Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg tar i bruk miljöföreskrifter som hjälper folk att värna om miljön

Gumnäs strand i Pojo, morgondis.
Bland annat så skall miljöföreskrifterna i Raseborg bidra med att så många som möjligt kan njuta av en oförstörd miljö. Gumnäs strand i Pojo, morgondis. Bild: Yle / Linus Westerholm Pojo,Pojo, Raseborg,Västnyland,Pojoviken

Raseborgs stad har godkänt en rad lokala bestämmelser som kompletterar miljöskyddslagen. Det handlar om föreskrifter som gäller både privatpersoner och företag på flera olika fronter.

Miljöföreskrifterna handlar inte bara om förbud, säger Maria Eriksson som är miljöchef vid Raseborgs stad.

– De berättar också vad som är tillåtet under vissa omständigheter, och i vilken utsträckning.

På det sättet är de mer utförliga än lagen, som bara säger vad som är tillåtet eller inte.

Om man till exempel undrar över om man behöver anmäla eller tillstånd för buller så kan föreskrifterna ge råd.

Bestämmelserna är bindande för alla som verkar i Raseborg.

Föreskrifterna gäller dock inte för verksamhet som kräver anmälan, tillstånd eller registrering enligt miljöskyddslagen.

Målet är att värna om en mångsidig och trivsam miljö

Genom att ta i bruk de här föreskrifterna vill staden trygga att invånarna lever i en omgivning som är hälsosam, säker och trivsam.

Föreskrifterna skall också förebygga miljöföroreningar, trygga en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö och hindra att avfall skadar naturen och platser där folk och djur vistas.

De är viktiga bland annat för att skydda traktens känsliga vatten och andra miljöer.

Färggranna trasmattor hänger på tork.
Att tvätta mattor kan vara kul och doften av såpa hör sommaren till. Men det gäller att göra det på platser där tvättmedlen inte göder vattendrag. Färggranna trasmattor hänger på tork. Bild: Anna Hellberg / Yle mattvättställen,Mattvätt,mattor,Karis,Raseborg,Västnyland,sommar,trasmattor

I föreskrifterna beaktas både det tryck som professionell som rekreation sätter på miljön.

Många aktiviteter har en miljöaspekt

Föreskrifterna handlar i många fall om ganska vardagliga saker som till exempel tvätt av mattor, textilier; båtar och fordon.

De gäller också behandling av avloppsvatten, avstjälpningsplatser för snömassor samt djurskötsel eller spridning av gödsel.

Några hönor i en inhägnad.
Hönsen ger bra gödsel men det kan vara bra att tänka på luktolägenheter innan man sprider ut det i stora lass. Några hönor i en inhägnad. Bild: Yle/Malin Valtonen dönsby bed and breakfast,Karis,Västnyland

De som har gamla burkar för kemikalier som ligger och skrotar i knutarna, bör också försäkra sig om att de inte läcker skadliga ämnen.

Föreskrifterna gäller också på gårdar det finns gamla cisterner eller cisterner som fortfarande är i bruk. Det samma gäller småskaliga distributionsställen för bränslen.

Bränsletank på Täktom flygfält.
Bränsletankar som används för småskalig verksamhet kan finnas i jordbruket eller hos föreningar. Det gäller att se till att de håller tätt och förvaras säkert. Bilden är en arkivbild från Hangö flygfält Bränsletank på Täktom flygfält. Bild: YLE / Robin Lindberg bränsletank

Olika sätt att informera om hur folk kan följa föreskrifterna

Kommunen har kanske inte samma verktyg att övervaka att föreskrifterna följs som i fråga om lagen, men miljöchef Maria Eriksson säger att det ändå finns sätt att göra folk uppmärksamma på vad som gäller.

En kvinna som heter Maria Eriksson.
En kvinna som heter Maria Eriksson. Bild: Petra Thilman / Yle Raseborg,tjänstemän (privatanställda),maria eriksson

– Man kan informera i samband med inspektioner eller allmän övervakning eller så kan man ordna olika projekt inom vissa områden, säger hon.

Miljöföreskrifterna godkändes av miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg i februari 2021 och de träder i kraft den 22.3.2021.

Två tredjedelar av Finlands kommuner har redan godkänt miljöföreskrifterna, enligt Maria Eriksson.

Om man vill vara säker på vad som gäller så finns föreskrifterna på stadens webbplats.

Artikeln uppdaterades 1 mars 2021 klockan 15.53.
Tidigare stod det: Föreskrifterna skall också hindra att förebygga miljöföroreningar och hindra att avfall skadar naturen och platser där folk och djur vistas.
Meningen ändrades till: Föreskrifterna skall också förebygga miljöföroreningar, trygga en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö och hindra att avfall skadar naturen och platser där folk och djur vistas.

Läs också