Hoppa till huvudinnehåll

Sverige avreglerade tågtrafiken och fick billigare biljetter och fler passagerare, säger statistiken

Tåg på rad på snöig tågdepå.
Nattåget mellan Stockholm och Luleå drivs sedan december av norska företaget Vy, och inte längre av svenska SJ. Tågen är ändå de samma. Tåg på rad på snöig tågdepå. Bild: Simon Eliasson tågtrafik,Sverige,Luleå

Privatiseringsivern är klart större i Sverige än i Finland och på alla fronter är resultaten inte lika goda. Men när det gäller tågtrafiken är det många som är nöjda med avregleringen som till och med ses som en orsak att tågtrafiken ökar.

– Utbudet blir bättre, det finns mer att välja på, priserna hålls nere. Det blir en konkurrens där operatörerna tvingas utveckla trafiken och hålla kostnaderna nere, för att få ut så mycket trafik som möjligt av pengarna.

Så säger Michael Stridsberg som jobbar med marknadsövervakning på Transportstyrelsen. Tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH följer de upp utbuds- och prisutvecklingen på Sveriges järnvägslinjer och statistiken är rätt tydlig: att upphandla tågtrafiken har lett till både billigare biljettpris och bättre utbud.

Tavla visar tågavgångar i Luleå.
Sedan december är det Vy som driver nattåget till Luleå, inte SJ som förr. Tavla visar tågavgångar i Luleå. Bild: Simon Eliasson tågtrafik,Sverige,Luleå

Avregleringen ses till och med som en orsak till att tågtrafiken ökar i Sverige, tillsammans med ett ökat intresse för klimatfrågor och ett minskat intresse för att stå i bilkö.

Avregleringen genomfördes i flera olika faser och det är i dag omkring tio år sedan den fullbordades för persontrafikens del.

Upphandlingen driver utveckling

Privata aktörer har kommit in på marknaden på två sätt: en del lönsamma linjer är helt kommersialiserade, så att privata företag kör dem med egna tåg. Till exempel på linjen Stockholm-Göteborg opererar förutom SJ också MTRX röda tåg.

Störst effekt av avregleringen syns ändå i den regionala trafiken, där regionerna upphandlar tågtrafiken så flera operatörer tävlar om att få köra tågen. Där syns en tydlig ökning i passagerarmängden de senaste åren.

– Det som bidrar till att det sker utveckling är viljan hos regionerna att utveckla trafiken. Man vill ha ett större utbud, förbättra möjligheterna att pendla, förstora arbetsmarknadsregionerna med mera. Det har gjort att man har satsat på utbyggd tågtrafik, säger Stridsberg.

Ny nattågsoperatör vill utöka samarbetet med turistföretag

På samma sätt är det med nattågen som Trafikverket konkurrensutsätter. Nattågssträckan mellan Stockholm och Luleå är den senaste där en sådan upphandling lett till en ny operatör. Det är norska Vytåg som tagit över sträckan sedan december.

Man står framför tågdepå med tåg och spår i bakgrunden.
Stefan Linder ansvarar för nattågstrafiken mellan Luleå och Stockholm. Man står framför tågdepå med tåg och spår i bakgrunden. tågtrafik,Sverige,Luleå,Stefan Linder

– Vi har möjlighet att lägga vår prägel på nattåget Norrland under den avtalstiden vi har. Vi försöker hitta vårt sätt att göra det här bra så vi är attraktiva och får fortsätta köra och vinna nästa upphandling också, säger Stefan Linder, affärschef för nattåget Norrland.

I praktiken är skillnaden för resenärerna inte så stor, eftersom det är samma tåg som SJ körde.

– Jag har faktiskt inte tänkt på att det är ny värd, säger Maria Lindfors när hon stiger av nattåget i Luleå.

– Jag tycker det funkar väldigt bra, det är bra service på tåget. Det står ett nytt namn men är annars alldeles som vanligt.

Kvinna står utanför ett tåg.
Maria Lindfors åker ofta nattåg mellan Stockholm och Luleå. Kvinna står utanför ett tåg. Bild: Simon Eliasson tågtrafik,Sverige,Luleå,Maria Lindfors

Den nya tågoperatören har stora planer på att utveckla samarbetet med turistnäringen i Norrland, för att göra tåget till ett starkare alternativ när Stockholmsborna ska norrut på semester.

– Vi vill ju få upp resenärsantalet och leverera en bra produkt, det är vårt mål, säger Linder.

En del av utvecklingen i området består av att Vy nu satsar på att återuppta tågtrafiken till Haparanda, dit det inte gått persontåg på 30 år.

Sätter press också på SJ

När privatiseringen inom andra sektorer i Sverige har stött på en hel del kritik och till exempel tågprivatiseringen i Storbritannien inte anses lyckad sticker avregleringen av tågtrafiken i Sverige ut. De kritiska röster som hörts de senaste åren handlar inte om avregleringen i sig utan om det motsatta, att Statens Järnvägar SJ fortfarande har för stark ställning och fördelar på marknaden.

Risken med privatisering är förstås att privata aktörer plockar russinen ur kakan och roffar åt sig de lönsamma linjerna – och i förlängningen att ickelönsamma linjer blir utan trafik.

Det förekommer också en del problem med underhållet, och en del barnsjukdomar när operatörerna byts ut och de nya ska komma igång. En del kunder klagar också på att biljettpriserna inte är fasta som förr, utan kan variera beroende på till exempel avgångens popularitet.

Men hittills verkar det som om avregleringen främst tagits väl emot, också för att den har lagt press på SJ att förnya sig.

Tågstationsskylt det står "Luleå" på, och tåg i bakgrunden.
Snart börjar det gå persontåg från Luleå till också Haparanda. Tågstationsskylt det står "Luleå" på, och tåg i bakgrunden. Bild: Simon Eliasson tågtrafik,Sverige,Luleå

– När man öppnade upp för andra aktörer fick det en ganska stor effekt på SJ, den tidigare monopolisten i Sverige. De effektiviserade en hel del i sin verksamhet. Bara risken för dem att utsättas för konkurrens gjorde att de vidtog åtgärder, säger Michael Stridsberg.

Susanna Elfors, grundare till resenärsnätverket Tågsemester i Sverige, säger samma sak.

– Som vi ser det så gynnar det ett nytänk, och aktörer som är sugna på att tänka nytt.

Hon nämner just Norrlandsnattåget och till exempel Snälltåget som vill utöka nattågstrafiken från Stockholm och Malmö till Berlin: operatörer som ser på tågtrafiken som mer än bara transport och marknadsför resan som en del av semesterupplevelsen.

– Vi har ju jobbat med olika tågoperatörer och ser ju att det finns en stark vilja hos de här nya aktörerna att verkligen göra något och revolutionera resandet, skapa nya saker. Och det behövs väldigt mycket nytänk när det gäller tågresandet, det finns så stor potential och så stort intresse bland folk att resa med tåg.

Läs också