats färdigt av institutet för hälsa och välfärd. Virusvarianten upptäcktes i Finland första gången i december.

Den här informationen kommer från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

18.2.2021 klockan 12.04: 57 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen. Flest fall har konstaterats i Åbo, 28 stycken; S:t Karins 6, Reso 8, Pemar 2, Lundo 2, Nådendal 2, Letala 2. Enstaka fall har konstaterats i Salo, Nystad, Virmo, Aura, Pöytyä och Sagu.

I Satakunta har 27 nya fall registrerats, 19 i Björneborg, 7 i Raumo, och 1 i Vittis.

18.2.2021 klockan 10.00: Coronafallen vid Åbovarvet ökar, och den senaste veckan har 30 arbetstagare vid varvet insjuknat i covid-19, det rapporterar Yle Turku. Dessutom har några hundratal personer vid varvet exponerats för coronaviruset.

Enligt Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo, har fallen i Åbo en koppling till smittklustret vid Raumovarvet. Flera av de insjuknade personerna är anställda av underleverantörer som har verksamhet både vid Åbo- och Raumovarvet.

Enligt Peltoniemi kommer alla som har försatts i karantän att coronatestas. Testerna kommer att göras olika dagar i olika kommuner, eftersom de som har exponerats bor på flera olika orter.

Meyer Turkus kommunikationschef Tapani Mylly säger att man från och med nu noggrannare ska övervaka att olika skyddsåtgärder följs vid varvet. Till exempel kommer personer som inte använder munskydd vara tvungna att avlägsna sig från området resten av dagen.

17.2.2021 klockan 13.15: Coronaläget i Pemar och Sagu har försämrats märkbart de senaste två veckorna, det rapporterar Yle Uutiset. Under tisdagen konstaterades 25 nya fall och många i området har exponerats för coronaviruset.

Två större smittkluster har uppdagats i området - ett vid cementgjuteriet Ansion Sementtivalimo i Pemar och ett vid Pemars teater. Vid cementgjuteriet har 25 coronafall uppdagats sedan början av januari, och från teatern härstammar över 30 fall då smittan har förts vidare. Det finns en möjlighet att de två smittklustren är kopplade till varandra.

På grund av den stora smittspridningen i området har även restriktionerna skärpts från och med onsdagen den 17 februari fram till den 7 mars. Det här innebär att årskurs 4 - 9 övergår till distansundervisning, ungdomslokaler stängs, och att allmänna möten och publikevenemang förbjuds. Dessutom gäller tidigare restriktioner nu fram till den 7 mars.

17.2.2021 klockan 13.22: 76 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. Flest fall konstaterades i Åbo, 33 stycken. I Pemar konstaterads 21 fall, Salo 5, Nystad 4, S:t Karins 2, Reso 2, Letala 3, och Sagu 2. Enstaka fall konstaterades i Loimaa, Rusko, Somero, och S:t Mårtens.

I Satakunta har 40 nya fall registrerats, 23 i av dessa i Björneborg. Raumo 11, Kankaanpää 1, Ulvsby 2, Eura 1, Vittis 2.

Artikeln uppdaterades den 17.2 klockan 13.22 med dagens siffror, tidigare stod det gårdagens siffror.

17.2.2021 klockan 11.05: Tre elever i Itätuulen koulu i Björneborg har insjuknat i covid-19. Eleverna går i klasserna 5A samt 9A. Exponerade försätts i karantän i 14 dagar. Sammanlagt har 61 elever och 7 inom personalen exponerats för smittan. Skolan ordnar distansundervisning för de elever som är i karantän.

17.2.2021 klockan 10.53: Flera nya coronasmittor har konstaterats vid Raumovarvet under helgen och början av veckan. Det rapporterar Yle Pori (på finska). På bara några dagar har 47 nya fall av covid-19 konstaterats vid varvet. Av de tester som gjordes på måndagen var 23 stycken positiva.

Företaget Rauma Marine Constructions vid varvet meddelar att ingen av deras anställda har smittats. De som har konstaterats vara smittade arbetar för underleverantörer vid varvet. Eftersom så många personer har konstaterats smittade, kommer man att testa även personer som inte har exponerats för smittan. De personer som har exponerats har försatts i karantän.

Under onsdagen är tanken att 200 personer vid varvet ska coronatestas. Testningen kommer även att fortsätta under resten av veckan.

Coronaläget i Raumo har försämrats märkbart under den senaste veckan. Under helgen registrerades 40 nya fall av covid-19, och 200 personer konstaterades vara exponerade. Sjukhuset Satasairaala meddelade även under måndagen att läget är oroande.

17.2.2021 klockan 10:26: Coronaläget i Åbo går mot det bättre hållet, men det är fortfarande viktigt att följa restriktionerna. Det meddelade stadsdirektör Minna Arve under onsdagens coronainformationstillfälle. Förra veckan (8–14.2.2021) bekräftades totalt 100 nya coronavirussmittor i Åbo, men staden befinner sig fortfarande i fasen för allmän samhällsspridning.

Eftersom coronaläget har förbättrats kommer det nu vara möjligt att träna enskilt inomhus i Åbo stads inomhusidrottsanläggningar. Det kommer ändå inte vara möjligt att ordna gruppträningar inomhus, men utomhus är det tillåtet att ordna verksamhet för små grupper om man håller minst två meters avstånd. Simhallarna öppnar inte, eftersom staden bedömer att det är för riskfyllt i och med att det skulle kräva att man byter om och duschar i gemensamma utrymmen. De nya riktlinjer gäller från och med den 22 februari.

Åbo stad kommer att öppna en ny telefontjänst om coronavaccinationerna avsedd för Åbobor. Telefontjänsten öppnar den 18 februari, och där får man svar på frågor om tidsbokningar och om vaccinationerna. Anledningen till att man öppnar den nya telefontjänsten är att den allmänna coronarådgivningstjänsten just nu får många samtal om vaccinationerna. Den nya telefontjänsten betjänar kommuninvånare mån–fre kl. 8–14 på nummer 02 266 0159.

Coronavaccineringen i Åbo framskrider, och nu har cirka 4 200 Åbobor över 80 år fått coronavaccinet, vilket innebär att runt 40 procent av åldersgruppen nu har vaccinerats. Även vaccinationerna för personer mellan 18-69 år som hör till riskgrupp 1 har kommit igång. Vaccinationerna av 70–79-åringarna har ännu inte kommit igång, eftersom Åbo just nu varje vecka får ett parti av AstraZenecas vaccin för att vaccinera riskgrupper. Enligt den nationella riktlinjen ges AstraZenecas vaccin inte till över 70-åringar.

Nya tider öppnar för bokning varje vecka och informationen släpps via Åbo stads webbsidor. Staden rekommenderar att personer som hör till riskgrupperna aktivt följer med sidan för uppdateringar om nya tider.

16.2.2021 klockan 12.26: 50 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Det största antalet registrerades i Pemar, 15 coronafall. I Åbo 11, 2 i Salo, 5 i S:t Karin, 9 i Reso, 2 i Sagu och 1 fall vardera i Letala, Nådendal, Nystad, Lundo, Pöytyä och Somero.

16.2.2021 klockan 12.05:Coronavaccinationerna för över 85-åringar inleds nu i Pargas. Staden kommer att ringa och erbjuda tid för vaccination. De äldre kommer att få Pfizer-Biontech eller Modernas vaccin. Samtidigt påbörjas vaccinationerna av personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år, som kommer att erbjudas AstraZenecas vaccin.

På onsdagen den 17 februari öppnas tidsbeställningnumret 02 4545200 vardagar kl. 13 – 15 (för personer i riskgrupp 1 i åldern 65-69 år). Tider kan också bokas via stadens webbplats.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.

16.2.2021 klockan 10.48: Björneborg stad meddelar om en möjlig coronaexponering i Pub Winston på lördagen den 13 februari mellan klockan 20 och 22. En kund som vistats i restaurangen har dagen efter testat positivt för covid-19 och har således kunnat smitta andra i restaurangen.

De som rört sig i restaurangen under den här kvällen uppmanas att noggrannt följa med sitt hälsotillstånd och vid minsta symptom låta testa sig för corona.

Myndigheterna har varit i kontakt med restaurangen i frågan.

15.2.2021 klockan 15.10 Restriktionerna i Björneborg fortsätter som tidigare. Björneborgs stad uppmanar sina invånare att undvika resor inom och utanför landskapet.

15.2.2021 klockan 13:16 16 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under måndagen. 7 av fallen har konstaterats i Åbo, 1 i Salo, 2 i S:t Karins, 1 i Letala, 2 i Pemar, 1 i Loimaa, 1 i Virmo, och 1 i Aura.

14.2.2021 klockan 14:09 Enligt hälsomyndigheten THL:s uppgifter har man upptäckt 28 nya fall av coronasmitta i Egentliga Finland sedan lördagen. I Åbo 18, Pemar 5, Reso 2, S:t Karins 1, Masku 1. Inga nya fall i Pargas eller på Kimitoön.

13.2.2021 klockan 12:04: 27 nya fall av covid-19 har konstaterats i Egentliga Finland under det senaste dygnet. I Åbo 14, Pemar 3, Reso 3, Salo 2, Lundo 2, Pargas 1, S:t Karins 1 och Pyhäranta 1.

12.2.2021: En person i Malms skola i Pargas har testat positivt för coronaviruset. Alla elever i årskursen försätts i karantän till lördagen den 13:e. Alla som har blivit exponerade kommer att kontaktas av smittskyddsmyndigheter och försätts i karantän.

12.2.2021 klockan 12:13: 28 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 15; Salo 2; S:t Karins 1; Reso 1; Lundo 1; Nystad 2; Pemar 4; Letala 1; Somero 1.

11.2.2021 klockan 16:10: Tidigare anmälde THL i sin dagliga statistik att 7 nya fall har registrerats i Pargas.

Det här kom som en chock för staden dels för att de inte haft så många coronafall hittills, men dels för att THL visade 5 fler fall än vad som kunde hittas i stadens egna register.

- Vi utreder ännu var de här extra fallen har kommit ifrån. En möjlighet är att det skulle vara nyinflyttade till Pargas som gör att statistiken kastar, säger Miia Lindström, som är social- och hälsovårdschef i Pargas.

De två fallen som Pargas har i sitt register har man lyckats spåra.

11.2.2021 klockan 14:10: Idag öppnar den elektroniska tidsbokningen till coronavaccination för över 80-åringar i Åbo.

Ytterligare vaccinationstider för mellan 18–69-åringar i riskgrupp 1 kommer att finnas tillgängliga från och med nästa vecka.

Uppdaterades 12.2.2021 klockan 7.35 med informationen att det nu är möjligt för personer över 80 år att boka tid till vaccination elektroniskt i Åbo.Tidigare stod det inte vilken ort det handlade om.

11.2.2021 klockan 12.28: I Reso kommer personer mellan 60 och 69 år som tillhör riskgrupp 1 att börja vaccineras från och med nästa vecka. Från och med i dag är det möjligt att boka tid för vaccinering via stadens webbsidor. Antalet vacciner är fortfarande begränsat, men det kommer bli möjligt för fler personer att boka tid då staden får fler vaccindoser.

11.2.2021 klockan 12.01: 51 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland i Finland på torsdagen. 22 av fallen har uppdagats i Åbo, Salo 4, S:t Karins 2, Letala 1, Nystad 2, Nådendal 1, Pemar 10, Pargas 7 och 1 i Virmo.

Uppdaterades 11.2.2021 klockan 12.11 med informationen att 51 nya fall har konstaterats i Egentliga Finland. Tidigare stod det 52.

10.2.2021 klockan 12.10: 32 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. 17 av fallen har konstaterats i Åbo, Salo 3, Loimaa 2, Nystad 3, Paimio 3, Aura 1, Sagu 2 och S:t Karins 1.

10.2.2021 klockan 11.20: Den senaste tiden har nya fall av coronasmitta uppdagats i Cygnaeus skola, S:t Olofsskolan, Hepokullan koulu, Jäkärlän koulu, Puolalan koulu, Pääskyvuoren koulu, och Varissuon koulu. Personer som berörs av smittfallen har kontaktats av myndigheterna.

10.2.2021 klockan 11.15: Den 11 februari börjar Åbo stad vaccinera personer under 70 år som hör till riskgrupper. Det meddelar staden i ett pressmeddelande.

Institutet för hälsa och välfärd preciserade riskgrupperna och i vilken ordning de ska vaccineras den 5 februari, och nu kommer alltså vaccineringar av personer mellan 18 och 69 år att inledas för personer som tillhör riskgrupp 1. Riskgrupperna finns listade via THL:s webbsidor.

Vaccineringen kommer att inledas i Åbo mässcenter torsdagen den 11 februari, och den elektroniska bokningen är öppen från och med onsdagen den 10 februari via Åbo stads hemsida. Cirka 1000 tider går att reservera elektroniskt under vecka 6 och 7. Det finns fortfarande knappt med vaccin och nya tider går att reservera då mer vaccin anländer till Åbo. Personer som hör till riskgruppen kan också reservera vaccinationstid via telefon till stadens coronarådgivning.

Vaccineringen av personer som hör till riskgrupp 2 inleds troligen i mars i Åbo.

9.2.2021 klockan 14.40: I Pargas kommer coronavaccinationerna för åldersgruppen +80 som är hemmaboende att påbörjas inom kort, meddelar staden.

Eftersom vaccinmängderna fortfarande är rätt små, kommer staden att påbörja tidsbokningen genom att ringa upp patienten och ge tid för vaccination. Patienten ges sin första tid samt tiden om 12 veckor för dos nr 2.

I Pargas kommer vaccinationsmottaningen att ske i hälsocentralens grannhus, f.d. psykiatriska enheten. Skyltning kommer att finnas på plats. I skärgården kommer vaccinationerna att ges på hälsostationerna.

9.2.2021 klockan 14.29: Den regionala coronasamarbetsgruppen för Egentliga Finland beslöt idag att lindra coronarestriktionerna för hobbyverksamheten gällande barn i grupp.

Det här gör det tillåtet för barngrupper eller -lag med deltagare under 12 år att idka verksamhet också med närkontakt. Tävlingar eller träning mot andra lag är fortfarande förbjudet, och några tävlingar, förevisningar eller uppträdanden får inte arrangeras.

Rekommendationerna för hobbyverksamheten bland ungdomar över 12 år kommer att hållas oförändrade. I praktiken måste säkerhetsavstånden kunna följas vid alla former av hobbyverksamhet bland ungdomar och bland vuxna.

Egentliga Finland ligger fortfarande i pandemins samhällssprindingsfas och därför kan ytterligare lättnader i restriktioner inte göras, meddelar arbetsgruppen.

9.2.2021 klockan 12.23: 24 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på tisdagen. Av dem är 11 i Åbo, 1 i Salo, 2 i S:t Karins, 3 i Reso, 3 i Masku, 2 i Nystad och 2 i Pemar.

I Satakunta har 2 nya fall registrerats i Raumo, 4 i Karvia och 1 i Kankaanpää.

8.2 klockan 11.51: 21 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på måndagen: 15 i Åbo, 1 i Lundo, 1 i Loimaa, 1 i Masku och 3 i Pemar. I Satakunta har 9 nya fall registrerats: 4 i Björneborg, 3 i Raumo, 1 i Ulvsby och 1 i Säkylä.

8.2 klockan 9.51: Den coronavirusepidemi som har brutit ut i Letala, norr om Åbo, har visat sig vara av den brittiska, mer smittsamma virusvarianten.

I januari uppdagades ett smittkluster på en arbetsplats i Letala. Misstankarna om att källan till smittklustret är den brittiska varianten av coronaviruset väcktes, då det visade sig att tre av de anställda som bor i Satakunta bar på den här varianten. Hittills har 40 coronafall uppdagats i samband med smittklustret. Coronafallen är utspridda och finns i Letala, Raumo och Nystad.

Största delen av smittkedjorna är utredda, meddelar stadens överläkare Tuuli Kuisma till Yle Turku.

Alla invånare i Letala uppmanas nu minimera sina kontakter fram till den 19 februari. Elever i årskurs 4 till 9 samt gymnasiet i Letala studerar också på distans under den här tiden.

7.2 klockan 12.02:Det senaste dygnet har 27 coronafall konstaterats i Egentliga Finland, 17 i Åbo. I Salo konstaterades 2 nya fall, S:t Karins 1, Reso 3, Masku 1, Nystad 1, Pemar 1 och Punkalaidun 1.

7.2 klockan 9.53: Åbo stad förlänger begräsningarna som gäller fritidsverksamhet. Stadens inomhusidrottsutrymmen håller fortsättningsvis stängt för allmänheten. Barn och unga får fortfarande idrotta i utrymmena under reserverade tider, och även toppidrottare får träna i utrymmena.

Åbo stad rekommenderar att Åboborna ska idrotta utomhus istället, till exempel kan man besöka stadens skridskobanor.

I bilioteken är verksamheten begränsad så att avstånd ska kunna hållas. Det går till exempel att hämta reserverat material från biblioteken.

Begränsningarna gäller fram till den 28 februari.

6.2 klockan 13.09: Massvaccineringar av över 80-åringar och deras närståendevårdare kommer att inledas i Nådendal den 22 februari i enlighet med THL:s riktlinjer. Alla över 80 år kommer att bli uppringda av hälsovården i Nådendal från och med måndagen den 8 februari. Vaccineringen är frivillig och avgiftsfri.

6.2 klockan 13.05: 18 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på lördagen. 13 av fallen har konstaterats i Åbo, 1 i Reso, 1 i Letala, 1 i Nådendal, 1 i Masku, 1 i Pemar, 2 i S:t Karins och minus 2 i Salo.

5.2 klockan 20.35: Åbo stad planerar att öppna en elektronisk tidsbokningstjänst för coronavaccineringar redan under februari månad.

Coronavaccineringarna kommer att ordnas i Åbo mässcenter. Tillsvidare har personer som tillhör en riskgrupp kallats till coronavaccineringarna i mässcentret.

Den elektroniska tidsbokningen kommer öppnas i februari eller allra senast när Åbo har tillräckligt mycket vaccin för att vaccinera under 80-åringar, uppger staden i ett pressmeddelande. Enligt tidsschemat på Åbo stads nätsida över coronavaccineringarna är planen att 80-åringar börjar vaccineras i februari och exempelvis 70-åringar i mars.

Staden kommer att informera närmare om öppnandet av den elektroniska tidsbokningstjänsten under de kommande veckorna.

Åbo stad informerar också att man kommer att förlänga tiden mellan den första och andra dosen av coronavaccinet till 12 veckor i enlighet med rekommendationen som den nationella vaccinexpertgruppen gett.

Förlängningen av tiden mellan vaccindoserna kommer att påverka de redan överenskomna vaccinationstiderna från och med vecka 6. Vaccinationstider kommer att skjutas upp, de kommer inte att avbokas, meddelar Åbo stad i pressmeddelandet.

Den som ska ta vaccinet kommer meddelas om den nya tiden per sms. För dem som bor i vårdhem kommer man att komma överens om nya vaccinationstider i vårdhemmen.

5.2 klockan 13.18: 39 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under fredagen, varav 22 fall i Åbo. 2 nya fall konstaterades i Salo, 5 i S:t Karins, 2 i Reso, 2 i Nystad, 3 i Pemar, 2 i Pöytyä och 1 fall i Koskis.

I Satakunta konstaterades 11 nya fall; 5 i Björneborg, 5 i Raumo och 1 i Eura.

4.2 klockan 17.30: Begränsningarna gällande sammankomster fortsätter i Egentliga Finland. Även i fortsättningen tillåts inte offentliga tillställningar med fler än 10 personer, varken inomhus eller utomhus. Det meddelar Regionförvaltningsverket.

De här begränsningarna gäller till exempel konserter, marknader och idrottsmatcher.

Restriktionerna gäller till och med den 10 mars.

4.2 klockan 12.40: 52 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen, 26 av dessa i Åbo. I Pemar konsterades 7 nya fall; Salo 1, Reso minus 1, Masku 2, Nystad 1, Aura 1, Kimitoön 1, Pöytyä 3, Pyhäranta 2, Sagu 1, Letala 3, S:t Karins 3, Loimaa 1, S:t Mårtens 1.

I Satakunta konstaterades 5 nya fall; 2 i Björneborg, 2 i Rauma och 1 i Kankaanpää.

3.2 klockan 12.58: 44 nya fall av covid-19 har konstaterats i landskapet Egentliga Finland under det senaste dygnet. I Åbo upptäcktes 20 nya fall; Salo 1, S:t Karins 3, Reso 1, Lundo 2, Nådendal 2, Nystad 4, Letala 1, Pargas 2, Pemar 6, Pöytyä 1 och Koskis 1.

I Satakunta upptäcktes 5 nya fall av covid-19; Björneborg 1, Raumo 2 och Kankaanpää 2.

3.2 klockan 9:53: Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats hos en person i personalen vid serviceboendet Almahemmet på Kimitoön. Det är mycket osannolikt att boende har exponerats för smitta.

- Spårningsarbetet pågår för tillfället. Vi följer med situationen och vidtar vid behov fortsatta åtgärder, säger ledande läkare Sami Salminen.

Som en säkerhetsåtgärd har en del av personalen försatts i karantän i enlighet med smittskyddslagen.

3.2 klockan 9.10: Åbo stad har nu börjat ringa upp personer som är över 85 år för att kalla till vaccination mot coronaviruset. 

- Om du är över 85 år och ingen har kontaktat dig inom februari månad lönar det sig att ta kontakt med staden, säger Jutta Peltoniemi som leder arbetet med smittsamma sjukdomar.

Inom Åbo stads hemvård har vaccinationerna redan kommit igång.  Vaccineringen av personer under 85 har ännu inte startat. Övriga grupper kommer troligtvis att vaccineras under vårens lopp.

- Tidtabellen för vårens vaccinationer beror på hur mycket vaccin staden får och när leveranserna kommer, men just nu har vi ont om information om det. Vi informerar alltid så fort vi kan, säger stadsdirektör Minna Arve.

2.2 klockan 19.27: Alla rekommendationer om coronaåtgärder i Egentliga Finland fortsätter gälla fram till den 28 februari 2021, bestämde Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp på tisdagen.

Antalet coronafall i Egentliga Finland har igen börjat öka. Incidensen för coronasmittorna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har stigit och är nu uppe i 115,6. För bara en vecka sedan var tvåveckorsincidensen per 100 000 invånare 96,7.

Coronasamarbetsgruppen säger att coronatröttheten är det största hotet efter hotet för smittspridning. Coronasamarbetsgruppen betonar att alla som har möjlighet ska jobba på distans.

1.2 klockan 11.59: 34 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på tisdagen, 21 av fallen har registrerats i Åbo. 3 nya fall har uppdagats i Loimaa, 1 i Nystad, 6 i S:t Karins, 2 i Salo, och 1 i Letala.

1.2 klockan 12.16: Ett coronafall har uppdagats på daghemmet Tenavakadun päiväkoti i Reso. Barn och familjer som har exponerats för viruset har informerats och kontaktats av myndigheterna.

Även vid högstadieskolan Vaisaaren yläkoulu i Reso har det skett en coronaexponering tisdagen den 26 januari, och en person har försatts i karantän.

1.2 klockan 12.07: 30 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på måndagen. 21 av fallen konstaterades i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Letala, 2 i Loimaa, 1 i Pemar och 1 i Rusko.

31.1 klockan 13: På söndagen registerades 26 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 14, Reso 4, Lundo och Loimaa 2 och ett fall i S:t Karins, Nådendal, Masku och Nystad. I Satakunta registrerades 7 nya fall på söndagen. Björneborg 4, Karvia 2 och Jämijärvi 1 fall.

30.1 klockan 13.20: På lördagen registrerades 34 nya coronafall i Egentliga Finland. Åbo 19, Reso 4, S:t Karins och Nådendal 3, Laitila 2 och ett fall i Salo, Lundo, Nystad, Pyhäranta och Rusko. I Pemar har fallen minskat med två, i Pemar finns nu totalt 48 fall.

I Satakunta registrerades 17 nya coronafall på lördagen. Björneborg 8, Rauma 6, Jämijärvi 2 och Kokemäki 1.

29.1 klockan 17:22: Nu rekommenderas munskydd för fjärde- och femteklassare också i Nådendal. Enligt Nådendals stad utvidgar man munskyddsrekommendationen i enlighet med de rekommendationer som Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp gett.

Nådendals stad säger att man kommer att dela ut munskydd gratis till elever och personal i skolorna i Nådendal. Man kommer också att dela ut munskydd till studerande i Nådendals gymnasier för att effektivera användningen av munskydd.

29.1 klockan 12:00: 51 nya fall har registrerats i Egentliga Finland. Åbo 27; Salo 1; S:t Karins 3; Reso 8; Nådendal 4; Lundo 1; Loimaa 3; Nystad 1; Letala 1; Pemar 1; Pyhänranta 1.

29.1 klockan 10:12: Enligt uppgifter från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt härstammar 2 % av coronafallen i regionen från inomhushobbyer.

Ungefär hälften av dessa smittor är kopplade till futsal och ishockey.

– Vi har fått väldigt få rapporter som skulle sammanlänka smittor bland barn och unga med hobbyverksamhet. Den ringa förekomsten av smittor kunde delvis förklaras av att många hobbygrupper har varit på paus, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet.

Som den klart vanligaste smittkällan står personer inom samma hushåll, vilket utgör 80 % av fallen.

28.1 klockan 12.44: 41 nya fall har registrerats i Egentliga Finland. 21 i Åbo, 1 i Salo, 3 i S:t Karins, 2 i Lundo, 1 i Nådendal, 5 i Nystad, 1 i Letala, 2 i Pemar, 1 i Aura och 1 i Sagu.

28.1 klockan 10:26: Nu rekommenderas munskydd för 4-5 klassare också i Reso. Överlag har coronasituationen i Reso lugnat sig under januari.

27.1 klockan 16:42: På grund av det rådande coronaläget i Åboregionen kommer starten för vårens kurser på Arbis att skjutas upp.

Ledningen för Åbo stads bildningssektor har tagit beslutet att Åbo svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto får inleda sin närundervisning tidigast den 1 mars. Starten kan senare komma att förskjutas ytterligare.

De som anmält sig till vårens kurser uppmanas följa med de kursvisa förändringarna via institutens webbplatser.

27.1 klockan 16:30: Tio nya coronafall har uppdagats hos boende på servicehemmet Vuokkokoti i Åbo den här veckan.

Förra veckan upptäcktes 28 coronafall på servicehemmet, vilket innebär att det totala antalet bekräftade coronafall på enheten nu är 38 stycken. Också personer ur personalen har uppgets vara smittade. Det är ännu oklart hur så många på servicehemmet kan ha smittats av viruset.

Servicehemmet har infört ett besöksförbud, och håller stängt fram till 7 februari.

27.1 klockan 12:57: 93 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. Åbo 37; Salo 1; S:t Karins 7; Reso 7; Lundo 1; Nådendal 7; Loimaa 4; Nystad 7; Letala 8; Pargas 6; Aura 1; Pöytyä 2; Vemo 1.

27.1 klockan 10.45: I Björneborg har 4 lärare och 24 elever vid Noormarkku samskola exponerats för coronaviruset. Under lektionerna har munskydd använts enligt rekommendationerna, exponeringarna har skett under raster och i matsalen.

De exponerade har blivit hemma från skolan från och med onsdagsmorgonen. Myndigheterna kontaktar de berörda under dagen.

27.1 klockan 10.09: Åbo stad har som första stad i Finland tagit i bruk prognosmodellen Reina (Realistic Epidemic Interaction Network Agent) för att förutse hur coronaviruspandemin sprider sig i Åboregionen. Åbo stad använder modellen som stöd i beslutsfattandet.

Det här framkommer i ett pressmeddelande av staden.

Med hjälp av Reina kan staden se hur epidemin kommer att sprida sig och vidta åtgärder på basen av data. Prognosen beaktar olika faktorer med anledning av pandemin.

Faktorerna är bland annat smittsamheten, människors mobilitet samt införda begränsningar i till exempel kollektivtrafiken, skolor och munskyddsrekommendationer.

Under förra veckan konstaterades 151 nya coronasmittor i Åbo.

Restriktionerna i idrottslokalerna gäller till och med den 7 februari. Simhallarna, gymmen, ishallarna och övriga inomhusidrottslokaler är stängda för allmänheten. Föreningarnas turer för barn och unga samt tider bokade för toppidrott fortsätter. Idrottstjänsternas ledda verksamhet för barn och unga har satt igång, men den ledda verksamheten för vuxna skjuts upp.

Coronarestriktionerna för stadens verksamhet gäller fram till den 10 februari.

26.1 klockan 19.14: Nu ska också alla fjärde- och femteklassare använda munskydd i Åboskolorna. Rekommendationen gäller från och med onsdag.

Tidigare gällde rekommendationen sjätteklassare och äldre elever, samt fjärde- och femteklassare i skolor, där flera coronafall konstaterats.

Nu gäller rekommendationen alltså alla stadens fjärde- och femteklassare.

26.1 klockan 12.46: 24 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. 12 i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Reso, 1 i Lundo, 2 i Nådendal, 1 i Loimaa och 1 i Letala.

En kund som vistats på Åbos stadsbibliotek den 19 januari mellan 9-10.30 har insjuknat i covid-19. De som exponerats har kontaktats. De kunder som varit i biblioteket under den här tiden uppmuntras att testa sig med låg tröskel, om de får symtom.

Under den här veckan kommer Åbo stad att erbjuda munskydd åt de kunder, som besöker biblioteket och inte har ett.

25.1 klockan 14.41: Björneborgs stad meddelar att personer som på söndagen 24.1 kl.12-17 besökt Shells restaurang i Karjaranta kan ha exponerats för corona. En person som besökt restaurangen har senare visat sig ha covid-19.

25.1 klockan 12:53: 24 nya fall av corona har registrerats i Egentliga Finland sedan gårdagen. 15 i Åbo, 4 i S:t Karins, 1 i Reso och 4 i Letala.

25.1 klockan 10.59: Reso stad meddelar om en coronaexponering inom munhälsovården på torsdagen. Två personer är i karantän.

Läs också