Hoppa till huvudinnehåll

Coronafallen ökar, allt fler behöver sjukvård – minister Kiuru: "Jag hoppas att finländarna ännu håller ut så att smittspridningen minskar"

Epidemiläget ser dystrare ut och allt fler behöver sjukvård. Icke-brådskande kirurgisk vård kan flyttas framåt för att öka kapaciteten för coronavård, åtminstone i Helsingfors. Det framkom då Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerade om coronaläget i Finland på torsdagsförmiddagen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), ministeriets strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki och Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen deltog i presskonferensen.

Minister Kiuru inledde presskonferensen med att säga att det är viktigt att orka följa restriktionerna, även om det känns tungt.

– Pandemin har krävt mycket av oss alla. Den enda vägen ut ur pandemin är att alla orkar följa restriktionerna, ännu på våren. Viktigt är också att vaccineringen går framåt, sa hon.

Hon betonade också allas ansvar i att stoppa virusspridningen.

– Jag hoppas att finländarna ännu håller ut så att smittspridningen minskar. Det hänger på oss alla och hur vi beter oss.

565 nya coronafall och tre dödsfall

På torsdagen rapporterades 565 nya coronafall och tre nya dödsfall i covid-19 har konstaterats sedan onsdagen, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Under de två senaste veckorna har 6 522 fall rapporterats vilket är 1 396 fall fler än veckan innan.

194 personer vårdas på sjukhus, 36 av dem får intensivvård. Det betyder att antalet personer som får intensivvård har ökat med en person.

Hittills har 759 fall av de nya virusvarianterna konstaterats i Finland.

Flest fall hos personer under 50 år

Social- och hälsovårdsministeriet uppgav redan före presskonferensen att coronafallen har ökat i Finland.

Av Institutet för hälsa och välfärds veckovisa rapport framgår att över 3 400 nya bekräftade coronavirusfall konstaterades under vecka 7, det vill säga under perioden 15.– 21.2.2021. Det är fler fall än veckan innan.

Incidensen i hela landet är 62 fall per 100 000 invånare, då samma siffra var 46 per 100 000 invånare veckan innan.

Flest coronafall har konstaterats hos personer i arbetsför ålder, i synnerhet hos unga vuxna. 80 procent av fallen konstaterades hos personer under 50 år och 45 procent hos under 30-åringar.

9 procent av fallen konstaterades hos över 60-åringar och 3 procent hos personer över 70 år.

Läget är värst i Nyland

Läget är värst inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Läget har förvärrats på en del håll i landet, bland annat på Åland.

Under presskonferensen talade Kiuru också om oroväckande utveckling i Vasa och Satakunta.

Allt fler coronapatienter behöver sjukvård och även behovet av intensivvård har ökat.

Patientmängderna har ökat på alla avdelningar och det kan bli aktuellt att man måste flytta framåt vård av krävande, men icke-brådskande kirurgi för att ha tillräcklig kapacitet att vårda coronapatienterna. Det här kan bli aktuellt i Helsingfors.

308 000 har fått en första vaccindos

Antalet coronarelaterade dödsfall har däremot sjunkit en aning. Vecka 7 rapporterades 14 dödsfall på grund av covid-19, veckorna 5–6 var dödsfallen 21 och 17.

Cirka 385 000 personer har vaccinerats i Finland hittills, det är 6,6 procent av befolkningen som fyllt 18 år.

Av de vaccinerade har cirka 308 000 personer fått en dos och cirka 77 000 har fått båda vaccindoserna.

Fler vårdas på HUS sjukhus

HUS uppger i ett pressmeddelande att antalet coronaviruspatienter vid sjukvårdsdistriktet har ökat under de senaste dagarna.

I dag på morgonen vårdades sammanlagt 70 coronaviruspatienter på HUS sjukhus och av dem fick 20 intensivvård. Antalet coronapatienter ökade med 30 procent under den senaste veckan.

Våren 2020 var antalet coronaviruspatienter som störst 123 inom sjukvårdsdistriktet.

För närvarande vårdas även flera gravida och nyförlösta kvinnor på HUS på grund av coronavirussjukdom. På Kvinnokliniken förbereder man sig på att ett större antal gravida och nyförlösta kvinnor kan behöva avdelningsvård på grund av covid-19 genom att öka antalet vårdplatser.

Ökningen av antalet coronaviruspatienter har redan haft en viss inverkan på vården av andra patienter.

"Den här veckan har vi varit tvungna att annullera operationer i tre operationssalar och dessutom har vissa mindre ingrepp skjutits upp. Även nästa vecka förbereder vi oss på att minska mängden motsvarande ingrepp, om antalet coronaviruspatienter som behöver sjukvård är oförändrat", säger verksamhetsdirektör Antti Vento vid HUS Hjärt- och lungcenter i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa vår direktrapportering om det som sades under presskonferensen:

Artikeln uppdaterades klockan 14.19 med dagens coronasiffror.

Läs också