Hoppa till huvudinnehåll

Nya jaktmetoder med judasmårdhundar och lövblåsare ska rädda sjöfåglarna

Man och hund sitter på bänk
Ett pilotprojekt för att skydda sjöfåglar mot mink och mårdhund. Biolog Kim Jaatinen presenterar sitt effektivaste vapen mot de främmande arterna mink och mårdhund: spårhunden Turre. Man och hund sitter på bänk Bild: Ilse Klockars / Yle Ingå,Kopparnäs (halvö i Finland),kim jaatinen

Mink och mårdhund är främmande arter som som inte hör hemma i vår nordiska skärgård. Nu har det allt minskande antalet sjöfåglar lett till nya metoder; jakt med hjälp av hundar, och judasdjur med GPS-halsband.

Kim Jaatinen är biolog till utbildningen och leder till vardags Natur- och viltvårdsstiftelsen i Ingå.

Inom ramen för ett skärgårdsprojekt strävar stiftelsen efter att värna om Östersjön och artmångfalden bland annat genom att minska på mink- och mårdhundspopulationerna.

- Det största problemet för ejdern i Finland är predation. Då handlar det mycket om havsörn som är en naturlig predator för ejdern. Men i vår forskning ser vi att minken och mårdhunden är ett växande problem, konstaterar Kim Jaatinen.

Man visar upp minkfälla
Minkfällor används fortfarande men nu tillsammans med nya effektivare metoder som specialskolade hundar. Man visar upp minkfälla Bild: Ilse Klockars / Yle Kopparnäs (halvö i Finland),Ingå,minkfälla

Markhäckande sjöfåglar utsatta

Minken och mårdhunden är främmande arter i den finländska naturen. Speciellt utsatta är markhäckande sjöfåglar som är försvarslösa mot mårddjuren. En enda mårdhund kan utplåna alla ejderbon över ett stort område.

- Så länge det finns tillgängligt byte tar minken ta livet av så många den hinner. Det hör till mårddjurens naturliga beteende hör att gömma föda till en annan dag, förklarar Kim Jaatinen.

Ny kunskap visar även att speciellt mårdhund rör sig över betydligt större områden än vad som tidigare var känt. Det betyder att redan få individer kan medföra stor skada för häckande fåglar.

Hundar och lövblåsare nya vapen

För att bekämpa främmande rovdjur speciellt i fåglarnas häckningsområden provas nya metoder vid sidan av traditionella fällor. Hundar har visat sig mycket effektiva i jakten på både mink och mårdhund.

Hund tittar in i kameran
Den karelska björnhunden Turre är trots sin unga ålder en mästare på att spåra mink och mårdhund. Hund tittar in i kameran Bild: Ilse Klockars / Yle karelsk björnhund,Turre

Förutom de mycket effektiva specialskolade hundarna har även lövblåsare visat sig vara ett vasst vapen i jakten på mink.

- Minken har en akilleshäl, när den känner luftdrag inne i sitt gömställe springer den blint undan och då kan man få skott på den, berättar Kim Jaatinen.

Judasmårdhundar med GPS-halsband

Användningen av så kallade judasdjur går ut på att utnyttja mårdhundens sociala beteende. Infångade mårdhundar förses med ett GPS-halsband som med tiden leder jägarna till mårdhundens utvalda partner.

- Vi sätter halsband med GPS-sändare på en mårdhund som sedan fritt får söka upp en partner åt sig. Sedan avlägsnar vi djuret utan halsband och låter djuret med halsband fortsätta sitt liv och söka upp en ny partner, förklarar Kim Jaatinen.

Metoden som gett goda resultat i sådana fall när mårdhundsstammen redan minskat och inte är så tät.

- Då vi behöver hjälp med att hitta dom sista djuren är en mårdhund det bästa verktyget för att hitta en annan mårdhund, konstaterar Kim Jaatinen om metoden som speciellt använts av Skärgårdsnaturens skötsel- och skyddsförening.

Privata markägare efterlyses

I Västnyland har jakten på de främmande rovdjuren skett främst på områden som ägs av Forststyrelsen eller på större privata naturskyddsområden.

- I den västnyländska och nyländska skärgården är markägandet splittrat i små stugtomter, och det är ett av våra största problem för tillfället, säger Kim Jaatinen.

Man och hund blickar ut över vintrigt hav
Många äger skärgården. Kim Jaatinen med specialskolade hunden Turre hoppas på att allt flera privata markägare redan denna vår ska låta dem bekämpa främmande rovdjur i skärgården. Man och hund blickar ut över vintrigt hav Bild: Ilse Klockars / Yle Ingå,Kopparnäs (halvö i Finland),kim jaatinen

Natur- och viltvårdsstiftelsen skulle gärna se att privata markägare i ännu högre grad skulle se nyttan med det miljöarbete som görs för att trygga bestånden av sjöfåglar i skärgården.

- Om en holme ägs av en person är det rätt lätt att få lov för bekämpning av främmande rovdjur, men om den ägs av 40 personer är det otroligt svårt att få tillstånd av alla ägare.

- Vi har ett stort arbete i att berätta om problemet. Vi hoppas på att allt flera privata markägare ska bestämma att både deras egen och grannholmen kan vara med i projektet, konstaterar Kim Jaatinen.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet där Kim Jaatinen berättar om problematiken med främmande arter.

Pilotprojekt för nationell lösning

Jord- och skogsbruksministeriets SOTKA -projekt strävar efter att garantera häckningsfrid för genom att eliminera främmande rovdjur som mink och mårdhund.

Natur- och viltvårdsstiftelsen och Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening agerar som lokala aktörer i detta pilotprojekt.

- Vi söker en nationell lösning på hur vi ska bli av med mink och mårdhund i skärgården, konstaterar Kim Jaatinen.

Det tvååriga pilotprojektet tar slut under år 2021 och ska sedan utvärderas.

Natur- och viltvårdsstiftelsens eget Skärgårdsprojekt kommer dock att fortsätta med bekämpning av främmande rovdjur så långt finansieringen räcker.

Värdefull kunskap

Kim Jaatinen kombinerar i sin forskning tillsammans med Markus Öst från Åbo Akademi information över fågelpopulationer med nytt kunnande om rovdjursfångst. Resultaten väntas blir klara senare under våren 2021.

- Forskningen visar att ökad bekämpning av mink och mårdhund leder till att ejderbon har mindre sannolikhet att blir förstörda, att ådorna överlever bättre trots att predationen från örnen samtidigt ökar.

- Ejdern är en långlivad fågel, för att skydda sin överlevnad kan den låta blir att häcka så länge den tycker att det är för farligt. Då blir det inga nya ejdrar. Vår forskning visar även att häckningssannolikheten ökar när man bekämpar mink och mårdhund, konstaterar Kim Jaatinen.