Hoppa till huvudinnehåll

Finlands strikta gränsformaliteter oroar EU-kommissionen – Tuppurainen: Naturligt att länderna vidtar ensidiga åtgärder

Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa viides helmikuuta. Taustalla liikenneruuhka.
Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa viides helmikuuta. Taustalla liikenneruuhka. Bild: Juuso Stoor / Yle Gränsen mellan Finland och Sverige,Torneå-Haparanda,gränskontroller,rusningstrafik,Torneå,Lappland,gränsövervakning

EU-kommissionen har skickat ett brev Finland där man uttrycker sin oro över de strikta formaliteterna vid gränserna. Förutom Finland har även fem andra EU-länder fått ett brev från kommissionen.

Bryssel

Kommissionen vill ha en närmare redogörelse av sex EU-länder över de gränsformaliteter man tagit i bruk för att stävja spridningen av coronaviruset.

Förutom Finland finns också Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Ungern på listan över prickade länder.

Dessa länder tillämpar i dagens läge striktare regler vid gränserna än vad kommissionen rekommenderat till exempel i fråga om förbud mot in- eller utresa.

I brevet betonar kommissionen att inskränkningarna av den fria rörligheten ska vara ickediskrimerande och proportionerliga.

– Utan ett koordinerat tillvägagångssätt mellan 27 medlemsländer löper vi risk för en fragmentering och upplösning av den fria rörligheten och försörjningskedjorna vilket vi bevittnat under de gångna veckorna, sade kommissionens talesperson Christian Wigand vid en presskonferens.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att rätta sig efter de rekommendationer man kommit överens om på EU-nivå.

Medlemsländerna har tio dagar på sig att besvara brevet från kommissionen.

Kommissionen hoppas att det ska gå att finna gemensamma lösningar med medlemsländerna utan att man blir tvungen att tillgripa juridiska åtgärder.

Tuppurainen: Viktigast stoppa smittspridningen

Läget vid EU:s inre gränser debatterades också vid Europaministrarnas videomöte under eftermiddagen.

Vid en presskonferens efter mötet bekräftade Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) att Finland fått ett brev från kommissionen igår kväll.

Hon betonar att Finland inte är det enda landet som fått post från kommissionen och inte heller det landet som infört begränsningar.

- Den allmänna målsättningen har varit att värna om medborgarnas hälsa och att stoppa spridningen av virusvarianter i Finland.

Närbild på Europaminister Tytti Tuppurainen.
Europaminister Tytti Tuppurainen. Närbild på Europaminister Tytti Tuppurainen. Bild: Mathieu Cugnot / Isopix / AOP Tytti Tuppurainen

Tuppurainen säger att regeringens mål sedan våren varit att ersätta strikta inreseregler med ersättande åtgärder som testning vid gränserna.

Hon hänvisar till att regeringen i fredags överlämnat en proposition till riksdagen som ska underlätta testandet vid gränserna.

- Vi måste ändå fortsätta med reserestriktionerna tills vi kan ta i bruk ersättande åtgärder.

Finland efterlyser krisförfarande på EU-nivå

Enligt Tuppurainen värnar Finland om den fria rörligheten.

- Men så länge som coronaläget är så osäkert som det är så har vi sett det som befogat att införa restriktioner i syfte att värna om hälsoskyddet.

Tuppurainen säger att statsminister Marin vid flera tillfällen vädjat till kommissionen och sina kolleger om att EU-borde införa ett krisförfarande i syfte att trygga dels den fria rörligheten och dels skyddet av medborgarnas hälsa.

- Trots goda försök har vi inte tillräckliga verktyg för att kombinera dessa två och därför är det beklagligt men naturligt att medlemsländerna tar till ensidiga åtgärder.

Gränsbesluten står fast tills vidare

Europaministern betonar att coronaläget varit bra i Finland och att man fortsättningsvis vill hålla nere smittspridningen.

- Därför har regeringen beslutet att återinföra kontrollerna vid de inre gränserna. Vi är medvetna om att vi inte samtidigt kan följa Schengenreglerna. Men vi befinner oss i en situation som är exceptionell på många sätt.

Tuppurainen betonar att de gränsbeslut som regeringen fattade förra veckan gäller till den 18 mars.

- Det är inte idealiskt att Finland tvingas begränsa gränstrafiken så kraftigt och ensidigt. Men vi anser det vara nödvändigt eftersom syftet är att stoppa spridningen av viruset.

Kl: 19:12: Artikeln har uppdaterats med minister Tuppurainens kommentar.

Läs också