Hoppa till huvudinnehåll

Snart öppnar tidsbokningarna för coronavaccination – så här ser läget ut just nu i Västnyland

En vårdare i Raseborg ger den första sprutan åt en i vårdpersonalen den 11. januari 2021.
Coronavaccineringen kom igång 11.1 i Raseborg. Här är den första sprutan som gick till en i vårdpersonalen. En vårdare i Raseborg ger den första sprutan åt en i vårdpersonalen den 11. januari 2021. Bild: Raseborgs stad Raseborg,Västnyland,raseborg covid 19-vaccinering

Många äldre och deras anhöriga har börjat fundera när tidsbokningen till coronavaccination ska komma igång i Västnyland. Hittills har den knappa tillgången till vaccin satt käppar i hjulet. På grund av ändrade rekommendationer kan man snart börja boka tid.

Mängderna vaccin som kommer till Västnyland är kanske inte så mycket större, men tack vare att den andra dosen vaccin kan vänta lite längre än vad man trodde i början av året, så kan också fler människor vaccineras.

De vaccindoser som hittills kommit till de västnyländska kommunerna har gått till äldre som bor på olika boenden och till sjukvårdspersonal som deltar i provtagning eller vård av patienter med misstänkt eller konstaterad coronavirussmitta.

I några västnyländska kommuner har också hemvårdens klienter blivit vaccinerade och man börjar småningom vaccinera personer som är över 80 eller 85 år.

Tidsbokningen har ändå inte kommit igång någonstans i Västnyland, men nu är flera kommuner i startgroparna.

Vi har gjort en kort sammanställning över hur läget ser ut just nu, det vill säga i början av vecka 6.

Lojo tar i bruk tidsbokning i slutet av veckan

Som det nu ser ut kan man börja boka tid för vaccination i Lojo i slutet av den här veckan.

Det berättar välfärdsdirektör Tuula Suominen.

I slutet av veckan torde Lojo få cirka 350 doser av Astra Zenecas vaccin. Det här vaccinet ges inte till personer som är över 70 år.

Däremot kan man ge vaccinet till personer mellan 65 och 69 som hör till riskgrupp.

Den här veckan, alltså 8-14.2, fortsätter vaccineringen av hemvårdens klienter som är över 80 år. En del Lojobor som är över 80 och bor hemma utan att få hemvård kommer också att få vaccin redan den här veckan.

Nästa vecka får personal och klienter som bor på dygnetruntboenden sin andra vaccindos, uppger Tuula Suominen, välfärdsdirektör i Lojo.

Enligt THL:s vaccinationsregister hade drygt 1 900 Lojobor fått coronavaccin fram till slutet av vecka 5.

Här kan du följa med hur läget ser ut i din kommun.

Sjundeå börjar vaccinera över 80-åringar som kontaktas per telefon

Den här veckan fortsätter Sjundeå att vaccinera hemvårdens klienter som är äldre än 80 samt personer som är över 65 år och som bor i samma hushåll.

Den här veckan kommer Sjundeå också igång med att vaccinera enskilda kommuninvånare som är över 80 år. De här Sjundeåborna kontaktas per telefon.

Som det nu ser ut kommer också Sjundeå att kunna öppna sin tidsbokning.

Den här veckan hoppas Sjundeå på att få av Astra Zenecas vacciner, berättar grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand. Hur många doser, visste hon inte på måndagen (8.2).

De vaccinerna kommer att ges till Sjundeåbor i åldern 65 till 69.

Cathrinne Wetterstrand
Tillgången till vaccin ändrar snabbt. Ännu i slutet av förra veckan (vecka 5) kände grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand enbart till utlovade 69 doser. Nu kan de bli fler. Cathrinne Wetterstrand Bild: privat Västnyland,cathrinne wetterstrand

Enligt THL:s vaccinationsregister hade knappt 180 Sjundeåbor fått coronavaccin fram till slutet av vecka 5.

I Ingå vaccineras hemvårdens klienter som är över 80 år

Ingå har den här veckan tillgång till cirka 30 vaccindoser som ska ges till klienter inom hemvården, uppger grundtrygghetsdirektör Pilvi Österman.

Det gäller då personer som är över 80 år.

Ingå hoppas ändå komma igång med att vaccinera övriga Ingåbor som är över 80 år i slutet av februari eller början av mars.

De Ingåbor som är mellan 65 och 69 år och hör till en riskgrupp kan eventuellt vaccineras i slutet av februari.

De här preliminära uppgifterna beror i slutändan på om Ingå får tillräckligt med vaccin och vilket.

Mera information kommer genast som man får veta om vaccinmängder.

Tidsbokningen kan komma igång först när vaccinmängderna blir större. Tillsvidare har Ingå inga vacciner att erbjuda, berättar Pilvi Österman.

Personalen på hälsocentralens infektionsmottagning har till stor del vaccinerats, samma gäller personalen som jobbar i Ingås serviceboenden.

Enligt THL:s vaccinationsregister hade drygt 150 Ingåbor fått coronavaccin fram till slutet av vecka 5.

Raseborg öppnar tidsbokning, småningom får Hangöborna också vaccineras i sin hemstad

Också Raseborg står i beråd att öppna sin tidsbokning, men tf biträdande överläkare Åsa A. Westerlund säger att staden ändå tänker ringa direkt till de äldre invånare som står först i tur att bli vaccinerade.

- Det har i andra kommuner visat sig vara lite krångligt med tidsbokning på nätet, säger Åsa A. Westerlund.

Orsaken till att Raseborg och snart också Hangö kan öppna sin tidsbokning beror på att de har tillgång till mera vaccin.

- Vi får inte mera vaccin än vad vi har räknat med, men vi har mera tillgång till det vaccin som vi har börjat dela ut eftersom man har ändrat tidpunkten för den andra dosen, förklarar Westerlund.

Nu när den andra vaccindosen kan skjutas fram med tolv veckor så kan i stället fler invånare få sin första vaccindos.

Åsa A. Westerlund.
Åsa A. Westerlund är glad över att fler invånare kan få vaccin när man kan skjuta upp den andra dosen med cirka tre månader. Däremot upplever både hon, och grundtrygghetsdirektörerna i de västnyländska kommuner vi har talat med, att läget ändrar hela tiden. Det som gäller nu, kan vara gammal information redan i morgon. Åsa A. Westerlund. Bild: Yle/Tove Virta Västnyland,Raseborg,läkare,kyrkomöten,ombud,Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,åsa a westerlund

På Raseborgs och Hangös hemsidor står att man kommer att skicka brev till de äldre åldersgrupperna med information om vaccineringen, men Åsa A. Westerlund säger att det i nuläget känns som att brev är för långsamt system. Därför ringer man hellre.

Raseborg och Hangö har samarbetat kring vaccinationerna sedan de kom i gång i början av januari, så att Raseborg varit värdkommun och sedan har städerna delat på vaccin.

Småningom kommer den navelsträngen att klippas av. Hangöbor som får hemvård och är över 80 år kommer att vaccineras i Hangö. De får Modernas vaccin som inte är lika känsligt för temperaturer.

Raseborg och Hangö kommer också att få av Astra Zenecas vaccin, men på måndagen (8.2) kunde tf biträdande överläkare Åsa A. Westerlund inte säga hur stora mängder.

Det här vaccinet ges till en början till riskgrupper i åldern 65-69.

- Det har den senaste veckan kommit många förändringar som gjort av vi varit tvungna att ändra på våra planer. Vi är glada över att få vaccinera flera, men det är samtidigt en organisatorisk utmaning, säger Westerlund.

Raseborgs vaccinationsplats är i dagens läge gamla Hagahemmet i Ekenäs. I vilken mån det sätts upp så kallade pop up-vaccinationspunkter är under planering.

Enligt THL:s vaccinationsregister hade 780 invånare i Raseborg och knappt 190 i Hangö fått coronavaccin fram till slutet av vecka 5.

Kommunerna uppdaterar också regelbundet vaccinationsläget på sina hemsidor.