Hoppa till huvudinnehåll

THL uppdaterade listan över coronariskgrupper – här kan du se i vilken ordning personer under 70 år med grundsjukdomar vaccineras

THL:s och Fimeas skylt vid Mannerheimvägen i Helsingfors.
THL:s och Fimeas skylt vid Mannerheimvägen i Helsingfors. Bild: Tiina Jutila / Yle COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,beredskapslag,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,koronaviruspandemi,pandemier,epidemier,smittsamma sjukdomar,karantän,Institutet för hälsa och välfärd,Mannerheimvägen,Brunakärr,vaccinering,vaccin,hälsa,välfärd,Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,läkemedelsbranschen

Institutet för hälsa och välfärd THL har uppdaterat prioritetslistan som bestämmer i vilken ordning coronavaccin erbjuds till personer under 70 år med olika grundsjukdomar.

Prioritetslistan baserar sig på en medicinsk riskbedömning och stöder Finlands coronavaccinstrategi.

THL har sammanställt listan i samråd med den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR). Målet är att vaccinera i rättvisast möjliga ordning.

Risksjukdomarna är indelade i två grupper

Ålder är den största riskfaktorn för allvarlig coronavirussjukdom. Dessutom påverkas risken för allvarlig sjukdom av vissa grundsjukdomar, personer med dessa löper högre risk för att behöva sjukhusvård, intensivvård eller att dö i allvarlig coronavirussjukdom.

– Riskgrupperna på listan inkluderar personer vars sjukdom eller sjukdomsbehandling försvagar immunförsvaret, personer som har svår hjärt- eller njursjukdom eller vars kroniska lungsjukdom redan gör andningen svår, säger Tuija Leino, överläkare vid THL.

En person kan också ha flera sjukdomar samtidigt. Till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck och fetma förekommer ofta tillsammans - och då ökar risken att insjukna.

Däremot ökar inte högt blodtryck hos en annars frisk person signifikant risken för allvarlig sjukdom.

Risksjukdomarna är nu indelade i två grupper och vaccineras enligt följande.

Grupp 1: Personer som lider av en sjukdom eller ett tillstånd som gör dem mottagliga för mycket allvarliga coronavirussymtom:

 • Personer som genomgått organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Personer med cancer, genomgår aktiv behandling
 • Personer med allvarlig störning i immunförsvaret
 • Personer med allvarlig kronisk njursjukdom
 • Personer med allvarlig kronisk lungsjukdom
 • Personer som tar läkemedel för att behandla typ 2-diabetes
 • Vuxna personer med Downs syndrom

Grupp 2: Personer som lider av en sjukdom eller ett tillstånd som gör dem mottagliga för allvarliga coronavirussymtom

 • Personer med astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Personer med allvarlig hjärtsjukdom, inklusive hjärtsvikt (men inte bara högt blodtryck)
 • Personer som haft stroke eller någon annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som påverkar andningen
 • Personer som går på immunsuppressiv läkemedelsbehandling för en autoimmun sjukdom
 • Personer med allvarlig kronisk leversjukdom
 • Personer mes typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Personer med allvarlig sömnapné
 • Personer med psykossjukdom
 • Personer med sjuklig fetma (BMI över 40)

THL uppskattar att den första gruppen på listan omfattar cirka 280 000 personer och den andra gruppen omkring 630 000 personer.

Vaccineringsordningen för patienter med andra sjukdomar och friska människor under 70 år kommer att specificeras senare.

Läs också