Hoppa till huvudinnehåll

Polisen i Österbotten får anmälningar om snöskoterförare som inte sköter sig – kan orsaka betydande skador

moottorikelkkailija ajaa kelkkareitistä kertovan merkinnän ohi
Då man kör med snöskoter eller vilket motorfordon som helst i terrängen krävs alltid markägarens tillstånd. moottorikelkkailija ajaa kelkkareitistä kertovan merkinnän ohi Bild: Pyry Sarkiola / Yle snöskoter,snöskoteråkning,snöskoterrutter,snöskotrar

Markägare har kontaktat polisen i Österbotten på grund av snöskoterförare som kör olovligt på deras marker. "Ta reda på var du får köra före du beger dig ut", hälsar polisen.

Polisen i Österbotten har tagit emot anmälningar från flera kommuner där markägarna bett om hjälp med att få bukt med olovlig körning. Jordbrukare, skogsägare och invånare har fått sin egendom förstörd på grund av olovlig snöskoterkörning på deras marker.

För ögat ser det kanske bara ut som lite hoppackad snö där en snöskoter kört men under snön uppstår skador av olika slag.

Snön fungerar normalt som ett isolerande täcke mot kyla men då den packas ihop fryser marken lättare och det bildas is under och tjäle långt ner. Det gröna växttäcket som finns under tar skada och på våren kan man se bruna områden som inte växer och där ogräset tar över.

Täckdikningsrör fryser igen och på våren blir det då flödesvatten på åkrarna. För jordbrukaren kan det här betyda ekonomiska skador på tusentals euro.

I skogen tar speciellt trädplantor skada av snöskoterkörning. Då snöskotern kör över plantorna bryts plantan av eller kvistar bryts. Om man kör över en ny plantskog kan i värsta fall hundratals plantor ta skada och förstöras.

Markägarens tillstånd krävs alltid

Då man kör med snöskoter eller vilket motorfordon som helst i terrängen krävs alltid markägarens tillstånd.

Vägområden är inte tillåtna att köra på och till vägområde räknas bland annat dikena som finns längs vägarna.

Istäckta vattenområden och snöskoterleder kräver inga tillstånd. Man får även korsa vägar eller färdas en kort bit längs vägen om situationen kräver det för att kunna korsa vägen.

Dessutom finns snöskoterspår som upprätthålls av föreningar, organisationer eller privatpersoner och som vanligen är avgiftsbelagda i form av medlemskap eller engångsavgifter.

Ta reda på var du får köra med snöskoter innan du beger dig ut, hälsar polisen.

Läs också