Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen i Raseborg: Gnägget ska hyras ut

Ekenäs naturum
Den gamla Gnäggetbyggnaden i Stallörsparken i Ekenäs ska hyra sut, anser stadsstyrelsen i Raseborg. Ekenäs naturum Bild: Johanna Lindholm/Yle Ekenäs,naturum,Ekenäs naurum

Gnägget i Stallörsparken i Ekenäs ska hyras ut. Det anser stadsstyrelsen i Raseborg.

Stadsstyrelsen har i kväll (8.2) beslutat att den gamla Gnäggetbyggnaden i Ekenäs inte ska flyttas till den så kallade avyttringsportföljen, utan byggnaden ska vara kvar i utvecklingsportföljen.

De byggnader Raseborgs stad äger finns i olika portföljer. Gnägget finns i utvecklingsportföljen eftersom man anser att det bland annat är ekonomiskt ändamålsenligt att staden äger byggnaden.

Går mot tekniska nämnden

Stadsstyrelsen går alltså emot tekniska nämnden som för nästan ett par veckor sedan beslöt att byggnaden inte ska hyras ut. Nämndens medlemmar beslöt då enhälligt att Gnägget ska säljas.

Det här kom tekniska nämnden fram till efter ett tjänstemannaförslag att byggnaden hyrs ut till företaget The Tasting Room från Åbo.

Nu ska Gnägget hyras ut så fort som möjligt, uppmanar stadsstyrelsen som skickar ärendet tillbaka till tekniska nämnden.

Detaljplanering pågår

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist motiverar en uthyrning av byggnaden bland annat med att det pågår en detaljplanering av området vid Stallörsparken och Norra Hamnen i Ekenäs. I föredragningslistan skriver Lundqvist att planen torde bli klar i år.

Då detaljplanen är godkänd så ska den också förverkligas och därför är det inte ändamålsenligt att sälja byggnaden nu, skriver Ragnar Lundqvist.

Byggnaden bör hyras ut så att staden inte belastas ekonomiskt. En tom byggnad bör ändå värmas upp och tomma byggnader tenderar också att förfalla. Staden räknar med en inkomst på drygt 106 000 euro då byggnaden hyrs ut på fem år.

Byggnaden hette Gnägget då där fanns ett diskotek. Senast var Ekenäs naturum hyresgäst. Då var det ett centrum för information om Ekenäs skärgårds nationalpark och Östersjön.