Hoppa till huvudinnehåll

Hangö får ett nytt återvinningsfält nära avloppsreningsverket

Stenkross
Så här såg det ut i somras på det området där betongavfall och mycket annat lagrades. För att uppfylla miljökraven bygger Hangö nu ett nytt återvinningsfält. Stenkross Bild: Johanna Lindholm/Yle avstjälpningsplatser,Hangö,Västnyland,Stormossen,sand,betong,miljö,Markberedning,miljötillståndsverk,Markavstjälpningsplats

Hangö stad planerar att bygga ett återvinningsfält på Stormossevägen 30 bredvid markavstjälpningsplatsen.

På det nya fältet ska det tillfälligt kunna lagras bland annat asfalt- och betongavfall, slam från fällningsbrunnar och sådana muddringsmassor som inte är förorenade. Där ska också krossas asfalt och betong.

Det planerade nya fältet ligger i ett kvarter som är på grundvattenområde. Men området där fältet ska byggas ligger
utanför gränsen för grundvattenområdet. Fastigheten är närmare ett tusen hektar stor.

Det nya fältet ska förbättra möjligheterna att bedriva och utveckla återvinningsverksamheten i Hangö.

Miljönämnden i Hangö har redan beviljat ett undantagslov för att bygga återvinningsfältet.

Miljökonsekvenserna och användningsvillkoren för fältet definieras senare i miljölovet. Staden har redan lämnat in en ansökan om miljölov för det nya fältet.

Stora brister hittills

På det nuvarande området "gamla kimppan" låg tegel, betong och asfalt direkt på marken. Markavstjälpningsplatsen uppfyllde inte de kraven i sitt miljölov (från 2015) utan det fanns stora brister i hanteringen och lagringen av avfallet.

"Gamla kimppan" ligger på grundvattenområde och i närheten av ett Natura-område.


11.2.2021 klockan 11.20: Tillades i texten att det nya fältet ligger utanför gränsen för grundvattenområde trots att kvarteret där det byggs är grundvattenområde.
Ett översättningsfel korrigerades samtidigt: Det stod tidigare att på fältet kan lagras muddringsmassor som inte faller sönder men det handlar om muddringsmassor som inte är förorenade.

Läs också