Hoppa till huvudinnehåll

Vasa centralsjukhus förbereder sig på fler coronapatienter – skolorna får beröm för snabbt agerande

Korona näytteenotto
Korona näytteenotto Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle Vasa,Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är nu i full beredskap och man har utökat vårdplatserna för coronapatienter till tio stycken. Coronasamordningsgruppen har inte så många fler verktyg för att stoppa spridningen i Österbotten.

På tisdag eftermiddag vårdades åtta personer för covid-19 på Vasa centralsjukhus. Varje förmiddag utvärderas läget och om antalet ökar kan man inom ett dygn öppna en separat avdelning för för vården av coronapatienter.

Att sjukhuset nu övergår från höjd beredskap till full beredskap påverkar inte just nu den övriga verksamheten på sjukhuset.

– Vi kan ännu sköta vår vanliga verksamhet. Beredskapsgruppen träffas varje dag för att utvärdera situationen, om det krävs kan vi ta till snabba åtgärder, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Läget är mycket allvarligt

Österbottens coronasamordningsgrupp möttes på tisdag eftermiddag och konstaterade att trots de begränsningar som gäller och de starka rekommendationer som gruppen har gett fortsätter smittfallen att öka.

– Läget är mycket allvarligt. De senaste 14 dagarna har incidenstalet dubblerats. Åtminstone i norra delen av distriktet finns det flera kedjor där man inte vet varifrån smittan har kommit. Men om man tittar på incidensen är situationen ganska dålig i många kommuner, säger Kinnunen.

Under den senaste veckan har 113 nya coronafall bekräftats i Österbotten. Kinnunen är glad att tröskeln för att testa sig är låg, de senaste dagarna har i genomsnitt 400 personer testat sig.

Just nu är 1200 personer i karantän.

Åtta dödsfall på grund av corona

Sen början av pandemin, för ett knappt år sedan, har åtta personer i sjukvårdsdistriktet avlidit på grund av coronaviruset. I fortsättningen kommer centralsjukhuset att publicera information om coronarelaterade dödsfall i regionen varannan vecka.

Kommunerna och skolorna får beröm av Kinnunen för att de har agerat snabbt och effektivt i samband med exponeringar.

– På bara en dag har skolorna gått över till distansundervisning och så ska vi fortsätta.

Eftersom det här har fungerat så bra ger coronasamordningsgruppen ingen rekommendation om distansundervisning för skolorna.

Ingen hobbyverksamhet för vuxna

Däremot vill coronasamordningsgruppen ännu poängtera att hobbyverksamhet i grupp för över 20-åringar enligt rekommendationerna bör avbrytas.

– Vi kan bara konstatera att det har kommit smittor från gym och det är inte tryggt att gå på gym.

Gruppen rekommenderar också att man inte ska ordna privata tillställningar för över tio personer. Den rekommendationen är i kraft till slutet av mars.