Hoppa till huvudinnehåll

"Det är svårare att skapa vi-känsla" - coronapandemin präglar kandidatnomineringen i Ingå

reklamskylt på ett köpcenters fasad.
Partierna i Ingå är ense om att det är viktigt att locka flera invånare till kommunen. reklamskylt på ett köpcenters fasad. Bild: Clearchannel Ingå,Västnyland,reklam (marknadsföring),Iso Omena,siru lehtopelto

Det har varit svårare än vanligt att locka med kandidater till kommunvalet. Det är partierna i Ingå överens om.

- Det har gått mycket trögare den här gången. Folk har fullt upp med jobb och familj och hinner inte med extra arbete, säger Eivor Björklöf, som är sekreterare i Ingå SFP.

Coronapandemin innebär att det mesta kring valet är annorlunda än det brukar. Det innebär att kandidaterna varken kan träffa varandra eller väljarna i någon större utsträckning, fortsätter Björklöf.

- Det känns jobbigt att inte kunna ordna valmöten eller jippon. Kontakten skulle behövas för att skapa vi-känslan.

Bekräftade kandidater i kommunalvalet i Ingå

Arbetet med kandidatnomineringen pågår som bäst och partiernas kandidatlistor är inte färdiga.

Kandidatansökningarna för kommunalvalet ska lämnas in senast den 9 mars.

Så här ser partiernas kandidatlistor i Ingå ut 17.2.

SFP - 22 kandidater

Backman Tom
Bergman-Auvinen Marie
Björklöf Eivor
Elfving Andreas
Grönholm Patricia
Hagman Glenn
Hildén Johanna
Karlstedt Kaj
Kvarnström Irene
Lemström Robert
Lindholm Annette
Nylander Margita
Rehnberg Mikael
Selén Lena
Träskman Ingrid
Unnérus Hans-Anders
Benjamin Weckström
Wessman Patricia
Westerholm Kristian
Wickström Henrik
Wide Annika
Öberg Jojje

Samlingspartiet - 9 kandidater

Ulla Gunnarsson
Juha Kainulainen
Pekka Kiho
Hannu Pesonen
Mika Rytkönen (ob)
Harri Sane
Ronya Sane (ob)
Rasmus Sulonen
Sari Wilhola

De gröna - 5 kandidater

Elina Ahde
Tuomas Bergström
Lotte-Maria Maasalo
Jooa Rissanen
Rannvi Wallen

Fem kandidater under 30 år på SFP:s lista

Enligt Eivor Björklöf har det också blivit mera jobb med själva valarbetet än det har varit tidigare.

SFP har för tillfället samlat ihop 22 kandidater till kommunalvalet. I valet 2017 var kandidaterna 31 stycken och målet är att åtminstone nå upp till samma antal i år.

Det maximala antalet kandidater på vallistorna i Ingå är 40.

Eivor Björklöf är bland annat nöjd över att fem av de hittills nominerade kandidaterna är under 30 år gamla. Av dem är fyra nya kandidater.

Av de 27 platserna i fullmäktige innehar SFP hela 15 stycken och är det överlägset största partiet i kommunen. Nio av de sittande fullmäktigeledamöterna har i det här skedet meddelat att de ställer upp för omval.

Svårt för pendlare att hinna med politik

De gröna gjorde bra ifrån sig i kommunalvalet 2017 och fick två nya mandat, vilket innebär att partiet nu har tre platser i kommunfullmäktige.

Också Elina Hatakka från De gröna i Ingå bekräftar att det har varit svårare än vanligt att locka med kandidater. Ett problem är att Ingå är en kommun där många pendlar till huvudstadsregionen, säger hon.

- Det betyder att dagarna blir långa och det är svårare att vara med på alla möten än om man skulle bo i kommunen.

Både hon och partikamraten Elina Ahde är i alla fall glada över att det finns sådana som vill ställa upp. Hittills har De gröna fem bekräftade kandidater och flera som överväger att kandidera.

I valet 2017 var antalet kandidater tio stycken.

De gröna efterlyser flera män

På De grönas lista finns flera kandidater som är rätt nyblivna Ingåbor.

- Vi har hittat nya ansikten och det är vi glada över. Det finns sådana som nyligen har flyttat till kommunen och vill ta en aktivare roll i utvecklingen som har visat intresse, säger Elina Ahde.

För tillfället är tre kandidater kvinnor och två män. Eina Ahde efterlyser också flera män som skulle vara intresserade av att kandidera för dem i valet.

"Ingå skulle må bra av livligare diskussion"

Elina Ahde upplever att stämningen varit god inom det politiska beslutsfattandet den senaste perioden. Men hon önskar att diskussionerna på fullmäktigemötena var lite livligare.

Det lama diskussionsklimatet kan vara en följd av att SFP har en så stark ställning, säger hon.

- Det är konstigt att det diskuteras så lite. Ärendena har ju gått via nämnderna och styrelsen, men det skulle vara bra för kommunen om det kom fram mera åsikter på fullmäktigemötena.

Samlingspartiet går till val med erfarnare trupp

Samlingspartiet i Ingå har för tillfället fem mandat i Ingå fullmäktige.

Partiet tappade två mandat i det förra kommunalvalet - något som berodde på att flera av de gamla kandidaterna då inte ställde upp, säger Juha Kainulainen, som är ordförande för Samlingspartiet i Ingå.

Men nu är situationen annorlunda, menar han.

- Vi har en erfarnare grupp än i förra valet. Också de flesta av suppleanterna i fullmäktige ställer upp, säger han.

Kandidatlistan består för tillfället av nio personer. Fyra av de nuvarande fullmäktigeledamöterna ställer upp för omval. Av kandidaterna är två stycken nya.

Förra valet hade Samlingspartiet 16 kandidater och målet är att åtminstone nå upp till den siffran i årets val, säger Kainulainen.

- Jag tror att runt 20 kandidater är helt möjligt.

Det har också för Samlingspartiet varit en utmaning att locka med folk i valrörelsen. På grund av coronapandemin är det svårare att nå ut till både potentiella väljare och kandidater.

- Men på sätt och vis är det också en bra tid. Människorna har tid att vara hemma och kan aktivare följa med politiken och fylla i valmaskiner, säger Juha Kainulainen.

Flera nya kandidater på SDP:s lista

SDP i Ingå har för tillfället nio bekräftade kandidater på sin lista. Målet är att åtminstone nå upp till förra valets mängd, vilket var elva stycken, säger Soile Gustafsson.

- Det som har varit positivt är att vi har flera nya och entusiastiska kandidater.

SDP vill i det här skedet inte gå ut med namnen på sina kandidater.

Läs också