Hoppa till huvudinnehåll

ÅA startar utbildning för att stärka Vasas energikluster: "Digitalisering kräver kunskap om IT och om industrin"

Man i medelåldern med glasögon tittar in i kameran.
För nio år sedan poserade Johan Lilius för den här bilden. I dag berättar han stolt om det nya magisterprogrammet i informationsteknologi som startas i Vasa till hösten. Arkivbild. Man i medelåldern med glasögon tittar in i kameran. Bild: YLE/Elin Willows Åbo Akademi,ict-huset

Energiklustret i Vasa behöver diplomingenjörer i informationsteknologi, det säger Johan Lilius som är professor i datateknik vid Åbo Akademi. Han är med och startar en ny utbildning i Vasa som ska täcka näringslivets behov, men som också ska stärka fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi i Vasa.

Efter en längre tids planering är allting klappat och klart för att Åbo Akademi ska kunna starta en permanent magisterutbildning i informationsteknologi i Vasa i höst.

- Det finns ett mycket aktivt energikluster i Vasa. Vi är mycket intresserade av att vara med i utvecklingen som sker i klustret just nu, i den här digitaliseringsprocessen, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

Tietoevry kan skapa konkurrens men också reklam

Frågan är ändå om it-koncernen Tietoevrys meddelande om att utvidga verksamheten i Vasa, kan sätta käppar i hjulet för magisterprogrammet och att de som annars skulle ha sökt till utbildningen söker jobb i stället.

På kort sikt ja, men inte på lång sikt, säger Johan Lilius.

- Jag ser det egentligen som marknadsföring för it-studier. De här företagen flyttar till ställen där det finns kompetens. Jag ser det bara som ett exempel på ett större behov av personal. Det har kanske på kort sikt en viss inverkan på rekryteringsmöjligheterna, men på längre sikt ser jag det bara som en positiv utveckling, säger Lilius.

Kan det bli så att de som skulle söka sig till er i stället tar anställning?

- Nej det tror jag inte. Och även om de gör det är vår utbildning lite uppbyggd på det sättet att det är möjligt att arbeta vid sidan om. Många magisterstuderande jobbar vid sidan om, för behovet av kunnig personal är så stor.

Diplomingenjörer i IT behövs inom två branscher

Magisterutbildningen i informationsteknologi vid Åbo Akademi i Vasa kommer att ta in tio studerande per år. Man riktar sig främst till it-ingenjörer, men också till de som har någon typ av it-komponent i sin utbildning, berättar Johan Lilius.

Enligt Lilius finns det två olika typer av behov av diplomingenjörer i informationsteknologi, dels är det inom programmering och dels inom digitalisering.

- Behovet av it-kunnig personal inom mer traditionella industrier växer hela tiden. Digitaliseringsprocessen kräver it-kunskap, men det behövs också förståelse för den specifika industrin man jobbar inom.

Behovet av it-kunnig personal inom mer traditionella industrier växer hela tiden

För ett år sedan gick Johan Lilius ut och berättade om planerna på magisterprogrammet i Vasa. Då fanns det inga beslut ännu men förhoppningarna var stora från hans sida om att det skulle bli verklighet.

Under det senaste året har de hunnit få en hel del respons och haft möten med olika representanter för både stad och näringsliv.

- Det har varit lite utmanande, om vi inte hade haft det nuvarande coronaläget skulle vi säkert ha synts till mer i Vasa under hösten.

- En viktig aspekt är att det här möjliggörs av stöd som vi får från österbottniska stiftelser. Det ser jag som ett konkret tecken på att det finns ett starkt intresse för det här i regionen.

Det är tänkt att man inte bara ska starta en enhet som sysslar med undervisning utan också med forskning. Man kommer också att hålla grundläggande kurser i informationsteknologi via Öppna universitetet.

Läs också