Hoppa till huvudinnehåll

Coronaåret påverkade brottsligheten i Österbotten – kriminalöverkommissarie: "Tyvärr flyttade våldet in i hemmen"

Överkommissarie Thomas Skur
I och med att fler människor tillbringade tid hemma under fjolåret förstärktes tyvärr det finska beteendet med våld i hemmet, säger kriminalkommissarie Thomas Skur på Österbottens polisinrättning. Arkivbild. Överkommissarie Thomas Skur Bild: Yle/Kjell Vikman Polisinrättning,asylpolitik,poliskommissarie,thomas skur

Brottsligheten i Österbotten påverkades starkt av coronapandemin förra året. Inbrotten minskade rejält och det gjorde också misshandelsfallen på offentliga platser. Men tyvärr flyttade våldet in i hemmen.

–När människor tillbringar mer tid hemma har detta tråkiga finska fenomen förstärkts, säger kriminalöverkommissarie Thomas Skur på Österbottens polisinrättning.

Det sätt, på vilket människor uppförde sig och rörde på sig, ändrades märkbart under 2020 på grund av coronapandemin, säger Österbottens polischef Kari Puolitaival. Det här märks också tydligt i brottsstatistiken.

– Brottslingarna följer människorna och brotten inträffar där människorna befinner sig, jobbar och lever, säger Puolitaival.

Kari Puolitaival, polischef i Österbotten.
Coronapandemin ändrade både människors sätt att röra sig och att bete sig, säger Kari Puolitaival. Kari Puolitaival, polischef i Österbotten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Polis,poliser,polischef kari puolitaival

Våldsbrotten flyttade in i hemmen

Antalet våldsbrott förändrades inte under förra året. Men man kan se tydliga förändringar i typen av våldsbrott. Misshandel på allmänna platser minskade med knappt tjugo procent, på grund av stängda krogar och färre allmänna evenemang.

Istället flyttade våldsbrotten in i hemmen och speciellt grova misshandelsbrott och brott mot liv har ökat anmärkningsvärt säger Skur.

– Brott mot liv och försök till brott mot liv, samt grova misshandelsfall oroar polisen. Ett typiskt brott mot liv inträffar i en privat bostad. När människor har tillbringat mer tid tillsammans hemma, har detta tråkiga, finska fenomen förstärkts, säger Skur.

Typiskt är att våldsbrott sker i kamratkretsen och alkoholen är inblandad. Skur säger att det finns indikationer på att det skett fler våldsbrott inom familjerna under det senaste året, men den för att dra säkra slutsatser krävs noggranna analyser av alla enskilda fall.

Under året mottog polisen betydligt fler hemalarmsuppdrag än tidigare, medan det istället var lugnare på krogen.

Alla typer av brott påverkades av pandemin

Så gott som alla typer av brottslighet påverkades av coronapandemin. Brott mot strafflagen, undantaget trafikbrotten, ökade med nästan tio procent i Österbotten. Det är en ökning med nästan 2 000 brott jämfört med året innan.

– Knappt två tredjedelar av ökningen kommer från utpressnings-, bedrägeri- och narkotikabrott, säger Skur.

Vaastaamo-fallet syns tydligt i statistiken för utpressningsbrott och flera hundra narkotikabrottsanmälningar härrör till Silkkitie-fallet som registrerades i början av förra året.

Trafikbrotten ökade under 2020 med dryga 14 procent. Det är speciellt antalet grovt äventyrande av trafiksäkerheten som ökat. Antalet rattfyllerier höll sig på samma nivå som tidigare år.

Narkotikabrotten fortsätter öka

Narkotikabrotten fortsatte att öka också i Österbotten. För tillfället fördubblas antalet narkotikabrott på tio års tid och år 2020 var inget undantag.

På grund av den stora nationella narkotikahärvan Silkkitie, registrerades hundratals brottsanmälningar som härrör sig till den också i Österbotten. Men även utan dem skulle antalet narkotikabrott ha ökat i Österbotten under fjolåret.

– I antalet grova narkotikabrott har det inte inträffat någon förändring under fjolåret, säger kriminalkommissarie Olli-Pekka Punkari.

Färre inbrott i bostäder

Antalet inbrott sjönk betydligt i Österbotten under fjolåret. Minskningen gäller alla typer av inbrott, inbott i bostäder och fritidsbostäder, inbrott i affärslokaler och i motorfordon.

– Många gånger är det tillfället som gör tjuven. Tydligen uppkom det inte så många tillfällen ifjol när resandet begränsades och människor distansjobbade mycket hemma eller på stugan, säger Skur.

Få behövde nya pass förra året

Antalet tillståndsansökningar sjönk med nästan hälften under 2020. Antalet passansökningar minskade med drygt hälften, eller 31 000 stycken, jämfört med tidigare år.

Endast antalet vapenansökningar höll sig på samma nivå som tidigare år.

Fler poliser i Österbotten förra året

I årsverken räknat landade Österbottens polisinrättning ifjol på 626,9 årsverken. Av dessa årsverk står poliser för 474,6, det är en ökning med 9 årsverken jämfört med året innan.

Ökningen beror på en tilläggsfinansiering, HARVA, som inrättats för att säkra polistjänsternas tillgänglighet på glest befolkade områden.

– Ökningen i antalet årsverken, trots att den inte var stor, är positiv, Vi har även fått en liten tilläggsfinansiering i år, säger polischef Kari Puolitaival.

Läs också