Hoppa till huvudinnehåll

Böcker säljer som smör under pandemin - men författarnas medelinkomster förutspås sjunka

Författaren Hannele Mikaela Taivassalo
Författaren Hannele Mikaela Taivassalo tror att coronaåret gjort medelförfattarens redan trängda ekonomi ännu svårare. Författaren Hannele Mikaela Taivassalo Bild: Förlaget M Hannele Mikaela Taivassalo,författare,finlandssvensk skönlitteratur,dystopier,science fiction-litteratur,serieroman

Det sägs att författarna är de som kommit lättast undan coronan eftersom bokförsäljningen har ökat kraftigt under fjolåret. Svenska Yle har tittat närmare på de finlandssvenska författarnas löner. Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening tror att coronaåret tvärtom leder till att författarnas inkomster i medeltal blir ännu sämre.

– Den romantiska bilden av den fattiga författaren är fortfarande inte bara är en romantisk bild, utan helt enkelt vardag för oss.

Så kommenterar Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening, en färsk undersökning kring de finlandssvenska författarnas ekonomi för år 2019.

Den visar att medelinkomsten för de finlandssvenska författarna är 16 500 euro och medianinkomsten 10 000 euro per år.

– Mer än hälften kommer inte upp till medelinkomsten per år som ju är otroligt låg. Undersökningen ger konkreta faktaunderlag för hur konstnärsekonomin ser ut och hur otrygg den verklig är.

Stora skillnader i ekonomin

För en författare kan inkomsterna variera från månad till månad, från år till år och från livssituation till livssituation.

Inkomstskillnaderna mellan författare är också väldigt stor.

19 procent av de som deltog i undersökningen meddelade inga som helst inkomster under 2019. Endast 1 procent rapporterade inkomster över 75 000 euro. Den största inkomstgruppen var de som rapporterade inkomster mellan 1–15 000 euro.

– Den långsiktiga planeringen av ekonomin är inte möjlig då du inte vet om du har en inkomst nästa år. Också för de så kallade höginkomstförfattarna har perioder av jättelåg inkomst.

Att kunna leva på författarskapet kräver konstant utgivning, bra försäljningssiffror, stipendier, priser och oftast också ett annat jobb.

Nästan 40 procent av författarna jobbar med något annat vid sidan om författarskapet.

Romaner på rad i en bokhandel.
Under coronaåret 2020 sålde många finländska förlag rekordbra. Romaner på rad i en bokhandel. Bild: Yle/Ylva Perera finlandssvensk litteratur,finlandssvensk skönlitteratur,romaner,Akademiska bokhandeln,Bokhandel

Bra bokår men förlust för medelförfattaren

Under coronaåret 2020 sålde böcker rekordbra i Finland. Men nästan en femtedel av inkomsterna kommer från uppträdanden och skrivarkurser, sådant som nu fallit bort i och med coronapandemin.

– Coronaåret som vi har bakom oss har nog betytt ett stort inkomstbortfall för många författare. Vi livnär oss ganska långt på sysslor som kan relateras till författaryrket som författarbesök, skrivarskolor och kurser som nu har avbokats.

Undersökningen granskar författarlönerna 2019, men Taivassalo tror coronaåret har förvärrat situationen för många finlandssvenska författare.

– De som är stora namn sedan tidigare säljer medan annan litteratur inte har fått samma plats som förut då kanalerna blivit färre. Det har blivit svårare att finnas på den litterära scenen helt enkelt.

–.Jag är ju rädd att vi skulle se en ännu större polarisering i inkomsterna om samma undersökning gjordes nu. För medelförfattaren är coronaåret nog en förlust.

Taivassalo har under året oftare än vanligt hört författare fundera kring sin ork och om det verkligen är värt att satsa på yrket.

– När man har en svag ekonomi sen tidigare så kommer det ännu orosmoment och osäkerhet att orkar man faktiskt skriva och framhärda med yrket. Det är ju oroväckande att det är så, men det är såna tider nu.

Pensionen oroar

Också framtiden är oviss i och med att pensionen är en stor utmaning för många författare. Majoriteten av författarna uppger att de inte känner sig trygga inför sin pension.

Ett sätt är att registrera ett firmanamn och samla pension genom företagarpensionssystemet, ett annat att försäkra stipendieinkomsterna. Det senare är ett nytt system som inte ännu gynnar dem som är i behov av det nu.

Enligt Taivassalo tar det tiotals år innan det börjar fungera.

– De flesta av oss hoppas ju att ålder inte är ett hinder, utan ett plus i det här yrket men så kommer kroppen och orken emot. Och stipendiemöjligheten finns inte om man inte orkar skriva.

– Och de statliga konstnärspensionerna är väldigt få förunnade. Vi jobbar hela tiden för att fler ska kunna få dem så att fler ska kunna känna sig lite tryggare.

Finlands svenska författareförening genomförde i juli och augusti 2020 en medlemsundersökning som tog fasta på den ekonomiska situationen för finlandssvenska författare 2019. Undersökningen fokuserade på inkomster enbart från författarskapet, inklusive stipendier och litteraturpris. Totalt 74 av föreningens 177 författarmedlemmar svarade på enkäten, svarsprocenten är alltså 42 procent.

Läs också