Hoppa till huvudinnehåll

Flera coronaexponeringar på skolor i Vasa

Vaasan lyseon lukio
Covid-19 har konstaterats bland annat vid Vaasan lyseon lukio. Vaasan lyseon lukio Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle Vasa

I Vaasan lyseon lukio, Vamias Sampo-campus, Vamias Hansa-campus och Vasa gymnasium har man konstaterat coronaexponeringar. 47 personer har försatts i karantän på grund av fallen.

I Vaasan lyseon lukio har ett fall av coronavirussmitta konstaterats och 15 personer har blivit exponerade vid ett provtillfälle den 5 februari. De har kontaktats och satts i karantän.

Två studerande på Vamia har konstaterats vara smittade. Den ena har rört sig i Sampo-campus lokaler och den andra i Hansa-campus och Vasa gymnasiums lokaler.

Vid spårningsarbetet framkom att de som exponerats med anledning av de två fallen är totalt 32. De har kontaktats och försatts i karantän.

De som har besökt Vamias matsalar Matilda och Appetito tisdag 9 februari kl. 10.45-11.15 kan ha exponerats. De ombeds söka sig till coronavirustest om de får symptom.

På centret för mental- och beroendevård Horisonten har ett fall konstaterats den 12 februari.

Antalet personer som exponerats och försatts i karantän är totalt 14.

- På grund av situationen blir det en fördröjning i enhetens verksamhet, och verksamheten genomförs tillsvidare huvudsakligen i form av distansmottagning, berättar serviceenhetschef Jaana Kurki.