Hoppa till huvudinnehåll

Dramatisk nedgång i den europeiska ekonomin i fjol - en ny recession sköljer över oss

Kuvassa on anonyymi ihmismassa Helsingissä 29. lokakuuta 2020.
Den ekonomiska nedgången är i stort sett en spegelbild av pandemin. Kuvassa on anonyymi ihmismassa Helsingissä 29. lokakuuta 2020. Bild: Silja Viitala / Yle anonymitet,oktober,2020,Helsingfors,ville,människor,män,kvinnor,skuggor,ljus (strålning),ekonomi,konsumtion,Recession,kapitalism,mänskliga relationer,datasäkerhet,Säkerhetshål,offer,kollektivtrafik,Psykoterapicentret Vastaamo,Vastaamodataintrånget

Den ekonomiska nedgången i Europa under fjolåret blev dramatisk, men de värsta farhågorna besannades inte.

EU:s bruttonationalprodukt sjönk i fjol med 6,4 procent. I Euroländerna var nedgången till och med lite större: 6,8 procent.

Det tyder åtminstone de första preliminära uppgifterna från Eurostat på. Eurostat är EU:s officiella statistikbyrå.

En nedgång på närmare 7 procent är ett hårt slag mot Europas ekonomi.

Den är ändå mindre än många befarade efter de omfattande nedstängningarna under coronapandemin.

Till exempel EU-kommissionen hade väntat sig att BNP skulle sjunka med 7,8 procent.

Ekonomin speglar antalet smittade

Den ekonomiska nedgången var ändå inte jämn under året, utan är i stort sett en spegelbild av pandemin.

Under våren då antalet smittade ökade första gången och ekonomin stängdes ned störtdök bruttonationalprodukten. I eurozonen var nedgången under april -juni 11,7 procent.

Man brukar tala om en recession om ekonomin krymper under två på varandra följande kvartal.

Eftersom ekonomin krympte redan under de tre första månaderna sjönk EU under våren ner i en recession.

Den lättare sommaren fick igen fart på ekonomin som började återhämta sig i början av hösten.

Men den andra pandemivågen slog igen mot ekonomin under årets tre sista månader och den europeiska ekonomin krympte med 0,7 procent.

Eftersom den andra coronavågen fortfarande håller ekonomin i ett strypgrepp väntar sig många att Europa igen ska sjunka ner i en recession under det nya årets tre första månader.

Läget är sämst i Sydeuropa

De länder som har drabbats hårdast av coronaepidemin är de länder i södra Europa som är beroende av turism. Till exempel Spaniens ekonomi sjönk i fjol med 11 procent och Italiens med 8,9 procent.

Den italienska statsbanken och Internationella valutafonden väntade sig ändå att den italienska ekonomin skulle krympa med 9,2 procent.

Finland ser fortfarande ut att trots allt klara sig jämförelsevis bättre än många andra länder.

Finlands Banks prognos i december förutspådde en nedgång på 3,8 procent, och Nordea uppskattar i en färsk prognos nedgången till endast 3,0 procent.

Det kan jämföras med USA där nedgången uppskattas till 3,5 procent. Kina som jämförelsevis snabbt fick coronaepidemin under kontroll rapporterar en tillväxt på 2,3 procent.

De officiella siffrorna från Kina betraktas inte alltid som helt pålitliga, men också enligt dem skulle tillväxten där liksom i USA ha varit sämre än på årtionden.

Vaccinerna förväntas rädda ekonomin

I takt med att allt fler blir vaccinerade väntas ändå den ekonomiska tillväxten ta fart under 2021.

Finlands Bank har förutspått en total tillväxt på 2,2 procent och Nordea förutspår i sin färska prognos en tillväxt på till och med 3 procent.

Läs också