Hoppa till huvudinnehåll

Jessica genomgick behandling av cancer – då uppmanade FPA henne att söka billigare boende

Under pågående cancerbehandling fick Jessica Lindgren en uppmaning av Folkpensionsanstalten FPA att hitta billigare boende. Hennes sammanlagda kostnader för boendet blev för höga. FPA:s besked kom som en chock för henne.

- Det sista en sjuk människa behöver är en uppmaning att söka nytt hem, säger Jessica Lindgren.

Jessica Lindgren är ensamstående med två barn i Raseborg och hon har ett lågavlönat jobb som närvårdare. Hon har haft dålig ekonomi länge. Det har gjort att hon, också då hon var frisk och arbetade, beviljades bostadsbidrag från FPA.

Dessutom har Jessica gamla skulder som utmäts som lett till att hon har fått utkomststöd sporadiskt. När hon blev sjuk började hon regelbundet få utkomststöd. Utkomststöd söks i sista hand efter att alla andra stödformer har använts.

- Visst är jag tacksam för det stöd jag har fått. Men jag trodde inte att min situation ytterligare skulle försämras då jag blev sjuk. Att jag skulle tvingas oroa mig för mitt hem.

Depression var obotlig hjärntumör

I februari 2020 hittade läkare en tumör i Jessicas hjärna. Det visade sig att tumören inte gick att operera.

Hon hade känt sig trött och orkeslös periodvis under 2019 och i december fick hon diagnosen depression, men problemet var betydligt allvarligare.

En kvinna med blont hår står utomhus i mössa och vinterkläder. Det är snö på marken.
Jessica Lindgren säger att det är svårt att medge att hon inte klarar sig utan andras hjälp. En kvinna med blont hår står utomhus i mössa och vinterkläder. Det är snö på marken. Bild: Yle/Patrik Skön cancer,jessica lindgren

Tack vare cytostatika och strålbehandling har tumören för tillfället slutat växa, men framtiden är oviss.

- Det finns ingen prognos. Ingen vet hur tumören kommer att utvecklas. Det kan gå bra eller så börjar den växa vilket sedan kan påverka exempelvis min talförmåga. Det gäller att ta en dag i taget, säger Lindgren.

Hon beskriver behandlingarna som tunga. Ovissheten om hur det skulle gå var stor och oron för framtiden har påverkat henne.

- Den stora frågan är vad som händer med barnen om nånting händer mig.

FPAs beslut oroar biträdande justitiekansler

FPA tog över utbetalningen av det grundläggande utkomststödet år 2017, medan kommunerna sköter om det kompletterande och förebyggande utkomststödet.

Biträdande Justitiekanslern har kritiserat FPA för skötseln av utkomststödet samt krävt åtgärder av FPA för att höja på kvalitén på besluten. I dagens läge är endast 80 procent av besluten korrekta, vilket kommer fram i Yles granskande program MOT.

Statens revisionsverk har också följt med frågan. När utkomststödet flyttades över till Folkpensionsanstalten försämrades samarbetet mellan klient och socialarbetare. Det kan leda till att klienter inte får den hjälp de behöver.

FPA och kommunerna har försökt förbättra samarbetet, men enligt revisionsverket har det lett till att kostnaderna i kommunerna har ökat när nya informationssystem har byggts upp.

Utkomstöd söks i sista hand efter att alla andra stödformer har använts.

När en person får utkomststöd följer FPA med kostnaderna för boende. Går kostnaderna över vad FPA anser vara skäligt så kan FPA uppmana personen att söka billigare boende.

Dessutom hade Jessica en oro för hur det skulle med gå med hennes boende. I december 2019 hade hon fått en uppmaning av FPA att söka efter en billigare bostad. Medan hon genomgick behandling fick hon en ny uppmaning.

Jessica hyr en villa i Raseborg för 600 euro i månaden, plus avgifter för el och vatten. Hennes boendekostnader ligger nära gränsen för vad som av FPA anses skäligt för ett hushåll med tre personer, men i dessa kostnader räknas inte oljeuppvärmingen in.

- Den kunde jag ta på avbetalning när jag jobbade, men när jag blev sjuk så hade jag enkelt inte de pengarna och jag visste inte heller det skulle bli med min ekonomi under sjukdomen, säger hon.

Kommunen har sett allvaret i hennes situation

Medan FPA är tveksamt till hennes boende har Raseborgs stads avdelning för barn- och familjetjänster visat stor förståelse för hennes situation.

Jessica Lindgren äter middag med sin mamma och barn.
"Det kom som en chock för oss alla när hon fick diagnosen", säger Jessicas mamma Kristine Söderström. Tack vare Raseborgs stad har hon kunnat vara tjänstledig och hjälpa Jessica under sjukdomstiden. Jessica Lindgren äter middag med sin mamma och barn. Bild: Yle/Taisto Lapila cancer

Raseborgs stad har gett familjen ekonomiskt stöd och ordnade bland annat så att Jessica Lindgrens mamma Kristine Söderström kunde vara tjänstledig för att sköta om barnen och hushållet.

- Hemmet är den sista trygga punkten jag har för mig och mina barn. På Raseborgs stad har de förstått vår situation. I synnerhet de som arbetar med barntjänster har hjälpt mycket.

Vården har fungerat bra, men den sociala tryggheten har jag inte vågat lita på.

.

Ingen körs ut på gatan

Enligt FPA gör tjänstemännen en helhetsbedömning av läget utgående från den information de har. Om utkomststöd betalas till en person kan FPA uppmana hen att söka billigare boende.

- Ett dyrt boende är någonting som påverkar en persons ekonomiska situation och därför är det rimligt att vi påtalar det. Men ingen körs ut på gatan, säger Mats Enberg som är chef för handläggningscentret vid FPA:s södra försäkringsdistrikt.

Mats Enberg  är handläggningscenterchef på Folkpensionsanstalten.
Mats Enberg är handläggningscenterchef på FPA. Mats Enberg är handläggningscenterchef på Folkpensionsanstalten. Bild: Yle/Taisto Lapila FPA,mats enberg

FPA kan ta hänsyn till exempelvis de sökandes hälsotillstånd. Men i Jessicas fall kom en uppmaning ännu tio månader efter att hon insjuknade.

- Det finns ingen automatik i att en sjukdom berättigar till högre boendekostnader. Vi strävar efter att göra en helhetsbedömning, säger Mats Enberg.

Enligt Mats Enberg sker den största delen av FPA-besluten utan problem. Majoriteten av kunderna är nöjda.

- Misstag sker, men jag skulle säga att vi är alerta och är man missnöjd så är det viktigt att kommunikationen med oss fortsätter. Är det någonting vi missar så kan man komplettera uppgifterna.

Bland de som får bostadsbidrag finns över 60 000 som jobbar

År 2020 betalade FPA sammanlagt 2,2 miljarder euro i bostadsbidrag, till över 600 000 hushåll.

Bostadsbidrag kan betalas till hushåll med låga inkomster.

Det är inte ovanligt att få allmänt bostadsbidrag i Finland trots att personer jobbar.

Enligt FPA fick cirka 66 000 hushåll bostadsbidrag där det fanns personer med löneinkomster i hushållet år 2019.

Det finns två olika bostadsbidrag, ett allmänt bostadsbidrag och ett bostadsbidrag för pensionstagare.

Av de som får allmänt bostadsbidrag överskrider hyran gränsen för Fpas skäliga boendekostnader i över fyra fall av fem.

Bostadsbidraget ersätter i genomsnitt 53 % av boendeutgifterna.

I december 2019 var mottagarnas bostadsbidrag i medeltal 323 euro per månad och boendeutgifterna 606 euro per månad.

Om en person får utkomststöd förutom bostadsbidrag kan FPA uppmana hen att flytta om boendekostander går över gränsen.

Ifjol fick över 40 000 hushåll den uppmaningen.

Det allmänna bostadsbidraget justeras enligt levnadskostnadsindex.

I Jessicas fall blev det ett brev från Raseborgs barn- och familjetjänst som fick FPA att godkänna hennes boendekostnader.

Barn- och familjetjänsten vid Raseborgs stad lyfte fram att det skulle vara viktigt för Jessicas barn att få bo kvar efter ett tungt år när mamman insjuknade allvarligt. Åtminstone för en tid framåt kommer Jessica Lindgren att kunna bo kvar.

Jessica Lindgren har en hjärntumör. Hennes mamma Kristine Söderholm har tagit hand barnen under sjukdomsperioden.
Jessica Lindgren har en hjärntumör. Hennes mamma Kristine Söderholm har tagit hand barnen under sjukdomsperioden. Bild: Yle/Taisto Lapila familjer

Det är nu över ett år sedan Jessica fick diagnosen som förändrade hennes liv. Att börja jobba igen skulle ge henne innehåll i vardagen och även på sikt kunna förbättra ekonomin.

Hon kan få rehabiliteringsstöd om hon inte klarar av att jobba heltid.

- Jag vill gärna återvända till jobbet, jag gillade jobbet men jag osäker på i vilken grad jag klarar av det. Min hjärna har förändrats på grund av sjukdomen, så en del uppgifter som exempelvis utdelning av mediciner kan jag inte sköta, säger hon.

Hon önskar att livet skulle återgå till det vanliga efter ett år som präglats av tunga cancerbehandlingar, men också ett socialsystem som inte varit överskådligt.

- Vården har fungerat bra, men den sociala tryggheten har jag inte vågat lita på. Varje månad har det funnits en oro för om pengarna kommer att räcka till eller om vi ska få bo kvar. Det har varit den tuffaste tiden i mitt liv.

Cancerorganisationerna ger stöd

Cancerorganisationerna stöder cancerpatienter har som ekonomiska problem.

Antalet sökande har mångfaldigats sedan 2010, då 187 personer sökte dem. I fjol beviljades 1731 bidrag.
Stödsumman har också vuxit från 53 000 euro till 728 000.

Tillväxten kan bero på att stödformen blivit mer känd samt att behoven har ökat.

Tipsa oss om du har någonting du vill att vi ska granska

Mer från programmet

Läs också