Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen i Hangö tillrättavisar grundtrygghetsnämnden: Unga borde få vara med och lyssna på möten

Ungdomar som står i en klunga, man ser deras ben och skor.
Hangöungdomar vill vara med i det politiska beslutsfattandet. Ungdomar som står i en klunga, man ser deras ben och skor. skor,skolor,elever,ungdomar

Ungdomsrådet i Hangö vill vara med på grundtrygghetsnämndens möten, men det vill inte nämnden gå med på. Stadsstyrelsen är däremot av annan åsikt och anser att nämnden ska tänka om.

Grundtrygghetsnämnden beslöt i januari att inte godkänna att ungdomsrådets representanter deltar med närvaro- och yttranderätt i nämndens möten.

Det här röstade nämnden om på sitt möte eftersom förslaget var att ungdomsrådet skulle få vara med, men Susann Heikkinen (SDP) var av annan åsikt. Barbro Wikberg (SFP) understödde Heikkinens förslag.

I omröstningen vann Heikkinens förslag med sju röster. De som röstade för att ungdomsrådet inte ska få delta var: Susann Heikkinen, Barbro Wikberg, Urpo Hyttinen (VF),Tiina Hakala (SDP), Katrin Järvinen (SDP), Anders Malén (Hanko 2016/Sannf), Ulla Nybäck (SFP).

SFP:arna Stig Sundberg och Kurt Wennerqvist tyckte att ungdomsrådet skulle få vara med på mötena.

Stadsstyrelsen möttes i början av februari (1.2) och tog grundtrygghetsnämndens beslut till behandling.

Styrelsen beslöt att ärendet remitteras till grundtrygghetsnämnden för ny behandling.

Stadsstyrelsen vill att grundtrygghetsnämnden strävar efter att beakta de positiva mål som staden försöker uppnå genom att de unga deltar i det politiska beslutsfattandet.

Ärendet kommer upp på grundtrygghetsnämndens möte på torsdag (11.2). Nämnden föreslås godkänna att ungdomsrådets representant får vara närvarande och uttala sig i ärenden som inte är konfidentiella.

Tillägg 12.2 kl 8.45 Grundtrygghetsnämnden godkände förslaget efter omröstning. Rösterna föll 5-4.

Läs också