Hoppa till huvudinnehåll

Allvarliga brister på barnskyddsenhet i Lojo – verksamheten har avbrutits

Leksaker.
En barnskyddsenhet i Lojo måste stänga - verksamheten uppfyller inte de krav som finns i lagen. Bilden är inte från Lojo. Leksaker. Bild: Yle/Daniel Korpi Barn,barnskydd

En barnskyddsanstalt i Lojo måste avbryta sin verksamhet på grund av allvarliga brister. Det meddelar den övervakande myndigheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Myndigheten har upptäckt missförhållanden tack vare åtta anmälningar under en period på sex månader. Man har också gjort tre oanmälda inspektioner vid enheten, Lastenkoti Aurinkoinen.

Barnskyddsenheten Lastenkoti Aurinkoinen har inte haft tillräckligt med personal, personalens utbildningsnivå har inte varit tillräcklig, det har funnits brister i deras fostringspraxis och i användningen av begränsande åtgärder och klientsäkerheten har äventyrats.

Regionförvaltningsverket konstaterar att serviceproducenten inte har korrigerat sin verksamhet på ett sådant sätt att villkoren uppfylls.

Korrigeringsåtgärderna som krävs är så stora att de inte kan förverkligas utan att verksamheten avbryts.

Det finns just nu inga barn på barnskyddsenheten. Den upprätthålls av företaget Perhekoti Maailman Lapset.