Hoppa till huvudinnehåll

Den förnyade smittskyddslagen tas i bruk inom HUS-området – bland annat ska säkerhetsavstånd kunna tryggas för alla kunder

Asiakkaat jonottavat ruokakaupassa.
Till exempel kan säkerhetsavståndet tryggas genom att begränsa mängden kunder. Arkivbild. Asiakkaat jonottavat ruokakaupassa. Bild: Tiina Jutila / Yle köpcentra,shopping mall,handelscentra,dagligvaruhandel,Kundkorgar,mat,ekonomi,ekonomisk tillväxt,konjunkturuppgång,vikande konjunktur,recession,Livsmedelsaffär,dieter,Kund,handel,livsmedelsaffärer,inkomstskillnader,köpbeteende,safe distance,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,COVID-19

Södra Finlands Regionförvaltningsverk har i dag (24.2) beslutat att ta i bruk en av paragraferna i den förnyade smittskyddslagen. Det innebär bland annat att också enskilda näringsidkare inom HUS-området ska kunna trygga säkerhetsavstånd för alla sina kunder.

De nya begränsningarna träder i kraft torsdagen den 25.2 och gäller i drygt två veckor framöver, fram till den 14.3.

Begränsningarna gäller platser och tillfällen då fler än tio personer vistas inomhus samtidigt, och utomhustillställningar där fler än 50 personer vistas samtidigt.

Enligt den nya paragraf som nu tillämpas i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska närkontakt kunna undvikas. Med närkontakt menas att personer inte ska befinna sig ansikte mot ansikte eller i samma utrymme med mindre än på två meters avstånd från varandra i mer än femton minuter.

I enlighet med den nya lagen kan berörda arrangörer och affärsidkare själva bestämma hur de tryggar säkerhetsavståndet, till exempel genom att begränsa kundmängden.

Ifall tillräckligt avstånd inte kan tryggas måste lokalen stängas.

Beslutet gäller ändå inte skolverksamhet eller restaurangers verksamhet. Skolor och annan pedagogisk verksamhet är ett undantag i den nyligen tillämpade paragrafen, och beslut om restaurangers verksamhet måste fattas av statsrådet.

De som berörs av beslutet är enligt lagen om smittsamma sjukdomar är:

  • Privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer,
  • enskilda näringsidkare,
  • kommuner och samkommuner,
  • religionssamfund och
  • offentligrättsliga inrättningar.

Lagen säger också att det i de utrymmen som påverkas av de nya begränsningarna ska finnas en skriftlig plan på hur man tryggar avståndet.

Läs också