Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 2.3

Korona näytteenotto
Korona näytteenotto Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle Vasa,Vasa centralsjukhus

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Coronagruppen tar inte ställning till distansundervisning för årskurs 7–9

På sitt möte på tisdagen tog Österbottens coronasamordningsgrupp inte ställning till om elever i årskurserna 7–9 ska övergå till distansundervisning efter sportlovet. Ett eventuellt beslut om distansundervisning på regional nivå kommer att fattas av Regionförvaltningsverket.

Ifall Regionförvaltningsverket inte fattar ett beslut är det upp till de enskilda kommunerna att ta ställning till saken. Närpes stadsdirektör Micaela Björklund sade på måndagen att man är beredd att fatta ett självständigt beslut om övergång till distansundervisning.

Ilkka-Pohjalainen var först med att rapportera om coronagruppens möte.

Många exponerade i Vasaskola

En person har testat positivt för coronaviruset i Onkilahden yhtenäiskoulu. 64 personer har exponerats, 42 av dem är elever och 12 är vuxna.

Smittspårningen har lyckats väl och de exponerade har försatts i karantän, uppger Vasa stad i ett pressmeddelande. Dessutom har samtliga vårdnadshavare samt anställda i skolan informerats om situaitonen.

Samtliga vårdnadshavare, familjer och anställda uppmanas att hålla koll på sitt mående och eventuella symptom. Man ska följa de rekommendationer som finns och endast komma till skolan om man är helt frisk.

Det här är inte den första smittan i Onkilahden yhtenäiskoulu. Senast i söndags informerade Vasa stad om en smittad person i skolan. Då var antalet exponerade 29.

Ett nytt fall i Mellersta Österbotten

Vårdsamkommunen Soite meddelar på tisdagen om ett nytt fall av coronasmita i distriktet.

De som har vistats i närheten av den smittade är kartlagda och satta i karantän, det rör sig om ungefär tio personer.

Distriktet meddelar att ingen vårdas för covid-19 på centralsjukhuset i Karleby.

13 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

När klockan slår 11 på tisdagsförmiddagen meddelar Vasa sjukvårdsdistrikt att 13 nya fall av coronaviruset har konstaterats inom sjukvårdsdistriktet det senaste dygnet. Sammanlagt har 2 112 fall konstaterats sedan pandemins början.

Incidenstalet, antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är 111. Det har sjunkit från måndagens 114.

Under måndagen togs 431 prover för coronaviruset inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Sedan pandemins början har man tagit 52 644 prover.

Tre nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar att tre nya fall av coronaviruset har konstaterats det senaste dygnet. Under måndgen togs 247 coronatester i Södra Österbotten.

Sjukvårdsdistriktet upper att 1-3 patienter får sjukhusvård för covid-19 för tillfället.

627 fall av coronaviruset har konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt sedan pandemins början. Allt som allt har 81 102 tester tagits.

Incidenstalet, antalet bekräftade fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är 30,6.

Läs också