Hoppa till huvudinnehåll

Sibbobor oroar sig för att Norrskogens friluftsområde stympas när Nickby gård omvandlas till småstadsidyll

Illustration över planerat bostadsområde
Nickby gårds nya bostadsområde får både höghus och småhus. Illustration över planerat bostadsområde Bild: Tietoa Finland Oy / Sibbo kommun bostadsområden,Nickby,Sibbo,illustration,höghus,flervåningshus,småhus,egnahemshus,illustration över Nickby gårds centrum

Det är ont om friluftsområden i Nickby. Därför är invånare upprörda över att kommunen väljer att bygga hus där alla invånare kan få motion. Planläggarna följer bara strategin att bereda för fler invånare och tågtrafiken.

Den 4 februari ordnade Sibbo kommun ett webbinarium om detaljplaneutkastet för Nickby gårds centrum.

Webbinariet var öppet för alla och invånarna var inte sena med att framföra sina åsikter i möteschatten.

Invånarnas kritik mot detaljplaneutkastet och utvecklingen i Nickby kan sammanfattas i två viktiga punkter.

  • Norrskogens rekreationsområde är unikt för Nickby och får inte förstöras. Förslagsvis borde bostadsområdet resas närmare Storkärr och Antbacka än vid Nickby gård.
  • Det nya bostadsområdet får inte ha en prägel av förort med arkitektur som påminner om höghusområden i Korso eller Kervo. Invånarna vill inte heller att Nickby omvandlas till en småstad.

Invånarna ifrågasätter också behovet av tågtrafik mellan Nickby och Kervo och önskar bättre lösningar för busstrafiken istället.

De ifrågasätter också varför planeringen av Nickby centrum och Nickby gård drivs fram i en så snabb takt.

Dennis Söderholm.
Dennis Söderholm inspekterar området där Nickby gårds centrum ska byggas. Arkivbild. Dennis Söderholm. Bild: Yle/Mikael Kokkola Sibbo,stadsplanering,dennis söderholm

Planläggare Dennis Söderholm bemöter kritiken så här:

- Orsaken till varför det här området planeras är ju järnvägen, så man kan säga att ödet har fastslagits redan på 1870-talet när järnvägen byggdes. Skulle järnvägen och stationen ligga på ett annat ställe skulle man knappast planera det här området.

Eftersom kommunen planerar att inleda tågtrafik mellan Nickby och Kervo behövs nybyggnation i närheten av stationen och därför är Nickby gård i fokus.

- När vi har planerat det här så har vi utgått ifrån att vi främst bygger på åkrarna. Det är också åkrar som ligger närmast stationen och vi sparar mera skogen.

Men eftersom det behövs en förbindelse mellan norr och söder så byggs det också delvis genom skogen. Det här beror på att det finns en skogsremsa mellan de två åkrarna i riktningen norr-söder.

- Den är i rekreationsbruk och hamnar under bebyggelsen så som det nu är planerat, säger Söderholm.

Övertro på tågtrafiken

Johan Isaksson, tidigare kommunalpolitiker i Sibbo, är kritisk till planändringarna i Nickby. Han vill väcka Sibbobornas intresse och uppmana till att föra fram sina åsikter innan det är för sent.

I sin kritik sammanfattar han flera tankar och åsikter som också ventilerades i möteschatten.

- Största nackdelen är att Sibbo håller på att förstöra ett rekreationsområde med stora naturvärden och det kommer vi aldrig att få tillbaks om man bygger det fullt med höghus och egnahemshus, säger Isaksson.

Isaksson anser att kommunen bygger på ett område som inte lämpar sig för att omvandlas till ett tättbebyggt bostadsområde.

- Vi har andra områden, om man skulle lite titta sig omkring så finns det nog mark i Nickby som lämpar sig bättre för byggande än ett rekreationsområde.

Åkerlandskapp intill Nickby.
På andra sidan åkrarna skymtar järnvägsbanan och Nickby centrum. Åkerlandskapp intill Nickby. Bild: Yle/Mikael Kokkola Sibbo,stadsplanering,åker,Nickby gårds centrum

Isaksson tror att det säkert finns tomtmark med färdig infrastruktur och att det samtidigt skulle bli billigare att bygga där det redan finns vägar i närheten.

Kommunen motiverar hela projektet med att den kommande järnvägsförbindelsen förutsätter ett nytt bostadsområde och fler invånare.

- Där har vi kanske det stora problemet. Nu har tåget dykt upp som någon form av frälsare som ska göra allting rätt. Bara tåget kommer ska vi få affärslokaler och allt möjligt annat, men jag är nog skeptisk till det.

Isaksson säger att han pendlat till Helsingfors i 20 år och att han inte hyser några varma känslor för en tågbaserad lösning. Han tror att elbussar och motsvarande lösningar kan skapa en ekologisk kollektivtrafik i framtiden.

- Med tåget binder man sig till en statisk lösning. Det finns inga garantier för att tåget kommer eller att det blir en större succé i framtiden.

Rekreation också på annat håll i Nickby

I en helhetsplan för Nickby har planerarna tittat på alternativa platser för rekreation. Det är nödvändigt eftersom det inte bara är Nickby gård som byggs ut utan också andra delar av Nickby.

- Vi har hittat alternativ som har vissa problem för att de inte är i kommunens ägo för tillfället och då måste man förhandla med markägarna för att få de här områdena i rekreationsbruk, säger Söderholm.

I området kring Nickby gård försöker man ännu hitta möjliga lösningar för att få speciellt skidspår i en sådan terräng som inte är så kuperad som den norra delen av området.

Småstadsidyll, ingen betongförort

Sibboborna är mycket oroliga över att Nickby gård ska omvandlas till ett bostadsområde som påminner om förorterna i de kringliggande tätorterna Korso eller Kervo.

I möteschatten vill man påminna makthavarna om att Sibbo är en kommun, inte en stad, och att prägeln med småhus nära naturen varit en avgörande orsak till varför man valt att flytta till Sibbo.

Söderholm är redan bekant med invånarnas avoga inställning till betongförorter från forna decenniers så kallade miljonprogram.

- Därför har vi planerat det här på ett mer klassiskt småstadssätt med gröna innergårdar och att parkeringen är på gatan, så att det blir ett trivsamt område.

Illustration över ett planerat bostadsområde.
Bilarna parkeras på gatan istället för på gårdarna. Illustration över ett planerat bostadsområde. Bild: Tietoa Finland Oy / Sibbo kommun bostadsområden,Nickby,Sibbo,illustration,höghus,flervåningshus,småhus,egnahemshus,illustration över Nickby gårds centrum

Fyra våningars höghus är standard i Nickby och det utgår också detaljplanen från. Något enstaka hus kan få ytterligare en våning om det verkar motiverat.

Planläggarna kommer sannolikt också att kräva att höghusen har åstak och att man inte får ha elementfasader utan fasaderna ska ha ett bättre beklädnadsmaterial, till exempel trä, tegel eller rappning.

- Det ska inte bli som vilket annat nytt bostadsområde som helst, utan ha en särskild prägel.

Söderholm nämner stadsdelen Herrgårdsforsen i Vanda som blivit ett populärt bostadsområde tack vare nya arkitektoniska lösningar.

- Det byggdes för 20 år sedan och var helt annorlunda än vad man byggde på den tiden. Det här skulle kunna vara en modern version av det har vi tänkt.

Närheten till naturen och grannen

I detaljplaneutkastet finns två gröna korridorer inritade. Den ena gör en lov runt hela bostadsområdets västra sida, den andra går rakt genom det nya centrum.

I möteschatten undrar invånare hur man tar sig till och från Norrskogens friluftsområde.

- Det nya området byggs inte helt fast vid det nuvarande området vid Bybergsvägen, där har vi litet avstånd. Däremellan blir det en ganska bred skogsremsa och i dagsläge finns där en del friluftsleder.

På områdets västra sida blir förbindelsen mellan Nickbyvägen och Norrskogen kvar som planläggarna ser som ett viktigt skidspår. Där skidar man sedan förbi en del byggnader på ganska nära avstånd.

Illustration över ett planerat bostadsområde.
Det är nära till grannen i det nya bostadsområdet. Illustration över ett planerat bostadsområde. Bild: Tietoa Finland Oy / Sibbo kommun bostadsområden,Nickby,Sibbo,illustration,höghus,flervåningshus,småhus,egnahemshus,gator,illustration över Nickby gårds centrum

- Det samma gäller alla rutter. Vi har försökt skapa sådana friluftsleder som förstås delvis går nära bebyggelse, men att man via en parkaktig miljö eller smalare skogsremsa kommer upp till de större friluftsområdena istället för att behöva gå längs med gatan.

När det gäller den gröna korridoren genom Nickby gårds centrum kommer invånarna sannolikt att ofta ha hundratals Sibbobor cyklandes eller promenerandes rakt utanför fönstret.

Söderholm instämmer i att ens upplevelse av naturen och ett friluftsområde förändras negativt om fler vistas i det samtidigt, men samtidigt kan de som köpt en tomt och bor där inte ha ensamrätt på området.

Bostäder närmare Storkärr

När det gäller möjligheterna att placera det nya bostadsområdet till exempel närmare Storkärr eller Antbacka är saken åtminstone utredd med hänsyn till järnvägen.

- Det är också utrett var stationen ska placeras. Du kan inte gå så långt västerut eftersom vi också ska betjäna det nuvarande Nickby centrum. Om vi skulle flytta stationen en halv eller en kilometer västerut skulle nuvarande centrum bli för långt borta från stationen. Det är ju nuvarande centrum som är kärnan i Nickby.

Dessutom tillåter inte den nuvarande järnvägsgeometrin en station längre västerut, inte heller kurvdragen som ligger öster om den nuvarande stationsbyggnaden.

- Vi har utrett ungefär sex olika placeringar och då var stället där den nuvarande stationen ligger det bästa med tanke på järnvägsgeometrin.

Detaljplaneutkastet är framlagt vid kundbetjäningen Sibboinfo i Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats till och med den 15 februari.

- Vi kommer att gå genom all respons som kommer in och det vi nu har planerat är ett planutkast och det hör till de planeringsskedena där man kan göra de största förändringarna, säger Söderholm.