Hoppa till huvudinnehåll

De samlar in pengar genom vaccinmotstånd – även dömd ekobrottsling deltar i verksamheten

Illustration av en spruta som bryts av..
I Finland sprids antivaccinpropaganda av konspirationsteoretiker, vissa religiösa aktivister, privatpersoner, samt nätsajter och grupper som motsätter sig coronarestriktionerna. Illustration av en spruta som bryts av.. Bild: Joonas Haverinen / Yle Spruta,coronavaccin

Det finns i Finland aktörer som drar ekonomisk nytta av motstånd mot vacciner. Det framgår av Yles omfattande kartläggning av ett par hundra personer och grupper, som aktivt sprider negativ information om vaccin.

Aktörerna får in pengar i donationer, och marknadsför tjänster och produkter. I den här artikeln ligger fokus på hur insamlingen av pengar sker.

Enligt Yles utredning är alla vaccinmotståndarnas insamlingsmetoder inte lagenliga. Vissa personer kan rentav kringgå lagen för att få pengar.

En ekobrottsling, som blivit dömd i en känd bedrägerihärva, medverkar i en av insamlingarna.

Vilka ingår i nätverket?

I Finland sprids antivaccinpropaganda av konspirationsteoretiker, vissa religiösa aktivister, privatpersoner, samt nätsajter och grupper som motsätter sig coronarestriktionerna.

Enligt Yles utredning är de aktiva personerna och grupperna cirka 200 till antalet. De samtalar på olika sajter som Tokentube, Gab, Bitchute och Patreon. Vaccinmotståndarna verkar också i olika grupper, som bland annat finns på apparna Whatsapp, Telegram, Mewe och Discord.

Yle fann tiotals personer som handlade efter samma mönster. De är emot regeringens restriktioner, betraktar myndigheter och stora medier som opålitliga, säger sig stå på folkets sida, understryker betydelsen av att må bra, och säljer i flera fall tjänster och produkter.

Detta fenomen har tidigare observerats i bland annat USA, där vaccinmotstånd redan blivit en miljardbusiness. Det utvisar en rapport från det oberoende forskarsamfundet Center of Countering Digital Hate eller CCDH.

I en amerikansk studie från 2019 framgick det att disinformation därtill sprids i stor skala av stora organisationer. Studien visar att mer än hälften av all disinformation om vaccin på Facebook har spritts av två antivaccingrupper i USA.

Även i Finland har vaccinmotståndare hittat varandra och börjat samarbeta. Yles utredning visar att samma aktivister verkar i olika grupper, som Koronarealistit, som samlar vårdpersonal, på webbplatser som Vastavalkea och Avoin Media, och i olika communities, som motsätter sig coronarestriktioner.

I Finland har man hittills inte utrett hur mycket pengar vaccinmotståndet omsätter. Ämnet är svårt att undersöka, då pengatrafik omfattas av banksekretessen.

Yles utredning visar att begäran om donationer görs ytterst öppet. Det är även uppenbart att vissa lyckas få in pengar med sina vädjanden.

Anhängare ger till youtubare

Hur mycket vaccinfientliga youtubare kammar in kan till viss del avgöras utgående från offentliga uppgifter, plus hur många som stöder dem.

En av de aktivaste youtubarna är Yazka Love, som publicerar sina videor på olika plattformar. Yazka blev för några år sedan känd som tv- och radioredaktör. I början av februari hade Yazka totalt 120 supporters på Tokentube och Patreon, sajter där man ekonomiskt kan stöda youtubare med en summa man anser lämplig.

Varje supporter betalar Yazka mellan fem och 600 euro per månad. Om donatorernas mängd förblir konstant, tjänar Yazka åtminstone runt 7 000 euro årligen. Därtill anhåller Yazka om bidrag direkt via Paypal.

Yazka hade 2019 förvärvsinkomster på knappt 10 000 euro. Hen (personen i fråga säger sig ha transidentitet) har även ett företag, som i fjol omsatte knappt 38 000 euro. Bolaget hade alltså i praktiken mycket lite verksamhet.

Yle bad Yazka om en intervju om antivaccinpropagandan och det ekonomiska stödet. Yazka besvarade samtalet, men avbröt det genast då hen hörde att det var en person från Yle som ringde.

Därefter fick Yazka som SMS en begäran om intervju. Svaret kom i form av ett annat SMS, med en bild på finansiärerna av Institutet för hälsa och välfärd. I bildtexten frågades hur pengarna använts och vilka gentjänster finansiären fått.

Förutom traditionella pengar använder videobloggarna också virtuell valuta. Utredningen visar att en del påverkare även tar emot donationer i bitcoin.

Till dem räknas konspirationsteoretikern Vesa Äijälä eller Wespa, som på Youtube har en trogen hop fans. Hur mycket Äijälä får till skänks är svårt att beräkna, då han ber om pengar direkt till kontonumret.

Äijälä har gjort videor i cirka 14 år. För tre år sedan hade hans videor samlat över två miljoner tittare, enligt vad han själv uppger på Youtube.

Yles redaktör frågade anonymt vad Äijälä skulle använda sina penninggåvor till. Svaret var klart:

Att be om donationer är kutym i spelvärlden, där spelarna ber åskådarna att ge pengar. Vanligen är syftet att stöda innehållet.

I vanlig affärsverksamhet, som köp av mat eller bensin, tillämpas inte lagen om penninginsamling. Det rör sig alltså inte om insamling, då man exempelvis säljer åtgång till videor bakom en betalvägg. Då får köparen innehåll i utbyte mot sina pengar.

Men om videorna kan ses av alla får man inte valuta för pengarna. Sådan insamling av pengar utan vederlag är olagligt, och uppfyller kriterierna för insamlingsbrott, säger överinspektör Emmi Tengman vid polisstyrelsen. Hon vill ändå inte ta ställning till enstaka fall, eller kommentera hur Yazka Love och Äijälä håvar in bidrag.

Vill man samla in pengar utan vederlag, krävs ett insamlingstillstånd eller en anmälan om småskalig insamling. En privatperson kan inte få insamlingstillstånd. Ett sådant har varken Yazka Love eller Äijälä, inte heller många andra vaccinmotståndare.

Yle bad Äijälä kommentera hur mycket pengar han får in på kontot, och hur han motiverar verksamheten. Äijälä svarade inte Yle.

Bara en gjorde anmälan

Yle jämförde det insamlade materialet om vaccinmotståndarna med polisens uppgifter om hur många som beviljats insamlingstillstånd, och vilka som gjort anmälan om småskalig insamling.

Den enda vaccinmotståndare som gjort en sådan insamling är gruppen Vapauden Puolesta (För friheten). Gruppen har ordnat manifestationer och direktsändningar, där förvrängda uppgifter om viruspandemin och vacciner sprids. Gruppens aktivister har även delat ut broschyrer med antivaccinpropaganda i folks brevlådor.

Anmälan hade gjorts av Sari Breilin. Hon berättar för Yle per e-post, att Vapauden Puolesta inte är mot vaccinering.

Vi är en grupp vanliga människor, som vill ge sådana fakta, som man till exempel på Finlands nyhetskanaler inte "får" framföra. Censuren, stämplandet och mörkläggningen har varit riktigt hårda på vissa sociala medier, och det har överraskat många. Hur kan det alls vara möjligt att sånt sker i Finland, ett fritt land? Vi har vant oss att se censur i t. ex. Kina, Nordkorea och Ryssland, men inte hos oss. Därför anser vi det viktigt att också kritisk information och vetenskap förs fram. Vi strävar att informera så neutralt och sakligt som vi bara kan.

Vaccinmotståndet nämns inte i gruppens anmälan om småskalig insamling. Anmälan har gjorts till polisen i Västra Nyland, och där beskrivs hur pengarna ska användas:

De insamlade medlen ska användas allmännyttigt, till att arrangera kostnadsfria och öppna publiktillställningar om mänsklighet, yttrandefrihet och självbestämmanderätt. Med intäkterna från den småskaliga insamlingen skall man även täcka kostnaderna för att ordna evenemang under det pågående året (2020). Om intäkterna överskrider arrangörsavgifterna för detta år (2020), används resten av medlen till att ordna evenemang år 2021.

Om det i framtiden exempelvis uppstår laga förhinder att ordna tillställningar, används medlen till kommunikation, till exempel online-webbinarier om mänsklighet, yttrandefrihet och självbestämmanderätt.

I en småskalig insamling får man samla in högst 10 000 euro, och den får pågå högst tre månader. Enligt Breilin inbringade insamlingen, som tog slut i januari, mindre än tusen euro. En liten skara människor deltog.

En grov bedömning är 15 personer, plus en kollektinsamling under en tillställning.

Finlands lag förbjuder penninginsamlingar i syfte att finansiera verksamhet som äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten. Kunde vaccinmotstånd klassas som sådan?

Man måste få kritisera myndigheternas verksamhet eller regeringens riktlinjer, och avvikande åsikter bör kunna framföras. Men det betyder inte att man i yttrandefrihetens namn kan göra vad som helst, som att kränka andras rättigheter, hota säkerheten och andras hälsa, och uppmuntra människor att bryta mot lagen.

Vid Polisstyrelsen har man enligt överinspektör Emmi Tengman aldrig förr behövt avgöra vilka slags informationsspridning det ska gå att samla in pengar till.

Om det till exempel gjordes kraftiga uppmaningar att bryta mot de coronarestriktioner och -bestämmelser som regeringen beordrat, skulle det vara möjligt att förbjuda den småskaliga insamlingen. Tengman bedömer att fallet borde vara grovt.

Ju starkare folk uppmuntras att handla i strid med restriktionerna eller nonchalera dem, desto närmare är det att insamlingen stoppas. Polisen kan förbjuda att insamlingen ordnas eller att de insamlade pengarna används.

Gåvor utan lov

Trots avsaknad av insamlingstillstånd duger donationer för vissa. Ofta ber man om pengar på webbsidor, och mer information om betalningssätten ges per mejl. Yle utredde saken genom att skicka ut anonym e-post.

Webbplatsen Vastavalkeas chefredaktör Tauno O. Mehtälä meddelar i ett mejl att deras redaktionssekreterare har problem med sin personliga ekonomi, och behöver skyndsam hjälp. Mehtälä skickar redaktionssekreterarens kontonummer att användas för inbetalning.

En dag senare preciserar Mehtälä sitt råd.

Vastavalkea är i penningknipa. Sajten har bland annat dragit Yle inför domstol, och krävt att Yle korrigerar en artikel. Rovaniemi hovrätt ålade Vastavalkea att betala Yles rättegångskostnader, som nu gått till utmätning.

Polisstyrelsen förmodar att meddelanden likt detta väcker många frågor. Antydningarna om hur följderna kunde undvikas skulle åtminstone intressera skattemyndigheterna.

Då Yle i en intervju frågade Mehtälä hur mycket stöd Vastavalkea får i form av penningdonationer, konstaterade han att summan är "minimal". Mehtälä säger att Vastavalkea bara haft enstaka sponsorer. Just nu finns inte en enda sponsor.

Mehtälä förnekar att donationer styrts in på privatpersoners konton.

– Det här var första gången, och jag gissade att det låg en hund begraven, säger Mehtälä apropå skickandet av redaktionssekreterarens kontonummer.

Redaktionssekreteraren säger sig inte ta emot några donationer på kontot, men medger att det vore möjligt.

– Om pengar kommer in får de nog styras till mig. Jag ser inga problem med det. Jag har inte fördjupat mig i juridik, men allra först måste man noga utreda var pengarna kommer ifrån.

Möjlighet med öppen räkning

Ekonomie magister Tony Selenius, som upprätthåller webbplatsen Paluu Viisauten (Tillbaka till Visdomen) besvarar Yles anonyma mejlförfrågan. Han säger att han kan skriva ut en räkning på den summa som önskas.

En öppen räkning skulle han ogärna göra, då det innebär manuellt arbete.

Han skriver i meddelandet att det vore ett bättre alternativ att stöda verksamheten genom att köpa hälsoträning av Paluu Viisauteen Ab, men det står ännu inte att få.

Yle lyckades ringa upp Selenius. Han ville dock inte tala om saken i telefon, utan bad Yle att skicka e-post. Han berättade att det betyder publicitet då man kommer under lupp.

När en person under eget namn träder fram i offentligheten, och gör uttalanden som avviker från mainstreammediernas allmänna narrativ, kan personen bli föremål för speciell uppmärksamhet, det vill säga "råka under lupp".

Jag tar inte emot pengar på mitt eget konto, då jag beslutat ordna min ekonomi via mitt företag.

Ekobrottsling samlar in medel till kristet samfund

Vidare framgår av Yles utredning att en dömd ekobrottsling svarar för en av insamlingarna. Den väckelsekristna webbplatsen Rapsodia sköts av Jussi-Pekka Saarela.

Saarela är dömd i det så kallade Sparecom-fallet. Rovaniemi hovrätt dömde honom år 2014 till fängelse i två år och tio månader för grovt bedrägeri och förfalskning. Saarela fick dessutom ett femårigt näringsförbud.

Saarela och hans kompanjon handlade med datorer och datorprogram. De bristfälliga och vilseledande avtalen var värda över 1,8 miljoner euro. Offren var 135, till stor del småföretagare.

På webbplatsen Rapsodia publicerar Saarela regelbundet falska uppgifter om epidemin, och osanna videor som för det mesta översatts från utländska antivaccinsajter. Även Rapsodia ber om donationer, och lovar mer information per e-post.

Yle frågade i ett anonymt meddelande hur en donation kan göras. Som svar skickades ett Paypal-konto. Den teammedlem i Rapsodia som sände mejlet uppgav inte vem kontot tillhör.

Rapsodia är en del av det globala församlingsnätverket Loveworld. Enligt Yles utredning saknar både Rapsodia och Loveworld-församlingen insamlingstillstånd.

När Yle bad Rapsodia om en kommentar, skrev teammedlemmen Eveliina Riikola i ett mejl att PayPal-kontot är hennes.

– Ibland vill människor på eget initiativ skänka små pengasummor. Vi erbjuder dem möjligheten att ge pengar direkt, från en privatperson till en annan, skriver Riikola.

Hon bestrider att Rapsodia ber om gåvor.

Rapsodia svarar inte på frågan om hur donationerna används, och kommenterar inte på något vis Jussi-Pekka Saarelas dom. I ett långt mejl till Yle skriver Riikola att Rapsodia ber för redaktören, och hoppas att hon ska se sanningen i varje ting.

Skärmdump från Rapsodias hemsida.
Skärmdump av Rapsodias webbplats där det står att man tar emot donationer. Skärmdump från Rapsodias hemsida. skärmdump

Vi tror på Guds godhet och den kraft som förändra livet. Ständigt ser och hör vi helt fantastiska vittnesbörd om hur människors liv verkligen förändras genom den Helige Andes förnyande kraft, från ett negativt kaos till gudomlig uppblomstring, frid, kärlek, ärlighet och ansvarskänsla.

TV7 tar avstånd från vaccinmotstånd

Rapsodia har samarbetat med den religiösa kanalen TV7. TV7 har ställt en av sina nätkanaler till Rapsodias förfogande.

Kanalens VD Martti Ojares uppger i telefon för Yle att TV7:s roll på sätt och vis varit att agera som Rapsodias chaufför.

– Personligen har jag inte ens orkat titta på det.

Efter en timme ringer Ojares Yle på nytt och säger att Rapsodia "tas bort helt".

Under den följande timmen kommer ett tredje samtal från Ojares. Nu är beskedet att TV7 tar avstånd från vaccinmotstånd.

Enligt Ojares innehåller TV7 inget som står i strid mot samhällets beslut.

– TV7 har aldrig haft och kommer inte att har någon klar egen linje vad gäller vacciner, utan stöda sig på samhällets kunskaper och beslut.

– Vi tror att det bästa är att förlita sig på Gud och Skriftens ord, fortsätter Ojares.

De som sprider antivaccinmaterial säger att privatpersoner stöder verksamheten i liten skala, antingen genom sin egen arbetsinsats eller små summor pengar. I de flesta fallen tål ändå inte insamlingsmetoderna dagsljus.

Även om det är små summor i omlopp hos oss, jämfört med USA, så fungerar nätverket aktivt hos oss. Olika vaccinkritiska grupper samlar tusentals finländare.

Utgående från Yles utredning verkar vaccinmotståndet ändå inte bli någon bemärkt business i Finland.

Detta är en översättning av artikeln Näin rokotevastaisuudella kerätään rahaa Suomessa – mukana myös talousrikoksista tuomittu av Anu Rummukainen. Mikael Schulman har översatt artikeln till svenska.

Uppdatering 18.2 kl 21.00: "Löneinkomster" har ändrats till "förvärvsinkomster".

Läs också