Hoppa till huvudinnehåll

Vasa och Karleby med i nationellt samarbete kring innovation

Vasa centrum.
Vasa och Karleby deltar i ett samarbete tillsammans med 16 andra städer i Finland. Vasa centrum. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,vasa centrum

Innovativa regioner i Finland ska få ännu mera stöd genom ett ekosystemavtal. I Vasa riktar man satsningarna till bland annat energiindustri och export.

Vasa och Karleby har tillsammans med 16 andra städer i Finland gått med i ett samarbetsprojekt som ska göra landet till världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

Städerna har ingått ett ekosystemavtal med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021–2027.

– Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd, säger Susanna Slotte-Kock, ansvarig för Vasa stads externa relationer.

I samarbetet deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana, Karleby och Vasa.

Satsningar på energi, export och batterifabrik

Den 4 februari delade Statsrådet ut 5 miljoner euro till stadsregionerna i regionutvecklingsfinansiering. Vasaregionen fick 400 000 euro för koordinering av avtalet och de första utvecklingsåtgärderna.

– I Vasaregionen är syftet att rikta de första satsningarna på bland annat innovationsverksamheten inom energiindustrin och på exportfrämjande samt beredandet av batterifabriksprojekt, säger Stefan Råback, vd på Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek.

Till Karleby delade Statsrådet ut 100 000 euro.

– Ekosystemavtalet ger en möjlighet att utveckla de strategiska tyngdpunkterna på lång sikt. I Karleby är de här tyngdpunkterna batterikemi, cirkulär ekonomi och smarta lösningar som stöder industrin, säger Karleby stads strategichef Piia Isosaari.

Senare ska avtalen finansieras genom EU:s medel för hållbar stadsutveckling. Den offentliga finansieringen uppgår till cirka 120 miljoner euro, varav städernas andel är 40 procent.

Läs också