Hoppa till huvudinnehåll

Gula villan vid Tullbron i Lovisa revs till sist med tillstånd – förundersökningen fortfarande på hälft

En husruin, högar av bråte.
Gula huset på Skeppsgatan i Lovisa är ett minne blott. En husruin, högar av bråte. Bild: Yle/ Heini Rautoma hus,husrivning

Efter att det gula huset vid Tullbron demolerades svårt i våras fanns inga andra möjligheter för Lovisa stad än att bevilja tillstånd för en total rivning.

– Det var nu andra gången de sökte om rivningslov. Den första gången beviljades de det inte på grund av de kulturhistoriska och arkitektoniska värden som förknippades med huset, säger ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala.

Ägarna, bolaget Capistan Ltd beslöt trots det att börja riva huset på Tullbron utan tillstånd i maj i fjol.

– Innan staden hann stoppa rivningen hade man åsamkat byggnaden så pass mycket skada att den inte längre kunde restaureras. Museet uppgav också att de inte kan dokumentera byggnaden och dessutom var området farligt för allmänheten, säger Kanervala.

Betongvägg med gamla gulaktiga tidningar på.
En vägg med tidningspapper i som fyllning var bland det sista som revs på tomten. Betongvägg med gamla gulaktiga tidningar på. Bild: Yle/ Heini Rautoma tidningar,gula huset i tullbron

Till sist fanns inga andra möjligheter för staden än att bevilja rivningstillstånd.

Enligt Kanervala godkändes rivningstillståndet för huset på tomten i hörnet av Skepparegatan och Skepparegränd den 10.12.2020.

Fastigheten har varit till salu utan byggnader, men med byggrätt. Ingen har däremot ansökt om bygglov.

Ägarna överväger fortfarande olika alternativ eftersom detaljpalnen för tomten på 1 800 kvadratmeter tillåter ett nytt bostadshus, eller att den delas upp i två mindre tomter.

Förundersökningen på hälft

När det gäller rivningen är saken slutbehandlad för byggnadstillsynens del, men inte för staden.

Då den olovliga demoleringen avbröts den 5 maj gjorde byggnads- och miljönämnden en brottsanmälan eftersom skadorna var omfattande.

– Då rivningen inleddes gjordes en begäran om förundersökning och den lever sitt eget liv. Men vi har inte hört i vilket skede den är eller att den skulle ha lagts ner, säger Kanervala.

Gult trähus i mycket dåligt skick.
Så här såg villan ut innan den första demoleringen gjordes i maj 2020. Gult trähus i mycket dåligt skick. Bild: YLE / Leo Gammals byggnader,trähus,Lovisa,rivning av byggnader,rivning,tullbron i lovisa