Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå skulle reparera vattenskadan på kommungården - nu planeras en grundlig renovering och kanske också en ny tillbyggnad

Kommungården i Sjundeå
Så här såg Sjundeå kommungård ut för tio år sedan. Nu kanske det blir dags för en ordentlig uppdatering. Kommungården i Sjundeå Bild: YLE/Sofia Söderlund Sjundeå,kommunhus,kommunhus sjundeå

Sjundeå kommungård kan stå inför stora förändringar. Efter vattenläckan i somras flyttade kommunens förvaltning tillfälligt till andra lokaler. Det kan dröja länge innan de kan återvända.

Kommunen planerar nämligen att grundligt renovera kommungården som är byggd 1990 och i stort sett i originalskick. Det är dags för en större satsning anser tjänstemännen.

Samtidigt föreslår tjänstemännen att tillbyggnaden för bildningsavdelningens tjänstemän rivs och i stället byggs en ny tillbyggnad.

Ett rött tegelhus som är Sjundeås kommunhus.
På den här bilden från 2017 syns flygeln där bildningsavdelningen jobbar till vänster. Den borde rivas föreslår tjänstemännen. En ny flygel skulle byggas till höger. Tekniska nämnden har behandlat ärendet som nu ska vidare till högre organ i kommunen. Det är oklart om kommungården också ska få en ny tillbyggnad eller enbart en grundlig reparation. Ett rött tegelhus som är Sjundeås kommunhus. Bild: Marica Hildén / Yle sjundeås kommunhus

När allt är klart, kanske 2024, skulle kommunens hela förvaltning, ungefär 50 tjänstemän, jobba under samma tak. Det skulle underlätta arbetet och samarbetet över sektorgränserna.

Tekniska nämnden var det första organet som tog ställning till förslaget som nu ska vidare till högre organ.

Tekniska nämnden förespråkade (9.2) en grundlig renovering men i det här skedet ingen tillbyggnad. Möjligheten att också förstora kommunhuset borde ändå förberedas anser nämnden i sitt beslut.

Tre alternativ

Kommunen har i samarbete med en konsult utrett tre olika alternativ för kommungården och var kommunens tjänstemän kunde jobba i framtiden.

Det första alternativet är att kommunhuset renoveras och får ett ansiktslyft och en lätt modernisering.

Det andra är att kommunhuset renoveras och byggs till.

Det tredje alternativet är att sälja kommunhuset och fortsätta jobba som nu, det vill säga i olika hyrda lokaler.

Så här beskrivs de olika alternativen:

Alternativ A: Kommunhuset repareras

I alternativ A repareras de skador som vattenskadan orsakat i mellanväggarna och golvet. Därtill får huset ett ansiktslyft och rumsfördelningen förnyas.

Kommunhusets uppvärmning byts till jordvärme. Täckdikena förnyas och man bygger ett regnvattensystem samt förnyar byggnadens plåttak. Bildningsavdelningens separata flygel hålls kvar och tekniska avdelningen fortsätter på hyra i bankhuset.

I den här modellen går Sjundeå tillbaka till läget före vattenskadan med ett ansiktslyft och en ny rumsfördelning som bonus.

Kostnaden för renovering uppskattas till lite över 1 miljon euro.

Det var det här alternativet som tekniska nämnden godkände, med tillägget att kommunen borde förbereda möjligheten att också förstora kommunhuset under åren 2023-2024.

Alternativ B: Kommunhuset repareras och utvidgas

Utöver en renovering bygger kommunen ut kommungården med en utvidgningsdel på 323 kvadratmeter. Den nuvarande extraflygeln för bildningsavdelningen och dess övertäckta passage rivs och säljs. Efter tillbygget får alla avdelningar plats i kommunhuset, också tekniska sektorn.

Kommunhusets grundliga renovering kostar i den här modellen samma, drygt 1 miljon euro. Därtill kommer priset för den nya delen som uppskattas till ungefär lika mycket, 1,1 miljon euro. Allt som allt skulle priset alltså bli lite över 2 miljoner euro.

Renoveringen skulle göras 2021–2022 och utvidgningen 2023–2024.

Alternativ C: Kommunhuset säljs och verksamheterna fortsätter i stort sett i de nuvarande hyreslokalerna

Alternativ C motsvarar i hög grad det nuvarande läget där förvaltningens avdelningar är fysiskt långt ifrån varandra. Kommunhusets servrar och arkiv måste få plats någon annanstans. Bildningsavdelningen flyttar till hyreslokaler.

Hotell i Sjundeå
En del av förvaltningen jobbar sedan sommarens vattenskada i så kallade Sjundeå bads lokaler. Hotellbyggnaden är till salu. Hotell i Sjundeå Bild: Yle / Robin Lindberg Sjundeå,Västnyland,hotell,Scandic,hotell sjundeå

Alternativet med renovering och tillbyggnad blir enligt kalkylerna förmånligast. Tjänstemännen och konsulten anser också att det är den bäst fungerande lösningen.

Sjundeå har också två ännu större byggen på gång. Som bäst byggs ett nytt skolcentrum för alla elever i Sjundeå. Det är kommunens största satsning genom tiderna. Följande storsatsning på kommunens investeringslista är ett nytt social- och hälsovårdsbygge.

Läs också