Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs energibolag kan investera miljoner i ny vindkraft - storskalig vindkraft ses som den mest lönsamma formen av elproduktion

Vindmöllor i snöigt landskap
Det är bolaget Puhuri som i praktiken skulle bygga mellan en och fyra nya vindkraftsparker i norra Österbotten. Den här arkivbilden visar vindkraft i Lappland. Vindmöllor i snöigt landskap Bild: Juuso Stoor / Yle vindkraftverk,vindparker,vindkraft,förnybara energikällor,väderkvarnar,Torneå,Lappland,Meri-Lappi

Raseborgs Energi överväger nya vindkraftsinvesteringar i miljonklassen.

Raseborgs stads energibolag har möjlighet att komma med i nya vindkraftsparker som byggs uppe i norra Österbotten. Det kan bli frågan om en investering på sju miljoner euro.

Storskalig vindkraft ses i dag som den mest lönsamma formen av elproduktion. Investeringen skulle sitta bra för Raseborgs Energi eftersom bolaget vill öka produktionen av förnybar el.

Vd: Jag tror projekten blir lönsamma

Men vindkraften innehåller också ekonomiska risker. I allra värsta fall kan elmarknadspriserna sjunka när det blåser mycket. Raseborgs Energi vill därför fortsätta analysera riskerna innan beslut fattas.

Vd Frank Hoverfelt vid Raseborgs Energi är ändå försiktigt optimistisk.

"Personligen tror jag för tillfället att de nu aktuella vindkraftsprojekten är och kommer att bli lönsamma, men jag är ändå tveksam om vi ska ta oss an mera risk", kommenterar han per e-post till Yle Västnyland.

Hoverfelt ser de nya stora vindkraftsparkerna som en fin möjlighet för det kommunala energiverket i Raseborg.

"Det är få förunnat att alls ha möjlighet att investera i vindkraft. Vindkraften är sannolikt lönsam men samtidigt handlar det om stora pengar. Jag anser att vi som kommunalt ägt bolag ska vara försiktiga så att vi inte överexponerar oss för någon enskild marknadsrisk", förklarar Frank Hoverfelt vid Raseborgs Energi.

Vindkraftsandelarna kan tredubblas

Raseborgs Energis andelar i vindkraft genom Katternö Kraft motsvarar redan i nuläget en sammanlagd produktionseffekt på 2,4 megawatt. Med de nya vindkraftsparkerna skulle andelarna nästan tredubblas till 6,7 megawatt.

Som jämförelse kan sägas att Raseborgs Energis nya solpark som byggs vid riksväg 25 i Ekenäs kommer ha en maxeffekt på 1 megawatt.

en man kring trettio år i en ljudblå kragskjorta.
Vd Frank Hoverfelt på platsen i Ekenäs där Raseborgs Energi hade låtit fälla skog så att man kan bygga ett solkraftverk. Arkivbild från 2020. Nu är arbetena redan långt hunna. en man kring trettio år i en ljudblå kragskjorta. Bild: Ellen Forsström / Yle Ekenäs,Västnyland,Raseborg,energibolag,elproduktion,solkraftverk,solenergi,avverkning,frank hoverfelt

Raseborgs Energi - Katternö Kraft - Puhuri

Det är bolaget Puhuri som i praktiken skulle bygga mellan en och fyra nya vindkraftsparker i norra Österbotten. Slutliga beslut om vindparkerna väntas i år eller nästa år.

Ifall Raseborgs Energi beslutar att delta, sker investeringen genom bolaget Katternö Kraft. Raseborgs Energi är sedan tidigare en av delägarna i Katternö Kraft som i sin tur är delägare i de nya vindkraftsparkerna.

Raseborgs Energi måste be sin ägare, Raseborgs stad, om fullmakt att besluta om investeringarna. Stadsutvecklingssektionen föreslår (22.2) att stadsstyrelsen beviljar fullmakten.

Också torv och kärnkraft via Katternökoncernen

Stadens energibolag har också före vindkraften deltagit i energiprojekt via Katternö Kraft, bland annat i torvkraft. Det blev ingen solskenshistoria.

Torvkraftverket Kanteleen Voima är inte längre i produktion. I stället planeras enligt Hoverfelt en biobränslefabrik, som kunde utnyttja torvkraftverkets infrastruktur.

Katternökoncernen var med också när dåvarande Ekenäs Energi blev aktieägare i Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Aktierna blev kvar hos staden när Raseborgs stads energiverk bolagiserades. Staden har velat sälja aktierna, men det har inte funnits köpare.

Artikeln bygger på föredragningslistan till Raseborgs stadsutvecklingssektion 22.2.2021, sektionens beslut samt uppgifter per e-post av vd Frank Hoverfelt vid Raseborgs Energi.

Läs också