Hoppa till huvudinnehåll

Inte ovanligt att barn försöker smita från daghem – efter att tvååring rymde får nu Karlebybarn västar med kontaktuppgifter

Två barn kryper över staket.
Ett barn behöver inte lång stund på sig för att försvinna. Svenska daghemmet har beställt nya västar till alla barn, och framöver ska västarna alltid vara på när barnen är utomhus. Två barn kryper över staket. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,barn (familjemedlemmar),utekläder

Daghem i Karleby uppmanas plocka fram vattenfast tusch och skriva daghemmets namn och telefonnummer på barnens reflexvästar. Det här för att förhindra situationer som den i januari då en liten pojke vandrade iväg från sitt daghem.

Det är inte alls ovanligt att barn försöker smita, säger tf föreståndare Lisa Ström på Svenska Daghemmet i Karleby.

– Det är olika mellan olika grupper och barn. En del är jätteförsiktiga medan andra testar gränser och gärna vill undersöka vad som finns utanför porten eller staketet, säger Ström.

Kvinna i tambur.
Tf föreståndare Lisa Ström på Svenska daghemmet i Karleby säger att en tvååring kanske kan veta på vilket daghem hen går, men det är inget man kan förlita sig på. Kvinna i tambur. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,svenska daghemmet

Tvååringen som gick i väg från sitt daghem i januari hittades inom några minuter. Men han hade hunnit gå tillräckligt långt för att varken personen som hittade honom eller ett daghem i närheten kunde veta var pojken hörde hemma.

I Karleby har alla daghem efteråt gått igenom säkerhet och rutiner.

– Man börjar ju fundera om det här kan hända hos oss, och hur snabbt det kan hända. Jag litar helt på min personal och vi försöker ha ögon överallt. Men jag har jobbat länge med barn och vet att hur vi än gör så har vi inte ögon i nacken och det händer så snabbt med barn, säger Ström.

Vi försöker ha ögon överallt, men hur vi än gör så har vi inte ögon i nacken― Lisa Ström vid Svenska daghemmet i Karleby

När vet ett barn vilket dagis hen går på?

Femåringarna Ellen Lerbacka och Sylvie Airue svarar ett rungande "nej" på frågan om de får öppna porten utanför Svenska daghemmet.

De vet också varför:

– För att någon inte ska komma ut eller in. Små barn kan gå ut till vägen där det kommer bilar.

Ett litet barn som vandrar iväg kanske vet vilket daghem hen går på, men det är såklart inget man kan förlita sig på.

Ellen och Sylvie vet att de finns på MiniHopp (avdelningen). Efter ett tag minns de också att det heter Svenska daghemmet. Men så är de också fem år gamla.

Vad barnen klarar att berätta är väldigt individuellt, påminner Ström om.

– Jag har haft 2-åringar som pratar om Svenska daghemmet.

Daghemmet finns på två olika platser och då Ström ibland byter mellan enheterna är en del barn också snabba att ta reda på var hon är.

– De frågar att var har du varit och vart ska du, till Bamses hörn eller?

Jakobstad och Vasa har västar med kontaktuppgifter

I Vasa och Jakobstad är det redan praxis att alla daghemsbarn har reflexvästar med daghemmets namn och telefonnummer på.

Lapset rakentavat jääpalikoista taideteosta talvisella pihalla
Daghem i Vasa och Jakobstad har hittills använt reflexvästar flitigare än daghem i Karleby. Arkivbild. Lapset rakentavat jääpalikoista taideteosta talvisella pihalla Bild: Tiina Kokko / Yle Tavastehus,daghem,barn (åldersgrupper),vinter

– Det här har diskuterats på föreståndarmöten. Jag vet inte om alla till 100 procent gör det, men meningen är att alla ska ha västar med telefonnummer, säger servicechef Hanna Valkeinen i Vasa.

Man använder reflexvästar bland annat för att enkelt se exakt vilka som tillhör daghemmet, berättar Matilda Engström, chef för småbarnspedagogiken i Jakobstad.

– Då föräldrar hämtar och kanske har med syskon blir det knepigt om man räknar barnen och också har barn där som inte hör till daghemmet.

Reflexvästar i olika färger enligt grupp underlättar också för personalen.

– Då ser man enkelt vem som hör till ens egen grupp, säger Valkeinen.

Valkeinen har inte hört om något barn som försvunnit från något daghem i Vasa. Skulle det ändå ske har varje daghem en egen säkerhetsplan. Där finns konkreta instruktioner för vem som gör vad i det läget.

– Vem som söker var, vem som ringer polisen med mera. Det är en tydlig och klar plan över vad som förväntas av vem i personalen.

Säg vad som är förbjudet - då blir det intressantare

Lisa Ström på Svenska daghemmet har beställt nya västar till alla barn och framöver ska västarna alltid vara på när barnen är utomhus.

Samtidigt har hon uppmanat personalen att inte bara prata med barnen om allt som är förbjudet. För ju mer regler som diskuteras, desto mer intressant kan det bli att till exempel rymma.

– Det kan det verkligen. I en viss ålder börjar barnen testa reglerna mer och speciellt om man har vikarier så testar de ännu mer.

Ström brukar själv gå gårdssyn med 3-5 åringarna och diskutera fram vad man får och inte får.

– Eller vad kan man göra här, till exempel vid rutschkanan, vid lekstugan. Då kan man också diskutera om det finns något som är farligt eller som kan göra att någon skadar sig. Men mer ur en positiv synvinkel, för det finns massor med saker vi får göra.

Väst med namn hade ändrat hela förloppet

I Karleby säger servicechef Susanne Wickström att daghemmen har diskuterat händelsen i januari. Tvååringen lyckades via en snödriva komma över staketet som omgärdade daghemsgården.

Pojken hade ingen reflexväst på sig. Wickström säger att en väst med kontaktuppgifter hade ändrat händelseförloppet.

– Absolut. Då hade det inte blivit så här, att man först inte visste vart barnet hörde och varifrån han hade gått.

Wickström har nu uppmanat de 11 daghem hon ansvarar för att skriva kontaktuppgifter på barnens reflexvästar. Orsaken till att barnen hittills inte alltid haft västar är enligt Wickström att västarna också kan utgöra en risk.

– Det finns alltid en liten risk med väst också, att barnen fastnar när de leker, i gungor eller klätterställningar.

Läs också