Hoppa till huvudinnehåll

En inspirerande ledare eller en sparsam ekonom – delade åsikter om hurudan stadsdirektör Jakobstad behöver

Stadshuset i Jakobstad i blekt vinterljus
Meningarna är delade om hurudan stadsdirektör Jakobstad behöver. Ekonomi eller marknadsföring verkar ligga i vågskålen. Stadshuset i Jakobstad i blekt vinterljus Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,stadshus

Jakobstad har alla förutsättningar som stad, men tappar ändå både handel och invånare, anser en grupp företagare i Jakobstad. - Vi behöver en stark, inspirerande ledare som kan marknadsföra staden utåt, säger företagaren Sam Stenberg. Lokalpolitikern Lars Björklund (SDP) säger å sin sida att ekonomin står i fokus.

Det drar ihop sig till val av stadsdirektör i Jakobstad. Den 22 februari möts stadsfullmäktige i Jakobstad för att välja ny stadsdirektör. Totalt har man åtta kandidater att välja mellan varav fyra kallades till intervju.

Åsikterna om hurudan den nya stadsdirektören bör vara är delade, och i veckan gick en grupp företagare ut med ett debattinlägg. De önskar en stark ledare för både stadens personal och invånarna. De anser att Jakobstad riskerar hamna, eller redan hamnat, i bakvattnet.

Företagare vill se en stark ledare

Vem som blir ny stadsdirektör är en väldigt viktig fråga med tanke på stadens utveckling under de närmaste fem åren säger Sam Stenberg, Jakobstadsbo och företagare inom konsultbranschen.

- Jag saknar ett synligt ledarskap i Jakobstad och det skulle behövas så att staden kan locka till sig både invånare och företag, säger Stenberg.

Stenberg är en av nio Jakobstadsbor med förankringar i företagande och näringsliv som står bakom ett debattinlägg i Österbottens tidning.

Företagare Sam Stenberg.
Sam Stenberg och de övriga som undertecknat debattinlägget lyfter fram ledaregenskaper hos den blivande stadsdirektören. Företagare Sam Stenberg. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad,företagare

Förlorar mot grannstaden Karleby

Skribenterna lyfter fram Jakobstad som en vacker kuststad med hög sysselsättning, ett rikt kulturliv och en fungerande tvåspråkighet. En stad med förutsättningar för att blomstra.

Ändå har invånarantalet fortsatt minska kontinuerligt sedan 90-talet.

Stenberg säger att Jakobstad inte riktigt hängt med i utvecklingen. Det är brist på arbetskraft i vissa branscher och tjänstesektorn är inte är inte speciellt stark, det är inte heller dagligvaruhandeln i stadskärnan, säger Stenberg.

- Som handelsstad har vi förlorat till Karleby. För att komma på rätt köl igen måste vi ha en stark ledare som aktivt och positivt marknadsför staden utåt, säger Stenberg.

Svar på tal på ledarplats

Ledarskribent Kenneth Myntti på Österbottens tidning skriver som ett svar på debattinlägget att kommunen inte är något företag – stadsdirektören måste behärska förvaltning och kommunallagens formkrav om hur kommunala beslut ska fattas.

Sam Stenberg säger att Myntti tar fasta på att en av de nu uppställda kandidaterna borde fylla alla dessa kriterier, både som förvaltningsexpert, ekonom och ledare.

- Det gör inte en enda människa.

- Och även om man ser på saken ur ett förvaltnings- och processperspektiv är det ändå så att utan invånare och skattebetalande företag så behöver man varken förvaltning eller processer, säger Sam Stenberg.

Lars Björklund
Lars Björklund (SDP) säger att det nu är avgörande att staden får bukt med ekonomin. Lars Björklund Bild: Nathalie Lindvall stadsfullmäktige

Dålig ekonomi gör Jakobstad oattraktivt

Tjänsten i Jakobstad lockade endast tre sökande i första omgången. Efter att ansökningstiden förlängdes har man nu åtta kandidater att välja mellan.

De små städerna har inte alltid så lätt att hitta sökande och stadsdirektörerna har också sökt sig bort från sina tjänster säger Minna Karhunen som är vd på Kommunförbundet.

Karhunen säger att stadsdirektörens arbetsbild förändrats och yrkesrollen är numera mycket mångsidig. Ekonomin är det område som väcker mest motstridigheter. Kommunledaren ska balansera ekonomi och föreslå sparåtgärder. En inte helt bekväm uppgift säger Karhunen.

Lokalpolitiker Lars Björklund (SDP) som sitter med i både fullmäktige och stadsstyrelsen säger att Jakobstad har en rätt så skral ekonomi och den frågan borde just nu vara i fokus, även i valet av stadsdirektör.

- Vi behöver en stadsdirektör som förstår sig på ekonomi, men vi måste också se till att den nya stadsdirektören får hjälp med att locka flera skattebetalare och företag till orten, säger Björklund.

Björklund säger att han delvis förstår företagarnas debattinlägg, och det finns exempelvis många attraktiva tomter i Jakobstad. Men uppropet kommer aningen sent anser Björklund.

Björklund säger att staden är dyr i drift, resultatet blir på minus även om skatteintäkterna inte är oävna. Det här måste få en ändring.

Lyft upp flera experter och tjänstemän

Sam Stenberg säger att det knappast behövs en större organisation för att tydligare sätta Jakobstad på kartan. Stenberg lyfter fram trojkan Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, vd Max Jansson på Visit Vasa och riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) som ett gott exempel på samarbete för att utveckla en stad.

- De har fått rätt mycket till stånd. En person kan inte axla alla roller och därför finns det en organisation kring stadsdirektören med experter inom olika områden. Deras roll borde bli mera synlig, säger Stenberg.

Stenberg säger att de tjänstemän och medarbetare som finns kring stadsdirektören kunde ta mera plats. De har varit osynliga under en längre tid.

Lars Björklund säger att det också hänger på övriga tjänstemän och politiker att prata vackert om Jakobstad och på så vis göra staden attraktiv.

Styrelseordföranden lyfter fram en medelväg

Stadsstyrelsen ordförande Owe Sjölund (SFP) anser att det är postivt att stadsborna engagerar sig i valet av stadsdirektör och uttrycker sina tankar och önskemål. Sjölund håller delvis med skribenterna.

Samtidigt kommer man inte ifrån att kunskap i förvaltning och ekonomi är mycket viktig. Sjölund säger att hela stadens organisation hänger på att man följer gängse spelregler.

- Ledarskapsfärdigheter är en viktig del av helheten. Men att hitta den optimala människan för uppgiften är alltid en utmaning, säger Sjölund.

Owe Sjölund sitter på ett kafé med en kopp kaffe.
Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund säger at man oavsett vem som väljs till stadsdirektör behöver stöda upp kring personen. Owe Sjölund sitter på ett kafé med en kopp kaffe. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,sjölund

Sjölund säger att stadsdirektörens roll i marknadsföringen av staden är viktig. Men hur man löser detta pussel av uppgifter är upp till beslutsfattarna.

- Man måste bestämma hur man kompletterar en stadsdirektör om hen är en sämre marknadsförare. Eller tvärtom, ifall stadsdirektören är bra på marknadsföring men inte en slipad ekonom, säger Sjölund,

Rätt folk på rätt poster

Stenberg säger att ledarens främsta uppgift är att få fram det bästa i medarbetarna. Experter bidrar å sin sida med sina särkunskaper. Därför anser inte Stenberg att stadsdirektören måste vara en expert inom alla förvaltningsområden.

- Men med en aktiv stadsdirektör utåt och en bra organisation som kan förvaltning, processer och paragrafer ser jag inte heller att organisationen måste svälla ut. Det handlar om att ha rätt människor på rätt poster, säger Stenberg.

Lars Björklund säger att Sam Stenberg och de övriga som skrivit debattinlägget främst är företagare och inte bekanta med kommunal förvaltning. Det är stor skillnad på en kommun och ett företag.

- Det finns tjänstemän som stadsdirektören kan delegera uppgifter till, men kunskaper i ekonomi och kommunalförvaltning är nödvändiga för en stadsdirektör, säger Björklund.

Kan man då tänka sig att välja en stadsdirektör som är en bra ledare men inte är förtrogen med ekonomi eller kommunal förvaltning? Kan Owe Sjölund tänka sig att ledaregenskaper och karisma räcker?

- Naturligtvis kan de räcka ganska långt, om man bygger upp organisationen på det sättet att man vet vem som har vilken roll i organisationen, säger Sjölund.

Sjölund säger att om man väljer den vägen så ligger ett stort ansvar på fullmäktige för att foga ihop pusslet.

Man kan alltså täcka upp och komplettera om stadsdirektören inte har kunskap inom alla områden?

- Absolut, det är helt möjligt och det måste man också göra. Varje gång man byter stadsdirektör så har de valda personerna olika starka sidor, säger Sjölund.

Samtidigt säger Sjölund att han långt håller med Lars Björklund. Ekonomin är i fokus just nu. I och med social- och hälsovårdsreformen förändras också kommunens roll märkbart. Det ökar betydelsen av ekonomiskt kunnande.

- De beslut vi gör nu kommer att påverka stadens framtid långt fram i tiden, säger Sjölund.

Strengbergs klocka i vinterljus
Social- och hälsovårdsreformen sätter också press på kommunerna. Strengbergs klocka i vinterljus Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Strengbergs tobaksfabrik

Ansikte utåt eller en ekonom

Att enbart fokusera på ledaregenskaper och ekonomisk utbildning är omöjligt när det gäller valet av stadsdirektör anser Lars Björklund.

- Det går helt enkelt inte. Men naturligtvis ska stadsdirektören samarbeta med ekonomidirektören, personaldirektören och övriga tjänstemän. Om vi har en bra ledningsgrupp så går det väl för staden Jakobstad, säger Björklund.

Vad ska en stadsdirektör vara i ditt tycke, en charmknutte eller en boren ekonom? Eller ska hen vara allt i en person?

- Man ska vara allt. Men i första hand ska vi se till att få ekonomin i skick. Inte ens grannkommunerna vill arbeta med oss för att vi har så dålig ekonomi, säger Björklund.

Varför har det inte gått så bra hittills, varför krymper staden?

- Säg det, det vore tacksamt om man kunde svara på.

Är du säker på att Stenberg och de övriga undertecknande inte har rätt, att det behövs en karismatisk ledare?

- Vi har säkert sökande som klarar detta. Men om man ser till de som undertecknat inlägget så blir jag lite tveksam. Bland dem finns det också personer som jobbat för stadens utveckling. Varför har de slutat? säger Björklund.

Lars Björklund ser det som ett lagarbete att lyfta Jakobstads profil och attraktionskraft.

- Det är allas vår uppgift att tala gott om vår hemstad. Om man ser på antalet osakliga och negativa inlägg i sociala medier så blir man inte förvånad om staden får dåligt rykte, säger Björklund.

Jakobstad.
Den 22 februari samlas fullmäktige i Jakobstad för att välja Kristina Stenmans efterträdare som stadsdirektör, Jakobstad. Jakobstad

Staden saknar en teknisk direktör eller projektledare

Stenberg säger att det bland nuvarande kandidater finns personer som kunde bli just den stadsdirektör som staden behöver. Lars Björklund är av samma åsikt, bland de sökande finns personer med både ledaregenskaper och starka kunskaper i ekonomi och förvaltning.

- Jag anser inte att vi på basis av debattinlägget kan plocka fram en enskild person som skulle matcha just det de söker. Men vi har bra sökande som kommer att klara uppgiften, säger Björklund.

Owe Sjölund säger att när det gäller marknadsföringen av Jakobstad så blir det antagligen aktuellt att stärka upp med medarbetare kring stadsdirektören. Staden behöver en person som bland annat kan ägna sig åt större projekt.

- Det här hänger också ihop med den tekniska biten. Vi saknar en teknisk direktör, eller vilken benämningen nu blir. Vi måste stärka upp oavsett vem som blir vald, säger Sjölund.

Är det en utvecklingsdirektör ni söker?

- Typ. Men samtidigt ändras kommunens roll, stora projekt ska ros i land så som bostadspolitiska program, generalplaner eller en miljöplan.

- Jag tror att det behövs en projektmänniska som tar hand om vissa specifika delar av stadens förvaltning, säger Sjölund.

Finns bra kandidater i buketten

Sam Stenberg fortsätter hoppas på en stark ledare som lyfter Jakobstad. Ska man bli stadsdirektör måste man tycka om att leda, inspirera och stå i rampljuset anser Stenberg.

- Sådana kandidater finns det och tillsammans med duktiga medarbetare kan man skapa ett team som klarar att föra Jakobstad framåt, säger Sam Stenberg.

Owe Sjölund säger att man beslutat att välja en ny stadsdirektör bland de åtta personer som ställt sig till förfogande. Nu väntar man på utvärderingsrapporterna efter att kandidaterna låtit sig lämplighetstestas.

- Jag tror att vi bland de här kandidaterna kommer att välja en stadsdirektör som är bra för vår stad. När vi gjort vårt val måste vi titta på helheten för att se var vi behöver komplettera eller stärka upp, säger Owe Sjölund.

Läs också