Hoppa till huvudinnehåll

Strängare coronarestriktioner rekommenderas för huvudstadsregionen

Köpcentret Myyrmanni i Vanda
Allmänna utrymmen i köpcentrum, privata gym och badinrättningar kan påverkas. Köpcentret Myyrmanni i Vanda Bild: Yle myyrmanni

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar att regionförvaltningsverket i Södra Finland omedelbart fattar beslut om att ta i bruk delar av den nya smittskyddslagen.

De specifika delarna man vill ta i bruk är paragraf 58d och 58g. Koordineringsgruppen vill att paragraf 58d tas i bruk omedelbart, medan gruppen rekommenderar att paragraf 58g tas i bruk så snart som möjligt.

Enligt nyhetsbyrån STT uppger regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist att man nu förbereder ett beslut som skulle ta i bruk just paragraf 58d. Målet är att det beslutet skulle träda i kraft på torsdag.

Paragraf 58d innebär i praktiken att verksamhet som ordnas i allmänna utrymmen måste organiseras så att individer och grupper verkligen kan undvika närkontakt med varandra.

Det kan åstadkommas genom att till exempel begränsa folkmängder eller genom att omorganisera utrymmen.

Privata gym kan stängas

Coronakoordineringsgruppen har redan tidigare uppmanat allmänna och privata aktörer att förbereda sig på strängare restriktioner.

Paragraf 58g innebär å sin sida att kommunerna får möjligheten att tillfälligt stänga somliga utrymmen. Det kan handla om till exempel privata gym, badinrättningar och allmänna utrymmen i köpcenter.

Koordineringsgruppen kommer att fortsätta diskutera eventuella nedstängningar på sitt möte på torsdag.

Artikeln uppdaterad med beskedet att regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder ett beslut om paragraf 58d kl. 18.58.

Läs också