Hoppa till huvudinnehåll

Elbolaget som i fjol samlade på sig nästan tusen klagomål

Kvinna står utomhis i vinterlandskap med snö och skog bakom sig. Kati Arell har i fyra månaders tid försökt få sina pengar från bolaget.
Kati Arell har i fyra månaders tid försökt få sina pengar från bolaget. Kvinna står utomhis i vinterlandskap med snö och skog bakom sig. Kati Arell har i fyra månaders tid försökt få sina pengar från bolaget. Bild: Kimmo Gustafsson / Yle energibolag,elektricitet,Kati Arell

Fi-Nergy vållar myndigheterna mer bekymmer än något annat elbolag i Finland. Men Kati Arell, som i fyra månaders tid försökt få sina pengar från bolaget, tycker ändå inte att myndigheterna gör tillräckligt, rapporterar Yle Uutiset.

Kati Arell från S:t Karins tecknade år 2019 ett tidbestämt tvåårigt avtal med elbolaget Fi-Nergy Voima. Hon hittade bolaget tack vare en prisjämförelsetjänst på nätet.

– Jag gjorde valet enkom för prisets skull, jag kunde inte misstänka något. Inga larmklockor ringde.

Merparten av elbolagen i Finland övergick för knappt tio år sedan till att fakturera för den el som faktiskt förbrukats. Men Fi-Nergy väljer att varje månad fakturera på förhand för den beräknade elförbrukningen. Den var alltid avsevärt högre än den verkliga förbrukningen. Senare skulle skillnaden jämnas ut, och överloppspengarna betalas tillbaka till abonnenten.

– I avtalsvillkoren stod att bolaget regelbundet kommer att jämna ut de avgifter som erlagts i förväg, berättar Arell.

Det tog månader innan Arell blev varse problemet. Hon märkte att hon inte en enda gång fått tillbaka pengarna för el som hon inte använt.

Hon kontaktade bolaget för att fråga om utjämningsräkningar.

– Där sa man beklagande att oj oj, nu har vi glömt att jämna ut räkningarna.

Problemen bara fortsatte

Efter första kontakten fick Kati Arell vända sig till Fi-Nergy en gång i månaden.

– Inte sändes de där utjämningsavgifterna självmant, man fick be om dem flera gånger.

Sommaren 2020 kom det sig att Fi-Nergy inte alls betalade någon gottgörelse mer. Kati Arell valde att avsluta sitt tidsbundna avtal mitt under avtalsperioden. Bolaget gick med på det, och avtalet upphörde i september 2020.

Fortfarande hade Arell flera månader av utjämningsavgifter innestående hos bolaget. I fyra månader har hon försökt driva in dem.

– Jag har ringt, skickat e-post och gått via konsumentrådgivare, men inte fått något.

Det är inga stora summor det rör sig om, men förtrytelsen är stor. Avtalet med Fi-Nergy lämnade en bitter eftersmak.

– Jag har fått använda ganska mycket av min egen tid till att reda upp den här röran.

Tiotals klagomål i månaden

Vid Konkurrens- och konsumentverket KKV låter Kati Arells fall bara alltför välbekant. Ledande expert Jukka Kaakkola vid KKV säger att inget annat elbolag vållat verket lika mycket arbete som Fi-Nergy.

– Det står nog i en klass för sig då man ser till klagomålen. Bolagets verksamhetsmetoder hör inte till de korrekta.

I fjol gjordes nästan tusen anmälningar om Finergy till Konkurrens- och konsumentverket. Året innan var antalet 500. I år kom det bara i januari över 50 anmälningar.

– De flesta klagomålen gäller fakturering. Konsumenterna har inte fått sina utjämningsräkningar, och förhandsbetalningarna har hopats. När avtalet upphört har inte kunderna fått sina pengar, säger Jukka Kaakkola.

Inga svar då man ber utreda

Fi-Nergy grundades år 2017 och har 20 000 kunder. Problemen har förekommit sedan första början.

Flödet av klagomål fick för ett knappt år sedan Konkurrens- och konsumentverket att skrida till handling. I april 2020 stämde KKV Fi-Nergy inför marknadsdomstolen. Bolaget hotas av 100 000-tals euro i vite om det inte ändrar på sin fakturerings- och avtalspraxis.

Kraftledningar fotograferade nedifrån.
I Finlands säljs elektricitet av över 70 bolag, och de flesta av dem beter sig oklanderligt. Kraftledningar fotograferade nedifrån. Bild: Mostphotos kraftledningar,Kraftledning,elektricitet

Behandlingen i rätten har ännu inte börjat, så Fi-Nergy kan fortsätta verksamheten enligt gammalt mönster.

I sitt genmäle medger bolaget att det haft problem med verksamheten, på grund av den växande mängden kunder.

– Inre förbättringar har gjorts. Vi har också tagit hjälp av utomstående experter, men det är klart att alla förändringar inte genast syns överallt, säger Fi-Nergys ägare Håkan Gustafsson.

Gustafsson säger sig invänta marknadsdomstolens behandling med lugn i sinnet.

– Det som vi har gjort fel klaras upp, och det som vi inte gjort fel klaras också upp.

Konkurrens- och konsumentverket har flera gånger försökt förmå bolaget att korrigera sin verksamhet, men med dålig framgång. I december anmodade verket Fi-Nergy att återbörda konsumenternas alla ostridiga fordringar senast i slutet av 2020.

– Fi-Nergy har ännu inte svarat på vår begäran om hur bolaget ska förfara med återbetalningarna, beklagar Kaakkola.

Var dröjer sluträkningen?

Ett konstant ämne för klagomålen till Konkurrens- och konsumentverket har varit att Fi-Nergy inte skickat kunderna någon sluträkning, och inte betalat tillbaka förhandsavgifter.

Gustafsson förundras.

– Vi strävar att göra vårt bästa för att faktureringen ska gå problemfritt. När en kunds avtal går ut, följer slutfakturan i vederbörlig ordning. Det är så vi verkar i bolaget.

Kati Arell avslutade sitt avtal i september, för mer än fyra månader sedan.

– Ännu har jag inte fått någon slutfaktura, än mindre fått tillbaka de där pengarna, säger hon.

Enligt ledande expert Jukka Kaakkola på KKV borde kunden få fakturan inom sex veckor efter att avtalet upphört.

– Och efter det borde pengarna betalas tillbaka till kunden inom två veckor.

Kati Arell ogillar att Fi-Nergy får fortsätta verksamheten på gammalt vis. Också myndigheternas agerande väcker förundran.

– Nog tycker jag att man kunde visa lite hårdare tag mot aktörer som den här. Myndigheterna sitter helt handfallna.

Energiverket kan inget göra

Förutom Konkurrens- och konsumentverket har också Energimyndigheten fått flera anmälningar om hur F-Nergy verkar.

Förra våren ålade Energimyndigheten både Fi-Nergy Voima Oy, som registrerats i Finland, och Finergy Voima OÜ, registrerat i Estland, vite för att ha brutit mot elmarknadslagen och myndighetens bestämmelser. Vitesbeloppen uppgick sammanlagt till över 100 000 euro.

Fi-Nergy har bestridit böterna och överklagat dem till förvaltningsdomstolen.

Direktören för Energimyndigheten Antti Paananen säger att man hela tiden haft problem med Fi-Nergy. Många gånger har man bett bolaget om utredningar, eftersom dess verksamhet sker i en gråzon, enligt Paananen.

– Till exempel det här förhandsfakturerandet.. Vi kan inte ingripa mot det, trots att det väcker misstro.

Antti Paananen säger att Energimyndighetens händer är rätt så bundna.

– Att sälja elektricitet kräver inget tillstånd, så vi kan inte förbjuda Fi-Nergy att verka som elförsäljare. Allt vi kan göra är att genom vite kräva, att verksamheten sker i enlighet med lagen.

Tidigare hot om vite

Fi-Nergys ägare Håkan Gustafsson har hotats med vite flera gånger förr. Han har varit ägare, aktieägare, ansvarsperson eller anställd i flera elbolag.

Det gemensamma för dem är att de i något skede kommit i krakel med myndigheterna.

Bolag som Gustafsson haft koppling till är åtminstone 220 Energia, Market Energia, Werel och Suomen Energiayhtiö. Deras verksamhet har behandlats i marknadsdomstolen, hotats med vite eller på andra vis utretts av myndigheterna.

KKV uppger att bolagen bland annat haft problem med fakturering, uppgörande av avtal och ensidig ändring av avtalsvillkoren, samt telefonförsäljning.

Förra hösten behandlade Yle-programmet MOT elbolaget 365 Hankinta Oy. Enligt MOT tydde bolagets tillvägagångssätt på att Gustafsson var insyltad, trots att slovakiske Juraj Jakabovič, före detta anställd hos Gustafsson, hade angetts som ansvarsperson.

Gustafsson förnekar att han är ägare till bolaget. Han blir irriterad av frågan varför han haft så många elbolag.

– Vad har det för betydelse? Jag får väl ha tjugo elbolag om jag vill det.

Konkurrens- och konsumentverket fick i fjol över 500 klagomål om 365 Hankinta Oy, det största antalet näst Fi-Nergy. Klagomålen har fortsatt i år. Även detta bolags verksamhet har KKV nödgats reda ut.

Vid KKV har man förvånats över det nära samarbetet och de likartade metoderna hos 365 Hankinta Oy och Fi-Nergy.

Är Jakabovič i verkligheten Gustafssons bulvan?

– Man har misstänkt det. Vi har det inte i svart på vitt. Kunder har berättat att de tecknat avtal med 365 Harkinta, men fått besked från överföringsbolaget att avtalet ändå ingås med Fi-Nergy. Och därifrån berättas i sin tur att bolaget är 365 Harkintas serviceleverantör, säger Jukka Kaakkola, ledande expert vid KKV.

Konsumenterna har blivit varnade

För ett år sedan varnade Konkurrens- och konsumentverket konsumenterna för Fi-Nergys verksamhet. Orsaken var brister i avtalen, faktureringen och kundtjänsten. KKV reagerade på situationen efter att kunderna klagat på bolaget sammanlagt 500 gånger under 2019.

I fjol gjordes 930 klagomål angående bolaget, eller dubbelt fler än året innan. Varför varnar inte KKV konsumenterna nu, när läget bara förvärrats.

– Så vitt vi vet har bolaget inte skaffat nya abonnenter. Det har handlat om tvååriga tidsbundna avtal, som upphör i dagarna, säger Jukka Kaakkola.

Men Fi-Nergys ägare Håkan Gustafsson vidhåller att abonnentvärvningen sker ständigt.

– I år är det meningen att få 15 000 nya kunder, berättar Gustafsson.

Elsnack på sociala medier

Utöver myndigheterna har även de sociala medierna börjat skärskåda Håkan Gustafssons aktiviteter. Omdömena är rätt oförblommerade.

Såväl Energimyndighetens direktör Antti Paananen som Jukka Kaakkola säger att Håkan Gustafsson handlar efter en bestämd modell. När det elbolag som han medverkar i hotas med vite, körs dess verksamhet ner. Sedan grundas ett nytt bolag.

– Alltid då han grundat ett nytt bolag, har vägen förr eller senare lett till marknadsdomstolen, säger Jukka Kaakkola.

Även i den ansökan som marknadsdomstolen i april i fjol fick från konkurrens- och konsumentverket, konstateras det att Gustafsson fortsatt tillämpa metoder som domstolen tidigare förbjudit. Enligt ansökan tyder detta på "uppenbar personlig nonchalans för att följa det regelverk, som satts upp till konsumentens skydd".

Koncessionsförfarande behövs

Lokalkraft är en intressebevakningsorganisation för de små, självständiga energibolagen. Intressebevakningschef Jari Nykänen säger att de traditionella elbolagen är bra på att följa branschens regelverk.

Men Gustafssons metoder är till skada för hela branschen, anser han.

– Från fältet har vi hört om hundratals fall, där kunder blivit besvikna. De börjar misstro hela branschen och undra om alla gör så här.

Lokalkraft har redan i åratal föreslagit ett koncessionsförfarande för elförsäljning i Finland. I dag kan vem som helst grunda ett elbolag.

– Om elförsäljaren hade en koncession, skulle myndigheterna bättre kunna ingripa, säger Jari Nykänen.

Han önskar att konsumenter som upplever sig bedragna kontaktade Konkurrens- och konsumentverket, och redogjorde för vad som skett.

– Om kunderna inte klagar kan vi inte heller utveckla vår bransch framåt, säger Jari Nykänen.

Inte raka vägen till rätten

Kati Arell säger att hon vänt sig till Konkurrens- och konsumentverket, men problemen med Fi-Nergy fortgår.

Kvinna i glasögon och vinterkappa i ett landskap med snö och små träd bakom sig. Kati Arell skulle ha önskat sig att Konkurrens- och konsumentverket skulle ha drivit en grupptalan mot Fi-Nergy.
Kati Arell skulle ha önskat sig att Konkurrens- och konsumentverket skulle ha drivit en grupptalan mot Fi-Nergy. Kvinna i glasögon och vinterkappa i ett landskap med snö och små träd bakom sig. Kati Arell skulle ha önskat sig att Konkurrens- och konsumentverket skulle ha drivit en grupptalan mot Fi-Nergy. Bild: Kimmo Gustafsson / Yle Kati Arell

– Ärligt talat lämnade de nog efter sig en smak av ineffektivitet.

Ett alternativ skulle vara att dra bolaget inför rätta och på så vis driva in sina fordringar. Men det vill inte Arell.

– Nej, inte för de här summorna. Det är ju det som verksamheten går ut på. Ingen vänder sig till rätten för några tiors eller hundringars skull. Folk blir stående snopna och tomhänta, och deras pengar stannar i Gustafssons ficka..

Håkan Gustafsson kan inte förklara varför just han och hans elbolag föranlett en sådan mängd anmälningar till Energimyndigheten och Konkurrens- och konsumtionsverket. Han säger att att han gjort sitt bästa på en konkurrensutsatt marknad.

– Jag vet inte vad som orsakat klagomålen. Svårt att säga, kanske tröskeln för att klaga blivit lägre med åren.

Detta är översättning av Yle Uutisets artikel Näin toimii sähköyhtiö, jonka toiminnasta valitettiin viime vuonna liki 1 000 kertaa – rahojaan ilman jäänyt asiakas: "Viranomaiset ovat aivan kädet pystyssä" skriven av Yrjö Hjelt. Mikael Schulman har översatt artikeln.