Hoppa till huvudinnehåll

Borgå gymnasium och Prakticum positiva till att delvis ha eleverna i skolan – gymnasiets rektor: “Bättre än ingenting”

Husbyggare på inveon
Yrkesinstitutet Prakticum utreder hur eleverna kan återvända tryggt till närundervisning enligt ett liknande system som gymnasierna i Borgå omfattar efter sportlovet (illustrerande arkivbild). Husbyggare på inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula byggare,yrkesinstitutet inveon

Borgå stad gick på torsdagen in för nya coronarestriktioner gällande eleverna på andra stadiet. Från den 1 mars ska stadens elever vara växelvis i skolan för närundervisning och växelvis på distans.

I Borgå gymnasium kommer hälften av de studerande att vara i skolan, sedan byter man om så att de studerar hemifrån och andra hälften av de studerande kommer till skolan. Eleverna kommer att ha närundervisning i två veckor åt gången och sedan studera på distans i två veckor åt gången.

Borgå gymnasiums elever har inte varit i skolan sedan slutet av november i fjol. Undantaget är abiturienterna som från och med 11 januari varit i skolan för att förbereda sig inför vårens studentskrivningar.

Att Borgå stad nu vill öppna upp för fler elever i närundervisning ser Borgå gymnasiums rektor som en positiv lösning.

– I rådande läge är det ett steg i rätt riktning och bättre än ingenting. Det har varit en väldigt tung tid, i och med att vi redan två månader har haft distansundervisning, säger rektor Monica Johansson.

Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson
Monica Johansson är rektor i Borgå gymnasium (arkivbild). Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson Bild: Yle/Fanny Aaltonen Borgå,Borgå gymnasium,rektor monica johansson

Monica Johansson tror att situationen inverkar på många elevers välmående och studieresultat.

– Även om vi gör distansundervisningen så bra som möjligt är det en betungande undervisningsform när situationen blir så här långvarig.

"Lärarna har varit för beslutet"

Johansson hoppas nu att eleverna håller humöret uppe.

– Vi ska också från skolans sida försöka med olika åtgärder. Vi har ju rätt att också ha mindre, enskilda grupper i skolan om det behövs för att stödja och handleda.

Det har varit en väldigt tung tid, i och med att vi redan två månader har haft distansundervisning― Monica Johansson, rektor vid Borgå gymnasium

Hur tror du att personalen ställer sig till det nya systemet?

– Det är så klart en omställning igen, och det kräver ju lite extra planering. Men som jag har uppfattat det så har vår lärarkår varit för beslutet att eleverna återvänder till skolbänken så fort som möjligt.

Johansson tror att både elever och lärare kommer att uppskatta att få träffas i skolan igen.

"Vi har lyssnat på Borgå stad"

Småningom närmar sig studentskrivningarna och Johansson ser med tillförsikt på dem.

– Det var en stor fördel att ha abiturienterna i skolan några veckor, och nu är de inte här förrän skrivningarna börjar. Det blir tredje gången vi ordnar skrivningar under pandemin, så vi har erfarenhet och vet hur vi kan tackla vissa svårigheter.

Borgå stad rekommenderar att också yrkesinstitut tar i bruk samma system som stadens skolor, det vill säga att eleverna jobbar turvis i skolan och på distans.

Rektor och vd Laila Andersson vid Prakticum säger att skolan absolut har lyssnat till stadens rekommendation.

– Eftersom vi har enheter både i Borgå och Helsingfors måste vi se på det här ur ett större perspektiv, och vi har delvis samma lärare i båda enheterna. Vi behöver ett gemensamt system för våra båda enheter, säger hon.

Prakticums rektor Laila Andersson.
Laila Andersson, rektor för Prakticum, är för mer närundervisning och säger att skolans enheter behöver ett gemensamt system (arkivbild). Prakticums rektor Laila Andersson. Bild: Markku Rantala / Yle studier

På tisdag ska skolans ledningsgrupp ha ett möte då man fattar beslut om hur skolan går vidare efter sportlovet.

– Jag tycker det är bra att Borgå stad tagit upp det här med studerandes välmående på andra stadiets utbildning. Det är jätteviktigt med tanke på de alarmerande uppgifterna om hur ungdomarna i vårt land mår. Vi bör göra allt vi kan för att ungdomarnas vardag ska bli så bra som möjligt.

Prakticum utreder som bäst en egen lösning, som ska påminna om den Borgå stad gått in för. Situationen inom yrkesinstituten är ändå inte helt likadan som inom gymnasierna.

– Vi arbetar inte på samma sätt årskursvis som gymnasierna gör, så det är inte det mest ändamålsenliga för oss att ha en årskurs åt gången på plats. Vi måste mer se på de personliga inlärningsstigarna och vad som gynnar de studerande mest, säger Laila Andersson.

Vi bör göra allt vi kan för att ungdomarnas vardag ska bli så bra som möjligt― Laila Andersson, rektor för Prakticum

Prakticum diskuterar också med yrkesinstitutet Careeria i Borgå om hur den skolan går vidare.

– Jag stöder verkligen tanken att fler studerande ska vara på plats i skolan. Jag tror det skulle vara jätteviktigt för de ungas välmående.

Andersson säger att hon är orolig för Prakticums elever. Den som har valt en yrkesutbildning vill göra saker, inte sitta vid en dataskärm.

Husbyggare
Studerande vid yrkesinstitut bör få lära sig genom praktiskt arbete, inte genom att sitta vid en dataskärm, konstaterar Prakticums rektor. Illustrerande arkivbild. Husbyggare Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesinstitutet inveon

– Det krävs att man får göra saker för att man ska lära sig, så det är svårt att få vår utbildning meningsfull via en dataskärm. Situationen har drabbat våra elever hårt, det måste jag vara ärlig med.

"Jag oroar mig för det psykiska välmåendet"

Andersson understryker samtidigt att hon tycker att lärarna gjort ett fantastiskt jobb för att snabbt digitalisera sin undervisning.

– De flesta av våra studerande har försökt jobba bra trots omständigheterna. Jag tycker vi har klarat oss bättre än man kunde förvänta sig, men både våra elever och lärare skulle vara värda närundervisning.

Om coronaläget drar ut på tiden är risken annars att elevernas studier fördröjs.

– De blir i så fall inte färdiga då de borde bli det. En del kanske tappar greppet och sitter hemma, och jag oroar mig för det psykiska välmåendet och hur motivationen hålls uppe.

Det viktiga är ändå att närundervisningen kan ordnas på ett tryggt sätt, anser Andersson. Därför utreder Prakticum hur situationen kan lösas bäst.

– Problemet är ju om det blir smittfall i skolmiljön. Det blir tungt för dem som jobbar i skolan och det ökar stressen.

Careeria följer med situationen

Yrkesinstitutet Careeria meddelade i ett pressmeddelande på fredag eftermiddag att skolan ännu inte gör några beslut om att återvända till närundervisning.

Careeria har gjort linjedragningen att distansundervisningen fortsätter till den 28 februari. Ledningsgruppen följer med coronaläget och beslutar om distans- eller närundervisning, eller en blandning av dessa, för en månad i taget.

Sedan november har Careeria följt en modell där eleverna studerar på distans, men de kan också få närundervisning och handledning i små grupper vid behov.

Eftersom coronaläget försämrats i början av året är nu linjen att grupperna har högst sju elever och en lärare.

Careeria har också redan testat på att ha turvis närundervisning och turvis distansundervisning med små grupper, så att en grupp på tjugo elever delas upp i fyra grupper som växelvis är i skolan och hemma.

Careeria har enheter i Borgå, Askola, Kervo, Helsingfors och Vanda. Eftersom coronaläget är värre i huvudstadsregionen än i Borgå vill inte skolan öppna upp för att lärare och elever rör sig mellan enheterna.

05.02.2021 kl. 16.30: Artikeln har uppdaterats. Tidigare stod det på flera ställen att gymnasiets elever ska vara varannan vecka i skolan och varannan hemma. Enligt rektor Monica Johansson ska eleverna vara två veckor i skolan åt gången och två veckor hemma åt gången.

Läs också